Припрема за преглед

Пријем пацијената и издавање санитарних књижица - радним данима од 07:15 - 14:00 часова, суботом од 07:15 - 11:00

Санитарни прегледи

Санитарни прегледи су регулисани важећим законским прописима – Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС број 15/2016) и Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва, (Сл. гласник РС број 3/2017.)

Санитарни прегледи су обавезни за одређене категорије запослених лица који могу допринети појави и ширењу заразе и угрозити здравље већег броја људи који су корисници њихових производа и услуга.

санитарни прегледи правилник 2017

Ко подлеже обављању здравствених прегледа?

 1. Лица који обављају послове у производњи, промету, услуживање хране и другим пословима у којима долазе у непосредан контакт с храном или амбалажом која је у непосредном контакту с храном.
 2. Лица запослена на пословима исхране и неге деце у јасленим групама и одржавања хигијене у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица.
 3. Лица запослених на пословима неге и исхране болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, на одељењима утврђеним у члану 2. тачка 3) Правилника објављеног у Сл. гласнику РС 3/2017.
  • на одељењима за акушерство са боксовима за новорођену децу;
  • на одељењима за превремено рођену децу;
  • на дечијим одељењима здравствених установа у којима се обавља стационарна здравствена заштита;
  • у операционим блоковима;
  • на одељењима интензивне неге;
  • на одељењима за лечење опекотина и трансплантације ткива и органа;
  • на одељењима за хемодијализу и перитонеалну дијализу;
  • на одељењима онкологије и палијативне неге.
 4. Лица запослених на пословима производње и израде лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима.
 5. Лица запослених на пословима пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и на пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже, јавна купалишта, „wellness“ центри, берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске, козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл. као и на пословима производње козметичких средстава.
 6. Лица запослених на пословима јавног снабдевања становништва водом за пиће као и лица која долазе у контакт са водом и амбалажом у непосредном контакту са водом, у производњи флаширане воде.
 7. Лица запослених на пословима здравствених прегледа, лечења и другим облицима здравствене службе на одељењима утврђеним у члану 2. тачка 3) Правилника објављеног у Сл. гласнику РС 3/2017.
 8. Лица запослених на пословима промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима.

Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на наведеним пословима дужна су да обаве здравствене прегледе под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима.

санитарни преглед београд санитарни преглед београд санитарни преглед београд
санитарни преглед београд  санитарни преглед београд 

Где се обавља здравствени преглед?

-  у Градском заводу за јавно здравље, Београд , ул. Булевар деспота Стефана бр. 54

-  у организацији наручиоца (терен)

Радно време обављања здравствених прегледа:

-  радним даном: 7:15 - 14:00

-  суботом: 7:15 - 11:00

Издавање санитарних књижица (Санитарну књижицу преузима лице које је обавило преглед или представник фирме овлашћен за преузимање санитарних књижица)

- радним даном: 07:15 - 14:00

- суботом: 07:15 - 11:00

Пријем захтева за издавање предрачуна

Факс: 011/3240-453

Обавештења о  здравственим (санитарним) прегледима

Телефон: 011/2078-727

Неопходно за обављање здравствених (санитарних) прегледа

 • Лична карта
 • Новац или гарантно писмо
 • 2 узорка столице, за лица запослена под тачкама 1), 2) , 3), 4), 5) и 6)

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351