Oglasi

Pogledajte i: Javni poziv za prodaju rashodovane imovine

R. br. Oglas
Datum Odluka Datum
352 Oglas za radno mesto Molekularni biolog, Centar za mikrobiologiju 08.04.2024. Odluka o izboru kandidata Molekularni biolog, Centar za mikrobiologiju  22.04.2024.
351 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 03.04.2024. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  16.04.2024.
350 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 28.03.2024. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine  15.04.2024.
349 Oglas za radno mesto Viši laboratorijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne mikrobiologije 26.03.2024. Odluka o izboru kandidata Viši laboratorijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne mikrobiologije  11.04.2024.
348 Oglas za radno mesto Domar-majstor održavanja elektroinstalacija, Služba za tehničke poslove 20.03.2024. Odluka o izboru kandidata Domar-majstor održavanja elektroinstalacija, Služba za tehničke poslove  02.04.2024.
347 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 19.03.2024. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  01.04.2024.
346 Oglas za radno mesto Sanitarni-sanitarno ekološki tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane 13.03.2024. Odluka o izboru kandidata Sanitarni-sanitarno ekološki tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane  26.03.2024.
345 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 07.03.2024. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  20.03.2024.
344 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju 28.02.2024. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju  11.03.2024.
343 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 27.02.2024. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, LAboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  11.03.2024.
342 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 23.02.2024. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor  06.03.2024.
341 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 23.02.2024. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  06.03.2024.
340 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici, Centar za mikrobiologiju 20.02.2024. Odluka o izboru kandidata Laboratorijski tehničar u dijagnostici, Centar za mikrobiologiju  05.03.2024.
339 Oglas za radno mesto Biolog-molekularni biolog, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 19.02.2024. Odluka o izboru kandidata Biolog-molekularni biolog, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  05.03.2024.
338 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 02.02.2024. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  14.02.2024.
337 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 23.01.2024. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  02.02.2024.
336 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 22.01.2024. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  01.02.2024.
335 Oglas za radno mesto Molekularni biolog, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 16.01.2024. Odluka o izboru kandidata Molekularni biolog, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku  30.01.2024.
334 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 11.01.2024. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  25.01.2024.
333 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 27.12.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  10.01.2024.
332 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarni ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 25.12.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine  09.01.2024.
331 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 12.12.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  25.12.2023.
330 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboraotrija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne mikrobiologije 11.12.2023. Odluka o izboru kandidata Laboratorijski tehničar u dijagnostici, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne mikrobiologije  26.12.2023.
229 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 08.12.2023. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor  25.12.2023.
228 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 04.12.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane  21.12.2023.
227 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 01.12.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  15.12.2023.
226 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 01.12.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  15.12.2023.
225 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju 30.11.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju  14.12.2023.
224 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 30.11.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor  14.12.2023.
223 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za sanitarno-higijenski nadzor 14.11.2023. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za sanitarno-higijenski nadzor  30.11.2023.
222 Oglas za radno msto Biolog-molekularni biolog, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  09.11.2023. Odluka o izboru kandidata Biolog-molekularni biolog, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  28.11.2023.
221 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 26.10.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  08.11.2023.
220 Oglas za radno mesto Molekularini biolog, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 17.10.2023. Odluka o izboru kandidata Molekularni biolog, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku  30.10.2023.
219 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za promociju zdravlja, Jedinica za zdravstveno vaspitanje i kontinuiranu edukaciju 11.10.2023. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za promociju zdravlja, Jedinica za zdravstveno vaspitanje i kontinuiranu edukaciju  15.11.2023.
218 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 10.10.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine  23.10.2023.
217 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta vazduha 03.10.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta vazduha  23.10.2023.
216 Oglas za radno mesto Sanitarni-sanitarno ekološki tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane 25.09.2023. Odluka o izboru kandidata Sanitarni-sanitarno ekološki tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane  10.10.2023.
215 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 22.09.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine  09.10.2023.
214 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 21.09.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  06.10.2023.
213 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju 12.09.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju  25.09.2023.
212 Oglas za radno mesto Sanitarni-sanitarno ekološki tehničar, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 12.09.2023. Odluka o izboru kandidata Sanitarni-sanitarno ekološki tehničar, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor  26.09.2023.
211 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 23.08.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 21.09.2023. 
210 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratoriaja za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 22.08.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboraotorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  11.09.2023.
209 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 22.08.2023. Odluka o izboru kandidata Laboraotorijski tehničar, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku  21.09.2023.
208 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za ekotoksikologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta vazduha 17.08.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za ekotoksikologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta vazduha  21.09.2023.
207 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 15.08.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  25.08.2023.
206 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 14.08.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  25.08.2023.
205 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 03.08.2023. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor  16.08.2023.
204 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 31.07.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  14.08.2023.
203 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 21.07.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  04.08.2023.
202 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 17.07.2023. Odluak o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  28.07.2023.
201 Oglas za radno mesto Molekularni biolog, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 11.07.2023. Odluka o izboru kandidata Molekularni biolog, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku  21.07.2023.
200 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 23.06.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine  06.07.2023.
199 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 21.06.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  07.07.2023.
198 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 19.06.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  03.07.2023.
197 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju 13.06.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju  23.06.2023.
196 Oglas za radno mesto Medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 12.06.2023. Odluka o izboru kandidata Medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti  04.07.2023.
195 Oglas za radno mesto Pomoćni radnik, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 07.06.2023. Odluka o izboru kandidata Pomoćni radnik, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje  21.06.2023.
194 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 06.06.2023. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti  20.06.2023.
193 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-anallitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 01.06.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  20.06.2023.
192 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju 31.05.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju  13.06.2023.
191 Oglas za radno mesto zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 23.05.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  05.06.2023.
190 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 23.05.2023. Odluka o izboru kandidta Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  05.06.2023.
189 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 11.05.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  24.05.2023.
188 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 27.04.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  09.05.2023.
187 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 26.04.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  09.05.2023.
186 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 13.04.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  27.04.2023.
185 Oglas za radno mesto Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Centar za higijenu i humanu ekologiju 13.04.2023. Odluka o izboru kandidata Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Centar za higijenu i humanu ekologiju  27.04.2023.
184 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 07.04.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  21.04.2023.
183 Oglas za radno mesto Pomoćni radnik, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 05.04.2023. Odluka o izboru kandidata Pomoćni radnik, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje  24.04.2023.
182 Oglas za radno mesto Viši laboratorijski tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarna mikrobiologija 28.03.2023. Odluka o izboru kandidata Viši laboratorijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarna mikrobiologija  10.04.2023.
181 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 28.03.2023. Odluka o izobru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  10.04.2023.
180 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno ekološki tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane 22.03.2023. Odluka o izboru kandidata Sanitarni/sanitarno ekološki tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane  04.04.2023.
179 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 22.03.2023. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor  04.04.2023.
178 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 17.03.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  30.03.2023.
177 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/samitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 15.03.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine  30.03.2023.
176 Oglas za radno msto Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 28.02.2023. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor  14.03.2023.
175 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 28.02.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  14.03.2023.
174 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 28.02.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  14.03.2023.
173 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju 21.02.2023. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/ sanitarno ekološki inženjer, Centar za mikrobiologiju  07.03.2023.
172 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 27.01.2023. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  13.02.2023.
171 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 27.01.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikoogiju  13.02.2023.
170 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 09.01.2023. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  23.01.2023.
169 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine  22.12.2022. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapredjenje stanja životne sredine  05.01.2023.
168 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 20.12.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  05.01.2023.
167 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 29.11.2022. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  15.12.2022.
166 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 29.11.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  15.12.2022.
165 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno - ekološki tehničar, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 24.11.2022. Odluka o izboru kandidata Sanitarni/sanitarno - ekološki tehničar, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti  06.12.2022.
164 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 07.11.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  17.11.2022.
163 Oglas za radno mesto Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Centar za higijenu i humanu ekologiju 25.10.2022. Odluka o izboru kandidata Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Centar za higijenu i humanu ekologiju  08.11.2022.
162 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 25.10.2022. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  08.11.2022.
161 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno ekološki tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 18.10.2022. Odluka o izboru kandidata Sanitarni/sanitarno ekološki tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane
 31.10.2022.
160 Oglas za radno mesto Programer-inženjer, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 17.10.2022.  Odluka o izboru kandidata Programer-inženjer, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  14.11.2022.
159 Oglas za radno mesto Projektant informacionih sistema i programa, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 17.10.2022. Odluka o izboru kandidata Projektant informacionih sistema i programa, Centar za informatiku i bistatistiku u zdravstvu  14.11.2022.
158 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 13.10.2022. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  26.10.2022.
157 Oglas za radno mesto Biolog-molekularni biolog, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 30.09.2022. Odluka o izboru kandidata Biolog-molekularni biolog, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  13.10.2022.
156 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 27.09.2022. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine   11.10.2022.
155 Oglas za radno mesto Organizator promotivnih aktivnosti, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 26.09.2022. Odluka o izboru kandidata Organizator promotivnih aktivnosti, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti  07.10.2022.
154 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 21.09.2022. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  06.10.2022.
153 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 08.09.2022. Odluka o izboru kandidata, Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, jedinica za zdravstveni nadzor  21.09.2022.
152 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 07.09.2022 Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  20.09.2022.
151 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 07.09.2022. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  19.09.2022.
150 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 16.08.2022. Odluka o izboru kandidata Laboratorijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek za sanitarnu mikrobiologiju  07.09.2022.
149 Oglas za radno mesto Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 16.08.2022. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  06.09.2022.
148 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.08.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humannu ekologiju i ekotoksikologiju  19.08.2022.
147 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 10.08.2022. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane  19.08.2022.
146 Oglas za radno mesto Programer-inženjer, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 10.08.2022. Odluka o izboru kandidata Programer-inženjer, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  19.08.2022
145 Oglas za radno mesto Projektant informacionih sistema i programa, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 10.08.2022. Odluka o izboru kandidata Projektant informacionih sistema i programa, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  19.08.2022.
144 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 18.07.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  29.07.2022.
143 Oglas za radno mesto Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Centar za higijenu i humanu ekologiju 14.07.2022. Odluka o izboru kandidata Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Centar za higijenu i humanu ekologiju  27.07.2022.
142 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 12.07.2022. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  22.07.2022.
141 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 28.06.2022. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine   11.07.2022.
140 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno ekološki tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za sanitarno-higijenski nadzor 10.06.2022. Odluka o izboru kandidata Sanitarni/sanitarno ekološki tehničar, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za sanitarno-higijenski nadzor  29.06.2022.
139 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za sanitarno-higijenski nadzor 10.06.2022. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za sanitarno-higijenski nadzor  11.07.2022.
138 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 03.06.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  15.06.2022.
137 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 03.06.2022. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju   15.06.2022.
136 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za sanitarno-higijenski nadzor 31.05.2022. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za sanitarno-higijenski nadzor  21.06.2022.
135 Oglas za radno mesto Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Služba za tehničke poslove 25.05.2022. Odluka o izboru kandidata Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija  07.06.2022.
134 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 20.05.2022. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor  02.06.2022.
133 Oglas za radno mesto Viši laboratorijski tehničar, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko-dijagnostičko testiranje 13.05.2022 Odluka o izboru kandidata Viši laboratorijski tehničar, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko-dijagnostičko testiranje  27.05.2022.
132 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 09.05.2022. Odluka o izboru kandidata Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti  23.05.2022.
131 Oglas za radno mesto Programer-inženjer, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 05.05.2022. Odluka o izboru kandidata Programer-inženjer, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  17.05.2022
130 Oglas za radno mesto Projektant informacionih sistema i programa, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 05.05.2022. Odluka o izboru kandidata Projektant informacionih sistema i programa, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  17.05.2022.
129 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 27.04.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 09.05.2022.
128 Oglas za radno mesto Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Centar za higijenu i humanu ekologiju 20.04.2022. Odluka o izboru kandidata Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Centar za higijenu i humanu ekologiju    04.05.2022. 
127 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Centar za ekotoksikologiju, Jedinica za ispitivanje vazduha 13.04.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Centar za ekotoksikologiju, Jedinica za ispitivanje vazduha  28.04.2022.
126 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 12.04.2022. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  27.04.2022.
125 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 30.03.2022. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor  14.04.2022.
124 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju-Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 29.03.2022. Odluka o izboru kandidata Laboratorijski tehničar u dijagnostici, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju-Odsek za sanitarnu mikrobiologiju  12.04.2022.
123 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 24.03.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  05.04.2022.
122 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnika-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 15.03.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  25.03.2022.
121 Oglas za radno mesto Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 11.03.2022. Odluka o izboru kandidata Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku  23.03.2022.
120 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 08.03.2022. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane  22.03.2022.
119 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/ sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 07.03.2022. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/ sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine  05.04.2022.
118 Oglas za radno mesto Molekularni biolog, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 28.02.2022. Odluka o izboru kandidata Molekularni biolog, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku  14.03.2022.
117 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 25.02.2022. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  10.03.2022.
116 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 23.02.2022. Odluka o izboru kandidata Viši saniratni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane  07.03.2022.
115 Oglas za radno mesto Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, Odeljenje za pravne poslove 21.02.2022. Odluka o izboru kandidata Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, Odeljenje za pravne poslove  04.03.2022.
114 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 17.02.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  02.03.2022.
113 Oglas za radno mesto Projektant informacionih sistema i programa, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravsrvu 07.02.2022. Odluka o izboru kandidata Projektant informacionih sistema i programa, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  18.02.2022.
112 Oglas za radno mesto Programer-inženjer, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 07.02.2022. Odluka o izboru kandidata Programer-inženjer, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  18.02.2022.
111 Oglas za radno mesto Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove-kontista kupaca, Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove 28.01.2022. Odluka o izboru kandidata Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove-kontista kupaca, Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove  09.02.2022.
110 Oglas za radno mesto Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 26.01.2022 Odluka o izboru kandidata Doktor medicine, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti  08.02.2022.
109 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 21.01.2022. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  01.02.2022.
108 Oglas za radno mesto Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Centar za higijenu i humanu ekologiju 18.01.2022. Odluka o izboru kandidata Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, Centar za higijenu i humanu ekologiju  01.02.2022.
107 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 18.01.2022. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  28.01.2022.
106 Oglas za rado mesto Molekularni biolog, Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 17.01.2022. Odluka o izboru kandidata Molekularni biolog - Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku  28.01.2022.
105 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/ sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za sanitarno higijenski nadzor 24.12.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/ sanitarno ekološki inženjer, Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za sanitarno higijenski nadzor  10.01.2022.
104 Oglas za radno mesto zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 06.12.2021. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  16.12.2021.
103 Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto hemijski tehničar- Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, zbog povećanog obima posla do 3 meseca 06.12.2021. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  16.12.2021.
102 Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - jedan (1) izvršilac na radno mesto zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad 01.12.2021. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  14.12.2021.
101 Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - dva (2) izvršioca na radno mesto Hemijski tehničar - za rad i Centru za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, zbog povećanog obima posla do 3 meseca 29.12.2021. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar - Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  10.12.2021.
100 Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - jedan (1) izvršilac na radno mesto Viši laboratorijski tehničar - za rad u Centru za mikrobiologiju, radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad 24.11.2021. Odluka o izboru kandidata Viši laboratorijski tehničar- Centar za mikrobiologiju  07.12.2021.
99 Oglas za dva (2) izvršioca na određeno vreme sa punim radnim vremenom za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, zbog povećanog obima posla do šest meseci 10.11.2021. Odluka o izboru dva (2) izvršioca na određeno vreme sa punim radnim vremenom za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, zbog povećanog obima posla do šest meseci 22.11.2021.
98 Oglas za dva (2) izvršioca na određeno vreme sa punim radnim vremenom, za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje, radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na  rad 5.11.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje, radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad 17.11.2021.
97 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik – analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na  rad 28.10.2021. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik – analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad 10.11.2021.
96 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 27.10.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 10.11.2021.
95 Oglas za radno mesto PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 22.10.2021. Odluka o izboru kandidata PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 03.11.2021.
94 Oglas za radno mesto Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 22.10.2021. Odluka o izboru kandidata Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 03.11.2021.
93 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 19.10.2021. Odluka o izboru kandidata Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 01.11.2021.
92 Oglas za radno mesto molekularni biolog, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 13.10.2021. Odluka o izboru kandidata molekularni biolog, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 25.10.2021.
91 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 11.10.2021. Oduka o izboru kandidata Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 22.10.2021.
90 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 04.10.2021. Oduka o izboru kandidata Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 15.10.2021.
89 Oglas za radno mesto Viši laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 29.09.2021. Oduka o izboru kandidata Viši laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 13.10.2021.
88 Oglas za radno mesto Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove 28.09.2021. Oduka o izboru kandidata Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove 11.10.2021.
87 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 17.09.2021. Oduka o izboru kandidata Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 04.10.2021.
86 Oglas za radno mesto zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 15.09.2021. Oduka o izboru kandidata zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 28.09.2021.
85 Oglas za radno mesto zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 08.09.2021. Oduka o izboru kandidata zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 22.09.2021.
84 Oglas za radno mesto doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 07.09.2021. Oduka o izboru kandidata doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 17.09.2021.
83 Oglas za radno mesto zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji - laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 03.09.2021. Oduka o izboru kandidata zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji - laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 15.09.2021.
82 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 31.08.2021. Oduka o izboru kandidata Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 10.09.2021.
81 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 20.08.2021. Oduka o izboru kandidata Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 07.09.2021.
80 Oglas za radno mesto viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 17.08.2021. Oduka o izboru kandidata viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 31.08.2021.
79 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 04.08.2021. Oduka o izboru kandidata Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 16.08.2021.
78 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 04.08.2021. Oduka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 17.08.2021.
77 Oglas za radno mesto Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 28.07.2021. Oduka o izboru kandidata Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 10.08.2021.
76 Oglas za radno mesto Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 28.07.2021. Oduka o izboru kandidata Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 10.08.2021.
75 Oglas za radno mesto Dizajner internet prezentacija i portala za rad u Centru za promociju zdravlja 14.07.2021. Oduka o izboru kandidata - Dizajner internet prezentacija i portala za rad u Centru za promociju zdravlja 27.07.2021.
74 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne hemije 12.07.2021. Oduka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne hemije 27.07.2021.
73 Oglas za radno mesto Molekularni biolog, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku  09.07.2021. Oduka o izboru kandidata - Molekularni biolog, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 21.07.2021.
72 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju-Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 10.06.2021. Oduka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju-Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 22.06.2021.
71 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 03.06.2021. Oduka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 17.06.2021.
70 Oglas za radno mesto Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 01.06.2021. Oduka o izboru kandidata - Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 11.06.2021.
69 Oglas za radno mesto Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 28.05.2021. Oduka o izboru kandidata - Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 10.06.2021.
68 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 24.05.2021. Oduka o izboru kandidata - Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 04.06.2021.
67 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 20.05.2021. Oduka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 31.05.2021.
66 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 20.05.2021. Odoluka o izboru kandidata - Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 31.01.2021.
65 Diplomirani ekonomista za finansijsko računovodstvene poslove - Likvidator izlaznih računa – Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove 29.04.2021. Odluka o izboru kandidata - Diplomirani ekonomista za finansijsko računovodstvene poslove - Likvidator izlaznih računa – Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove 21.05.2021.
64 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 23.04.2021. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 19.05.2021.
63 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 20.04.2021. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 13.05.2021.
62 Oglas za radno mesto PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 20.04.2021. Odluka o izboru kandidata PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 13.05.2021.
61 Oglas za radno mesto Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 20.04.2021. Odluka o izboru kandidata - Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 13.05.2021.
60 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik - analitičar u Ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 15.04.2021. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik - analitičar u Ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 05.05.2021.
59 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 12.04.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 22.04.2021.
58 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 02.04.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 14.04.2021.
57 Oglas za radno mesto Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove 26.03.2021. Odluka o izboru kandidata - Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove 09.04.2021.
56 Oglas za radno mesto Perač laboratorijskog posuđa – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, odsek sanitarne hemije. 11.03.2021. Odluka o izboru kandidata Perač laboratorijskog posuđa – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, odsek sanitarne hemije. 23.03.2021.
55 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik – analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 01.03.2021. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik – analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 23.03.2021.
54 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 22.02.2021. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 08.03.2021.
53 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 10.02.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 25.02.2021.
 52 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 05.01.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane   21.01.2021.
51 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehnčar/sanitarno ekološki inženjer– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 05.01.2021. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehnčar/sanitarno ekološki inženjer– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti  18.01.2021.
 50 Oglas za radno mesto Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove – Odeljenje za ekonomsko finasijske poslove 31.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove – Odeljenje za ekonomsko finasijske poslove   12.01.2021.
49 Oglas za radno mesto на radno mesto Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju, za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne mikrobiologije 31.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju, za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne mikrobiologije   14.01.2021.
48 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 29.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 13.01.2021.
47 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 29.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti  12.01.2021.
46 Oglas za radno mesto Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove 29.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove  12.01.2021.
45 Oglas za radno mesto radno mesto PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  16.11.2020. Odluka o izboru kandidata PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  29.12.2020.
44 Oglas za radno mesto radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 15.12.2020. Odluka o izboru kandidata Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti  30.12.2020.
43 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - za rad u centru za mikrobiologiju, jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 11.12.2020. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - za rad u centru za mikrobiologiju, jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje  23.12.2020.
42 Oglas za radno mesto Viši laboratorijski tehničar - za rad u centru za mikrobiologiju, jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja 02.12.2020. Odluka o izboru kandidata Viši laboratorijski tehničar - za rad u centru za mikrobiologiju, jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja  11.12.2020.
41 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 02.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju   15.12.2020.
40 Oglas za radno mesto Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 17.11.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 08.12.2020.
39 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja. 06.11.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja.  27.11.2020.
38 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer – Centar za ekotoksikologiju 29.10.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer – Centar za ekotoksikologiju   13.11.2020.
37 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/ sanitarno-ekološki inženjer – Centar za mikrobiologiju, Odsek za parazitološku dijagnostiku 21.10.2020. Odluka o obustavi konkursa 04.11.2020.
36 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine, za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju-Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 12.10.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine, za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju-Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane  28.10.2020.
35 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji - laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 02.10.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji - laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  19.10.2020.
34 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 01.10.2020. Odluka o izboru kandidata - Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor   19.10.2020.
33 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 23.09.2020. Odluka o izboru kandidata - Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor  09.10.2020.
32 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehnčar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 09.09.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehnčar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 21.09.2020.
31 Oglas za radno mesto Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 21.08.2020. Odluka o izboru kandidata - Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 08.09.2020.
30 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 19.08.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 08.09.2020.
29 Oglas za radno mesto Viši laboratorijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu hemiju 17.08.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši laboratorijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu hemiju 28.08.2020.
28 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik a analitičar u Ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 17.08.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik a analitičar u Ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  26.08.2020.
27 Oglas za radno mesto Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 31.07.2020. Odluka o izboru kandidata - Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 17.08.2020.
26 Oglas za radno mesto Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 24.07.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 11.08.2020.
25 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer – Centar za ekotoksikologiju 24.07.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer – Centar za ekotoksikologiju 11.08.2020.
24 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 24.07.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 11.08.2020.
23 Oglas za radno mesto viši sanitarni tehničar/ sanitarno-ekološki inženjer – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja 23.06.2020. Odluka o izboru kandidata -Viši sanitarni tehničar/ sanitarno-ekološki inženjer – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja 13.07.2020.
22 Oglas za radno mesto pomoćni radnik – Centra za Mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje, Odsek za parazitološku dijagnostiku 23.06.2020. Odluka o izboru kandidata - Pomoćni radnik Centra za Mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje, Odsek za parazitološku dijagnostiku  06.07.2020.
21 Oglas za radno mesto biolog-molekularni biolog, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju-Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 10.06.2020. Odluka o izboru kandidata - biolog-molekularni biolog, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju-Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 08.07.2020.
20 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 29.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 10.06.2020.
19 Oglas za radno mesto Doktor medicine - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine - Odsek za vode 26.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine - Odsek za vode 23.06.2020.
18 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno ekološki tehničar - za rad u centru za kontrolu i prevenciju bolesti, jedinica za zdravstveni nadzor 26.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Sanitarni/sanitarno ekološki tehničar - za rad u centru za kontrolu i prevenciju bolesti, jedinica za zdravstveni nadzor 23.06.2020.
17 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor 26.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor   23.06.2020.
16 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 19.05.2020.
15 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu hemiju 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu hemiju 18.05.2020.
14 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 18.05.2020.
13 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 18.05.2020.
12 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer-odgovorni tehničar - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer-odgovorni tehničar - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 18.05.2020.
11 Oglas za radno mesto Doktor medicine - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor 19.05.2020.
10 Oglas za radno mesto laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 03.03.2020. Odluka o izboru kandidata - laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 13.03.2020.
9 Oglas za radno mesto PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 28.02.2020. Odluka o izboru kandidata - PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 10.03.2020.
8 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 20.02.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 02.03.2020.
7 Oglas za radno mesto Saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine 10.02.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne sredine 24.02.2020.
6 Oglas za radno mesto Doktor medicine - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor 31.01.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor 20.02.2020.
5 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове 23.01.2020. Odluka o izboru kandidata - Diplomirani ekonomista za finansijske poslove - likvidator izlaznih računa  04.02.2020.
4     Odluka o prijemu kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za ekotoksikologiju 16.01.2020.
3     Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 16.01.2020.
2     Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 16.01.2020.
1 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 10.01.2020. Odluka za prijem u radni odnos - Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Loboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 22.01.2020.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351