Savet nedelje

  • politika zastiet ziv sred
    Status laboratorijskih analiza
  • analiza vode 1
    Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
  • Стручни испити
    Sanitarni pregledi

Projekti centra za higijenu i humanu ekologiju i Centra za ekotoksikologiju

Projekti/programi koje realizuju Centar za higijenu i humanu ekologiju i Centar za ekotoksikologiju:

2011.-2017.- Ispitivanja kvaliteta podzemnih voda južno od industrijske zone sa revitalizacijom pijezometara po potrebi

2015. – 2017. Kontrola kvaliteta podzemnih voda na teritoriji Beograda, Grad Beograd- Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

2015. – 2017. Kontrola kvaliteta površinskih voda na teritoriji Beograda, Grad Beograd- Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

2013,2016.- 2017. Kontrola zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Beograda, Grad Beograd- Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

2013. – 2017. Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Beograda, Grad Beograd- Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

2013. – 2017. Merenje ultravioletnog zraćenja u životnoj sredini na teritoriji Beograda, Grad Beograd- Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

2016. – 2017. Hidrološko-hidraulička analiza sliva Topčiderske reke sa idejnim rešenjem regulacije vodotoka za prvu fazu realizacije, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograd

2013. - 2015. Izrada Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd, Grad Beograd- Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

2013. – 2017. Kontrola kvaliteta vazduha i praćenje uticaja zagađenog vazduha, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

2015. – 2017. Analize i merenje zagađujućih materija u pojedinačnim medijumima životne sredine, JKP „Higijena“ Pančevo

2014. – 2017. Monitoring kvaliteta površinskih i podzemnih voda na potencijalnim rudnim nalazištima u Boru.

2014. – 2017. Praćenje uticaja otpadnih voda TENT A na površinske i podzemne vode, Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ – Ogranak TENT Beograd.

2016. Ispitivanje kvaliteta sedimenta u kanalima na teritoriji Surčina i Obrenovca, Austrian Development Agency

2016. Ispitivanje voda nepoznatog porekla na lokaciji nove naplatne rampe u Vrčinu, Strabag d.o.o.,

2016. Ispitivanje kvaliteta sedimenta na lokaciji „Amfiteatar“ na Tamišu, Gradska uprava Grada Pančeva,

2016. Ispitivanje činilaca životne sredine, Aerodrom Nikola Tesla

2016.-2017. Monitoring zagađenosti zemljišta tokom izgradnje Pristupnih saobraćajnica na most na Savi (Ada Ciganlija) LOT1, Construcctiones Rubau

2016.-2017. Monitoring zagađenosti zemljišta tokom izgradnje novog mosta na Savi kod Ostružnice, Strabag doo

2015. – 2016. Određivanje sadržaja ftalata u odabranim proizvodima opšte upotrebe u okviru projekta »Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji« -nosilac projekta UNDP u saradnji sa AlHem, CEPS, APOS i FORUM.

2015. Kontrola kvaliteta sedimenta kanala Rafinerije Pančevo

2015. Ispitivanje nultog stanja životne sredine na novoj deponiji u Pančevu, JKP Higijena Pančevo.

2015. Kontrola kvaliteta sedimenta Tamiša od sutave do drumskog mosta, JP Elektroprivreda Srbije

2014. Ispitivanje parametara životne sredine tokom probnog rada fabrike Elixir Zorka - mineralna đubriva d.o.o. Šabac

2013. – 2014. “Laboratorijsko ispitivanje prisustva pesticida u podzemnim vodama opštine Sombor” za potrebe nosioca projekta Zavoda za javno zdravlje Sombor u okviru Twinning projekta “Dri Was at Sombor” Mađarska -Srbija HUSRB1203/121/132-2/LA 4.11.

2013.-2015. Ispitivanje zagađenosti zemljišta na teritoriji Požarevca, Gradska uprava grada Požarevca

2013.-2015. Ispitivanje zagađenosti zemljišta na teritoriji Smedereva, Gradska uprava grada Smedereva

2013.-2014. Monitoring stanja životne sredine tokom izgradnje Pupinovog mosta na na Dunavu (Zemun-Borča), China Road And Bridge Corporation (Branch Office Belgrade)

2013. Kontrola kvaliteta površinskih voda na teritoriji Beograda, Grad Beograd- Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

2013. Program kontrole kvaliteta izvorske vode za piće iz javnih česama na teritoriji Beograda, Grad Beograd- Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

2013.-2016. Kontrola kvaliteta kupališta Očaga, Sportski centar Lazarevac

Pogledajte arhivu projekata

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351