Руковођење

Prof dr Dusica Matijevic
Проф. др Душанка Матијевић спец. социјалне медицине
Директор


Помоћници директора

Dr Nevenka Pavlovic
 

Dr Svetlana Jankovic

Др сц. мед Невенка Павловић


помоћник директора за послове јавног здравља
из области епидемиологије и микробиологије
(Центар за контролу и превенцију болести,
Центар за микробиологију)
Прим. мр сц. мед. Светлана
Младеновић-Јанковић


помоћник директора за послове јавног здравља
из области социјалне медицине
(Центар за промоцију здравља, Центар за анализу, планирање и
организацију здравствене заштите, Центар за информатику
и биостатистику у здравству)
Др Славиша Младеновић
помоћник директора за послове јавног здравља
из области хигијене  и екотоксикологије
(Центар за хигијену и хуману екологију, Центар за екотоксикологију )

Руководиоци центара

Мр сц. мед. др Анђелија Нешковић
Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите

Прим. мр сц. мед. др Светлана Младеновић-Јанковић
Центар за промоцију здравља

Др Светлана Милтеновић
Центар за информатику и биостатистику у здравству

Др сц. мед Невенка Павловић
Центар за контролу и превенцију болести

Др Бранислава Златар
Центар за микробиологију

Др Славиша Младеновић, спец. хиг.
Центар за хигијену и хуману екологију

Центар за екотоксикологију
Др Милан Милутиновић

Др. сц. мед. Весна Слепчевић
Координатор за квалитет здравствене заштите

Одељење за правне послове
дипл. прав. Душанка Јовановић,

Служба за техничке послове
дипл. прав. Божидар Цветковић,

Одељење за економско - финансијске послове
Дипл. оец. Тања Мијаиловић,

Руководилац за послове безбедности и здравља на раду и противпожарну заштиту
Мирослав Ђукић,

Начелник јединице за информатику
дипл. инг. информатике Раде Лазић

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351