Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Савет недеље

savet nedelje 139 cir
  • status mikrobioloksih analiza
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Санитарни прегледи
    Санитарни прегледи

Пројекти центра за хигијену и хуману екологију и Центра за екотоксикологију

Пројекти/програми које реализују Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију:

2011.-2017.- Испитивања квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне са ревитализацијом пијезометара по потреби

2015. – 2017. Контрола квалитета подземних вода на територији Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2015. – 2017. Контрола квалитета површинских вода на територији Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013,2016.- 2017. Контрола загађености земљишта на територији града Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013. – 2017. Контрола квалитета ваздуха на територији града Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013. – 2017. Мерење ултравиолетног зраћења у животној средини на територији Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2016. – 2017. Хидролошко-хидрауличка анализа слива Топчидерске реке са идејним решењем регулације водотока за прву фазу реализације, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београд

2013. - 2015. Израда Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013. – 2017. Контрола квалитета ваздуха и праћење утицаја загађеног ваздуха, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине

2015. – 2017. Анализе и мерење загађујућих материја у појединачним медијумима животне средине, ЈКП „Хигијена“ Панчево

2014. – 2017. Мониторинг квалитета површинских и подземних вода на потенцијалним рудним налазиштима у Бору.

2014. – 2017. Праћење утицаја отпадних вода ТЕНТ А на површинске и подземне воде, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ – Огранак ТЕНТ Београд.

2016. Испитивање квалитета седимента у каналима на територији Сурчина и Обреновца, Austrian Development Agency

2016. Испитивање вода непознатог порекла на локацији нове наплатне рампе у Врчину, Страбаг д.о.о.,

2016. Испитивање квалитета седимента на локацији „Амфитеатар“ на Тамишу, Градска управа Града Панчева,

2016. Испитивање чинилаца животне средине, Аеродром Никола Тесла

2016.-2017. Мониторинг загађености земљишта током изградње Приступних саобраћајница на мост на Сави (Ада Циганлија) ЛОТ1, Construcctiones Rubau

2016.-2017. Мониторинг загађености земљишта током изградње новог моста на Сави код Остружнице, Страбаг доо

2015. – 2016. Одређивање садржаја фталата у одабраним производима опште употребе у оквиру пројекта »Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији« - носилац пројекта УНДП у сарадњи са АлХем, ЦЕПС, АПОС и ФОРУМ.

2015. Контрола квалитета седимента канала Рафинерије Панчево

2015. Испитивање нултог стања животне средине на новој депонији у Панчеву, ЈКП Хигијена Панчево.

2015. Контрола квалитета седимента Тамиша од сутаве до друмског моста, ЈП Електропривреда Србије

2014. Испитивање параметара животне средине током пробног рада фабрике Elixir Zorka - минерална ђубрива д.о.о. Шабац

2013. – 2014. “Лабораторијско испитивање присуства пестицида у подземним водама општине Сомбор” за потребе носиоца пројекта Завода за јавно здравље Сомбор у оквиру Twinning пројекта “Dri Was at Sombor” Мађарска - Србија HUSRB 1203/121/132-2/ЛА 4.11.

2013.-2015. Испитивање загађености земљишта на територији Пожаревца, Градска управа града Пожаревца

2013.-2015. Испитивање загађености земљишта на територији Смедерева, Градска управа града Смедерева

2013.-2014. Мониторинг стања животне средине током изградње Пупиновог моста на Дунаву (Земун-Борча), China Road And Bridge Corporation (Branch Office Belgrade)

2013. Контрола квалитета површинских вода на територији Београда, Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013. Програм контроле квалитета изворске воде за пиће из јавних чесама на територији Београда, Град Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине

2013.-2016. Контрола квалитета купалишта Очага, Спортски центар Лазаревац

Погледајте архиву пројеката

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351