Саветовалиште за имунизацију

Имунизација је регулисана Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл.Гласник Републике Србије бр.15/16 године и Правилником о имунизацији и начину заштите лековима („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 11/18, 14/18, 45/18, 48/18, 58/18 и 104/18), Правилником о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести (,,Службени гласник РС " број 112/17,11/18) и  Стручним методолошким упутством за спровођење имунизације становништва против одређених заразних болести.

Имунизација против одређених заразних болести обухвата:

Предности имунизација

Aктивна имунизација против туберкулозе

 • Вакцинација против туберкулозе спроводи се приликом отпуштања из породилишта БЦГ вакцином.
 • Деца која нису могла бити вакцинисана у породилишту, односно до навршена два месеца живота морају се вакцинисати  до навршених 12 месеци живота.  (у породилишту).

Активна имунизација против хепатитиса Б

Активна имунизација против акутног вирусног хепатитиса Б спроводи се код новорођенчади и одојчади као и деце у 6 разреду основне школе ако до тада нису вакцинисана.

 • Прва доза се даје у породилишту у року од 24 сата по рођењу, а за новорођенчад рођену ван породилишта у територијално надлежном дому здравља што пре по рођењу.
 • Активна имунизација се спроводи давањем 3 дозе вакцине по шеми 0,1,6. као појединачна вакцина или комбинована.
 • Неимунизована и непотпуно вакцинисана деца примају недостајуће дозе најкасније до навршених 18 година.

Активна имунизација против дечије парализе

Активна имунизација против дечије парализе се спроводи код лица од навршена 2 месеца живота инактивисаном полио вакцином (ИПВ) и живом оралном полио вакцином (ОПВ).

 • Активна имунизација се спроводи са 3 дозе ИПВ у размацима који не смеју бити краћи од четири недеље (примарна серија).
 • Прва ревакцинација се спроводи у другој години живота применом ИПВ, односно годину дана након завршетка примарне серије, а најраније по истеку шест месеци.
 • Друга ревакцинација се спроводи применом бОПВ пре уписа у први разред основне школе или изузетно током првог разреда основне школе.
 • Трећа ревакцинација се спроводи применом бОПВ у завршном разреду основне школе, а најкасније до навршених 18 година живота.

Активна имунизација против дифтерије, тетануса и великог кашља

Активна имунизација против дифтерје, тетануса и великог кашља започиње кад дете наврши 2 месеца живота.

 • Вакцинација се спроводи са 3 дозе комбиноване вакцине у размацима који не смеју бити краћи од четири недеље.
 • Прва ревакцинација се спроводи у 2 години живота.
 • Друга ревакцинација се спроводи применом комбиноване вакцине, пре уписа у први разред основне школе или изузетно током првог разреда основне школе.
 • Трећа ревакцинација се спроводи применом комбиноване вакцине у завршном разреду основне школе, а најкасније до навршених 18 година живота.

Активна имунизација против обољења изазаваних Хемофилусом инфлуенце типа б

 • Активна имунизација против обољења изазаваних Хемофилусом инфлуенце типа б спроводи се код деце узраста од навршена 2 месеца живота са 3 дозе ХиБ вакцине у комбинованој вакцини у размацима не краћим од четири недеље.
 • Ревакцинација се спроводи једном дозом у 2 години живота давањем комбиноване вакцине.

Активна имунизација против малих богиња, заушака и рубеле

 • спроводи се код деце од навршених 12 месеци једном дозом комбиноване живе вакцине (ММР вакцина). Треба је спровести правовремено до навршених 15 месеци живота.
 • Неимунизована и непотпуно имунизована лица треба да се вакцинишу недостајућим дозама ММР вакцине до навршених 18 година живота.

Активна имунизација против обољења изазваних Стрептококусом пнеумоније

 • Активна имунизација против обољења изазваних Стрептококусом пнеумоније спроводи се коњугованом полисахаридном вакцином (ПЦВ 10, ПЦВ13) код деце узраста од навршена 2 месеца живота са 3 дозе вакцине у размацима не краћим од четири недеље до навршених 6 месеци живота.
 • Ревакцинација се спроводи једном дозом у 2 години живота најраније 6 месеци након комплетирања примарне серије.
 • Уколико се примарна серија не спроведе до навршених шест месеци живота, активна имунизација се спроводи предвиђеним бројем доза за узраст, до навршених 24 месеца живота.
 • Уколико се вакцинација започиње у узрасту 7-11 месеци треба дати две дозе вакцине са размаком од најмање четири недеље између доза. Ревакцинација се спроводи једном дозом коњуговане полисахаридне вакцине у другој години живота, најраније шест месеци након комплетирања примарне серије.
 • Уколико се вакцинација започиње у узрасту 12-23 месеца треба дати две дозе вакцине са размаком од најмање осам недеља између доза.Ревакцинација се у овим случајевима не спроводи.
Болести Вакцине
Туберкулоза Туберкулоза (БЦГ)
Хепатитис Б Вакцина против Хепатитиса Б (ХБ)
Дечија парализа Вакцина против дечије парализе (ОПВ или ИПВ, ДТаП, ИПВ,ХИБ)
Дифтерија Вакцина против дифтерије (у оквиру комбинованих вакцина ДТаП, ИПВ,ХИБ)
Велики кашаљ Вакцина против великог кашља (ДТаП, ИПВ, ХИБ)
Тетанус Вакцина против тетануса (ТТ)
Морбили Вакцина против морбила, заушака и рубеле (ММР)
Заушке Вакцина против морбила, заушака и рубеле (ММР)
Рубела Вакцина против морбила, заушака и рубеле (ММР)
Болести изазване Хемофилусом инфлуенце тип Б Вакцина против хемофилуса инфлуенце тип Б (ДТаП, ИПВ,ХИБ)
Болести изазване Стрептококусом пнеумоние Вакцина против стрептококуса пнеумоние
Хепатитис А Вакцина против хепатитиса А (ХАВ)
Трбушни тифус Вакцина против трбушног тифуса (Тyphoid)
Грип Вакцина против грипа
Менингококне болести Вакцина против менингокока tip(A,C,W,Y)
Варичела Вакцина против варичеле
Инфекције изазване респираторним синцицијалним вирусом Вакцина против респираторног синцицијалног вируса

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351