Санитарни преглед

Пријем пацијената и издавање санитарних књижица:

радним данима
од
07:15 - 17:00 часова, суботом од 07:15 - 11:00

ПАУЗА 15:00 - 15:30

Санитарни прегледи

Санитарни прегледи су регулисани важећим законским прописима – Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС број 15/2016) и Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва, (Сл. гласник РС број 3/2017.)

Санитарни прегледи су обавезни за одређене категорије запослених лица који могу допринети појави и ширењу заразе и угрозити здравље већег броја људи који су корисници њихових производа и услуга.

санитарни прегледи правилник 2017


За санитарни преглед неопходно је понети:

1.     Важећи лични документ са фотографијом (лична карта, возачка дозвола, пасош).

2.     Санитарну књижицу, ако имате, у којој су уписане генералије и залепљена фотографија на одговарајућем месту.

3.     Два узорка фецеса (столице) у предвиђеној амбалажи, напуњеној до пола.

Напомена:
На преглед доћи са кратким, уредним и чистим ноктима на рукама, без присуства лака и гела (Члан 17. Правилника о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва („Сл. гласник РС“ број 3/2017.)

Ко подлеже обављању здравствених прегледа?

 1. Лица који обављају послове у производњи, промету, услуживање хране и другим пословима у којима долазе у непосредан контакт с храном или амбалажом која је у непосредном контакту с храном.
 2. Лица запослена на пословима исхране и неге деце у јасленим групама и одржавања хигијене у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица.
 3. Лица запослених на пословима неге и исхране болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, на одељењима утврђеним у члану 2. тачка 3) Правилника објављеног у Сл. гласнику РС 3/2017.
  • на одељењима за акушерство са боксовима за новорођену децу;
  • на одељењима за превремено рођену децу;
  • на дечијим одељењима здравствених установа у којима се обавља стационарна здравствена заштита;
  • у операционим блоковима;
  • на одељењима интензивне неге;
  • на одељењима за лечење опекотина и трансплантације ткива и органа;
  • на одељењима за хемодијализу и перитонеалну дијализу;
  • на одељењима онкологије и палијативне неге.
 4. Лица запослених на пословима производње и израде лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима.
 5. Лица запослених на пословима пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и на пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже, јавна купалишта, „wellness“ центри, берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске, козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл. као и на пословима производње козметичких средстава.
 6. Лица запослених на пословима јавног снабдевања становништва водом за пиће као и лица која долазе у контакт са водом и амбалажом у непосредном контакту са водом, у производњи флаширане воде.
 7. Лица запослених на пословима здравствених прегледа, лечења и другим облицима здравствене службе на одељењима утврђеним у члану 2. тачка 3) Правилника објављеног у Сл. гласнику РС 3/2017.
 8. Лица запослених на пословима промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима.

Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на наведеним пословима дужна су да обаве здравствене прегледе под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима.

санитарни преглед београд санитарни преглед београд санитарни преглед београд
санитарни преглед београд  санитарни преглед београд 

Где се обавља здравствени преглед?

-  у Градском заводу за јавно здравље, Београд , ул. Булевар деспота Стефана бр. 54

-  у организацији наручиоца (терен)

Радно време обављања здравствених прегледа:

-  радним даном: 7:15 - 17:00
-  пауза: 15:00 - 15:30

-  суботом: 7:15 - 11:00

Издавање санитарних књижица (Санитарну књижицу преузима лице које је обавило преглед или представник фирме овлашћен за преузимање санитарних књижица)

- радним даном: 07:15 - 17:00
- пауза: 15:00 - 15:30

- суботом: 07:15 - 11:00

Пријем захтева за издавање предрачуна

Факс: 011/3240-453

Обавештења о  здравственим (санитарним) прегледима

Телефони: 011/2078-733
                011/2078-735

Неопходно за обављање здравствених (санитарних) прегледа

 • Лична карта
 • Новац или гарантно писмо
 • 2 узорка столице, за лица запослена под тачкама 1), 2) , 3), 4), 5) и 6)

 

Ценовник здравствених (санитарних) прегледа на основу Одлуке V-2 89/1. Примењује се од 07.02.2017. године.

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЦЕНА УСЛУГЕ ЦЕНА
ШЕСТОМЕСЕЧНИ  ПРЕГЛЕД
(са брисом  г+н)
1.900,00

1. епидемиолошка оцена
о испуњавању услова за рад на пословима који подлежу обавезном здравственом надзору (санитарни преглед)

700,00

 - Лица која обављају послове у производњи, промету, услуживање хране и другим пословима у којима долазе у непосредни контакт са храном или амбалажом која је у непосредном контакту са храном

- Лица запослена на пословима исхране и неге деце у јасленим групама и одржавање хигијене у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица

- Лица запослених на пословима неге и исхране болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима здравствене службе на одељењима (утврђеним у  члану 2. тачка 3) Правилника објављеног у Сл. гласник Р. Србије 3/17

- Лица запослених на пословима производње и израде лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредни контакт са лековима и медицинским средствима

- Лица запослених на пословима пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и на пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже, јавна купалишта, "welness" центри, берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске, козметичке услуге, услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл. као и на пословима производње козметичких средстава.

2. ректални брис
преглед столице на
Salmonellаe i Shigellаe
 200,00
3. копрокултура
преглед столице на
Salmonellаe и Shigellаe
500,00
4. преглед столице на
 helminte (нативан препарат)
160,00
ШЕСТОМЕСЕЧНИ
(без бриса г+н)
1.500,00  5.преглед столице на
цревне протозое
(нативан препарат)
160,00
6. бактериолошки преглед
бриса грла
200,00
7. бактериолошки преглед
бриса носа
200,00
 
ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕДИ

- истраживање на
Salmonellаe i Shigellаe
 
 
 
- истраживање на
Staphylococcus aureus


- истраживање на
Salmonellаe i Shigellаe
са истраживањем на
Staphylococcus aureus
1.200,00
 
 

 
1.500,00
 

 

2.000,00
- Лица запослених на пословима јавног снабдевања становништва водом за пиће као и лица која долазе у контакт са водом и амбалажом у непосредном контакту са водом, у производњи флаширане воде

ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД
 
-
Лица запослених на пословима здравствених прегледа, лечења и другим облицима здравствене службе на одељењима (утврђеним у члану 2. тачка 3) Правилника објављеног у Сл. гласник Р. Србије 3/17

- Лица запослених на пословима промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима

900,00

У цену санитарног прегледа урачунат је и образац санитарне књижице и посуда за столицу.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351