Савет недеље

savet nedelje 101 cir
 • квалитет ваздуха у београду
  Квалитет ваздуха у Београду
 • status mikrobioloksih analiza
  Статус лабораторијских анализа
 • analiza vode 1
  Вода: Упутства, захтеви, препоруке
 • Санитарни прегледи
  Санитарни прегледи

Пројекти центра за хигијену и хуману екологију и Центра за екотоксикологију

Пројекти/програми које реализују Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију:

2011.-2017.- Испитивања квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне са ревитализацијом пијезометара по потреби

2015. – 2017. Контрола квалитета подземних вода на територији Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2015. – 2017. Контрола квалитета површинских вода на територији Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013,2016.- 2017. Контрола загађености земљишта на територији града Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013. – 2017. Контрола квалитета ваздуха на територији града Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013. – 2017. Мерење ултравиолетног зраћења у животној средини на територији Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2016. – 2017. Хидролошко-хидрауличка анализа слива Топчидерске реке са идејним решењем регулације водотока за прву фазу реализације, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београд

2013. - 2015. Израда Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013. – 2017. Контрола квалитета ваздуха и праћење утицаја загађеног ваздуха, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине

2015. – 2017. Анализе и мерење загађујућих материја у појединачним медијумима животне средине, ЈКП „Хигијена“ Панчево

2014. – 2017. Мониторинг квалитета површинских и подземних вода на потенцијалним рудним налазиштима у Бору.

2014. – 2017. Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А на површинске и подземне воде, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ – Огранак ТЕНТ Београд.

2016. Испитивање квалитета седимента у каналима на територији Сурчина и Обреновца, Austrian Development Agency

2016. Испитивање вода непознатог порекла на локацији нове наплатне рампе у Врчину, Страбаг д.о.о.,

2016. Испитивање квалитета седимента на локацији „Амфитеатар“ на Тамишу, Градска управа Града Панчева,

2016. Испитивање чинилаца животне средине, Аеродром Никола Тесла

2016.-2017. Мониторинг загађености земљишта током изградње Приступних саобраћајница на мост на Сави (Ада Циганлија) ЛОТ1, Construcctiones Rubau

2016.-2017. Мониторинг загађености земљишта током изградње новог моста на Сави код Остружнице, Страбаг доо

2015. – 2016. Одређивање садржаја фталата у одабраним производима опште употребе у оквиру пројекта »Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији« - носилац пројекта УНДП у сарадњи са АлХем, ЦЕПС, АПОС и ФОРУМ.

2015. Контрола квалитета седимента канала Рафинерије Панчево

2015. Испитивање нултог стања животне средине на новој депонији у Панчеву, ЈКП Хигијена Панчево.

2015. Контрола квалитета седимента Тамиша од сутаве до друмског моста, ЈП Електропривреда Србије

2014. Испитивање параметара животне средине током пробног рада фабрике Elixir Zorka - минерална ђубрива д.о.о. Шабац

2013. – 2014. “Лабораторијско испитивање присуства пестицида у подземним водама општине Сомбор” за потребе носиоца пројекта Завода за јавно здравље Сомбор у оквиру Twinning пројекта “Dri Was at Sombor” Мађарска - Србија HUSRB 1203/121/132-2/ЛА 4.11.

2013.-2015. Испитивање загађености земљишта на територији Пожаревца, Градска управа града Пожаревца

2013.-2015. Испитивање загађености земљишта на територији Смедерева, Градска управа града Смедерева

2013.-2014. Мониторинг стања животне средине током изградње Пупиновог моста на Дунаву (Земун-Борча), China Road And Bridge Corporation (Branch Office Belgrade)

2013. Контрола квалитета површинских вода на територији Београда, Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013. Програм контроле квалитета изворске воде за пиће из јавних чесама на територији Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013.-2016. Контрола квалитета купалишта Очага, Спортски центар Лазаревац

Погледајте архиву пројеката

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351