Центар за хигијену и хуману екологију и екотоксикологију

Послови јавног здравља из области хигијене и хумане екологије и екотоксикологије обављају се у два центра:

1. Центар за хигијену и хуману екологију
2. Центар за екотоксикологију

Центру за хигијену и хуману екологију можете се обратити и упутити захтев у свим случајевима када вам је потребна физичко-хемијска, микробиолошка, биолошка и/или паразитолошка анализа воде и то:
 - воде за пиће, изворске и минералне воде, подземне воде, површинске воде, воде за купање и рекреацију (базени, купалишта, хидромасажне каде), отпадне воде, котловске воде, воде из расхладних уређаја, воде за наводњавање, воде непознатог порекла.

Можете упутити и:
- захтев за испитивање намирница и предмета опште употребе као и за испитивање робе из увоза,
- захтев за испитивање ваздуха,
- захтев за испитивање нивоа буке у комуналној средини,
- захтев за испитивање земљишта,
- захтев за дезинфекцију водоводних инсталација са издавањем атеста за новоизграђене или објекте после реконструкције (грађевинских радова).

Лекари специјалисти хигијене и санитарни техничари Центра за хигијену и хуману екологију, са својим богатим професионалним искуством, могу вам у сваком тренутку пружити врхунску стручну подршку у циљу квалитетног и ефикасног обављања послова и задатака као што су:
- припрема, планирање и реализација програма за праћење стања и очувања животне средине;
- евидентирање, прикупљање и анализа података о факторима ризика по здравље људи присутних у животној средини;
- обављање санитарно-хигијенског надзора у објектима
- лабораторијска испитивања у области санитарне микробиологије, санитарне хемије и екотоксикологије у складу са домаћим и међународним стандардима и регулативом, у свим медијима животне средине, хране, предмета опште употребе и др.
 
Центру за екотоксикологију можете се обратити за стручну помоћ у извршавању следећих послова:

- испитивање (карактеризација, категоризација и др) отпада уз предлог начина поступања са чврстим и течним отпадом;
- утврђивање и спровођење мера у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама;
- превенција и одговор на хемијске удесе, уз обезбеђену сталну (24-орочасовну) приправност мобилне екотоксиколошке јединице;
- дизајнирање и примена софтверских програма у области хигијенско-еколошке делатности;
- израда студија о процени утицаја на животну средину, студија процена ризика, локалних и регионалних еколошких акционих планова као и програма, планова и пројеката из области заштите животне средине и заштите здравља људи.

Контакт телефони:

Руководилац центра: Др Славиша Младеновић, спец. хигијене тел/факс:3239-207; 3235-080; 3238-230
Оператер - секретар центра 2078-626
Одсек за воде (вода за пиће, водоводи, бунари, јавне чесме) 2078-605, 278-634
Отпадне воде 2078-635
Површинске воде 2078-621
Дезинфекција водоводних инсталација са издавањем атеста 2078-641
Карактеризација отпада 2078-628, 2078-612
Одељење за испитивање намирница и предмета опште употребе 2078-614
Одељење за испитивање робе из увоза 2078-619
Одељење за испитивање ваздуха 2078-625, 2078-604
Одељење за испитивање буке 2078-641
Одељење за испитивање земљишта 2078-640

Пројекти/програми које реализују Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351