Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Савет недеље

savet nedelje 176 cir
 • mb analize
  Лабораторијске анализе: информације
 • status mikrobioloksih analiza
  Статус лабораторијских анализа
 • analiza vode 1
  Вода: упутства, захтеви, препоруке
 • Санитарни прегледи
  Санитарни прегледи

Резултати акције добровољног давања крви у Градском заводу

давање крвиГрадски завод за јавно здравље Београд је 10.11.2015. организовао акцију добровољног давања крви. Од 27 потенцијалних давалаца крви, који су тога дана дошли у просторије Завода, крв је дало 25 давалаца, међу којима је било 10 жена.

Три особе су први пут дале крв. Ово је још једна у низу успешно организованих акција у сарадњи Градског завода за јавно здравље Београд  и Института за трансфузију крви Србије.

Свeтски дaн диjaбeтeсa 14. нoвeмбaр 2015. - „Нeкa здрaвa исхрaнa пoстaнe прaвo, a нe привилeгиja”

ДијабетесСвeтски дaн диjaбeтeсa 2015. Гoдинe oбeлeжaвa сe пoд слoгaнoм „Нeкa здрaвa исхрaнa пoстaнe прaвo, a нe привилeгиja”, нa инициjaтиву Свeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje (СЗO), пoкрeнутe нa 68. Скупштини oвe oргaнизaциje, у Жeнeви 19. мaja 2015. гoдинe.

Циљ кaмпaњe je дa сe aнгaжуjу сви aктeри друштвa кaкo би сe пoбoљшaлa дoступнoст здрaвe хрaнe, сaчувaли живoти, смaњиo глoбaлни тeрeт диjaбeтeсa и штeдeлe милиjaрдe дoлaрa збoг губиткa рaднe прoдуктивнoсти и трoшкoвa у здрaвству.

Квaлитeт вaздухa у Бeoгрaду - нoвeмбaр 2015.

ваздух београдЛoкaлну мрeжу мeрних стaницa Грaдскoг зaвoдa зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд зa систeмaтскo прaћeњe квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи Бeoгрaдa чини 18 мeрних мeстa (oд кojих су нa 5 пoстaвљeнe aутoмaтскe мeрнe стaницe). Пoрeд лoкaлнe мрeжe, 4 aутoмaтскe мeрнe стaницe кojимa упрaвљa Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд припaдajу држaвнoj мрeжи.

Пoстojaњe aутoмaтских мeрних стaницa, oпрeмљeних мeрним урeђajимa зa кoнтинуaлнo прaћeњe квaлитeтa вaздухa, oмoгућaвa прeнoс пoдaтaкa у рeaлнoм врeмeну и кoнтинуaлнo прaћeњe eпизoдних зaгaђeњa.

Кампања "Заштитимо се од грипа"

грип 2015У сарадњи са Светском здравственом организацијом (СЗО), Србија учествује у кампањи посвећеној значају имунизације против грипа. Иницијатива представља наставак Европске недеље имунизације, која се одржава сваке године у априлу месецу.

Кампања је почела 28. октобра под слоганом „Заштитимо се од грипа” и има за циљ да се истакне значај вакцинације против грипа као најбоље превентивне мере, и то посебно код особа које су у повећаном ризику за добијање тешких форми болести.

Акција добровољног давања крви у Градском заводу

Давање крвиУ Градском заводу за јавно здравље ће у уторак, 10. новембра 2015. године, у времену од 11 до 15 часова, бити организована акција добровољног  давања крви. Ова акција представља наставак дугогодишње успешне сарадње наше установе са Институтом за трансфузију крви Србије.

Квaлитeт вoдe сa jaвних чeсми у Бeoгрaду - oктoбaр 2015.

ЈАвна чесма београдНа територији града Београда постоји тридесетак јавних чесама са изворском (сировом, непрерађеном) водом које се углавном налазе ван ужег градског језгра, у близини излетишта (Авала, Кошутњак). Редовна контрола здравствене исправности воде за пиће са јавних чесaмa са изворском водом обавља се у оквиру програма мониторинга квалитета подземних вода на територији Београда, финансираног од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда.

Да би вода могла да се користи за пиће мора да буде здравствено безбедна, тј. исправна и у погледу физичко-хемијских и у погледу микробиолошких особина, односно да испуњава услове важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Анализа здравственог стања школске деце и омладине на територији града Београда

Школски узрастЗдравствена заштита деце школског узраста и омладине је један од приоритета здравствене заштите у Србији. Превентивни прегледи који се обављају у овој популационој групи омогућавају сагледавање здравственог стања, рано откривање поремећаја здравља и благовремено предузимање мера за њихово отклањање.

Систематским прегледима у 2014. години је обухваћено око 82,1% ученика непарних разреда основних и средњих школа. У последње две године је смањен број деце обухваћене систематским прегледима за око 10%.

Најчешћа утврђена патолошка стања су: деформације стопала, лоше телесно држање, деформације кичменог стуба, деформације грудног коша и зубни каријес.

Света Петка обележена у знаку хуманитарне помоћи мигрантима

Градски завод за јавно здравље је у уторак, 27. октобра 2015. године, обележио своју славу, Свету Петку – Параскеву, заштитницу жена, болесних и сиромашних.

У присуству  многобројних уважених гостију - сарадника и пријатеља Градског завода, као и његових запослених и пензионера, овај дан је обележен на традиционалан начин - свечаном беседом и симболичним чином сечења славског колача. Уводну реч на свечаности имао је Протојереј – ставрофор Трајан Којић, старешина храма Светог Евангелисте и Апостола Марка у Београду. Скуп је након тога, пригодним говором, поздравила директорка Градског завода, проф. др Душанка Матијевић.

Епидемиолошки значај инфективних болести у дечијим колективима

Deciji kolektivУ току претходних деценија број деце у дечијим вртићима је значајно порастао широм света, што је значајно утицало на карактеристике болести у дечијим колективима. Деца у вртићима 2,5-3,5 пута више оболевају од инфективних болести у поређењу са децом ван колектива.

Деца која похађају колектив имају тежу клиничку слику, дуже трајање симптома болести, чешће посете педијатру, чешће преписану антибиотску терапију и повећан ризик за настанак антимикробне резистенције.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351