Oglasi

Pogledajte i: Javni poziv za prodaju rashodovane imovine

R. br. Oglas
Datum Odluka Datum
95 Oglas za radno mesto PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 22.10.2021.    
94 Oglas za radno mesto Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 22.10.2021.    
93 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 19.10.2021.    
92 Oglas za radno mesto molekularni biolog, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 13.10.2021.    
91 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 11.10.2021. Oduka o izboru kandidata Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 22.10.2021.
90 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 04.10.2021. Oduka o izboru kandidata Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 15.10.2021.
89 Oglas za radno mesto Viši laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 29.09.2021. Oduka o izboru kandidata Viši laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 13.10.2021.
88 Oglas za radno mesto Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove 28.09.2021. Oduka o izboru kandidata Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove 11.10.2021.
87 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 17.09.2021. Oduka o izboru kandidata Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 04.10.2021.
86 Oglas za radno mesto zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 15.09.2021. Oduka o izboru kandidata zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 28.09.2021.
85 Oglas za radno mesto zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 08.09.2021. Oduka o izboru kandidata zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 22.09.2021.
84 Oglas za radno mesto doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 07.09.2021. Oduka o izboru kandidata doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 17.09.2021.
83 Oglas za radno mesto zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji - laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 03.09.2021. Oduka o izboru kandidata zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji - laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 15.09.2021.
82 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 31.08.2021. Oduka o izboru kandidata Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 10.09.2021.
81 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 20.08.2021. Oduka o izboru kandidata Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 07.09.2021.
80 Oglas za radno mesto viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 17.08.2021. Oduka o izboru kandidata viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 31.08.2021.
79 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 04.08.2021. Oduka o izboru kandidata Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 16.08.2021.
78 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 04.08.2021. Oduka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 17.08.2021.
77 Oglas za radno mesto Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 28.07.2021. Oduka o izboru kandidata Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 10.08.2021.
76 Oglas za radno mesto Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 28.07.2021. Oduka o izboru kandidata Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 10.08.2021.
75 Oglas za radno mesto Dizajner internet prezentacija i portala za rad u Centru za promociju zdravlja 14.07.2021. Oduka o izboru kandidata - Dizajner internet prezentacija i portala za rad u Centru za promociju zdravlja 27.07.2021.
74 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne hemije 12.07.2021. Oduka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne hemije 27.07.2021.
73 Oglas za radno mesto Molekularni biolog, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku  09.07.2021. Oduka o izboru kandidata - Molekularni biolog, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za molekularnu dijagnostiku 21.07.2021.
72 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju-Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 10.06.2021. Oduka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju-Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 22.06.2021.
71 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 03.06.2021. Oduka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 17.06.2021.
70 Oglas za radno mesto Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 01.06.2021. Oduka o izboru kandidata - Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 11.06.2021.
69 Oglas za radno mesto Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 28.05.2021. Oduka o izboru kandidata - Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 10.06.2021.
68 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 24.05.2021. Oduka o izboru kandidata - Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 04.06.2021.
67 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 20.05.2021. Oduka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 31.05.2021.
66 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 20.05.2021. Odoluka o izboru kandidata - Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 31.01.2021.
65 Diplomirani ekonomista za finansijsko računovodstvene poslove - Likvidator izlaznih računa – Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove 29.04.2021. Odluka o izboru kandidata - Diplomirani ekonomista za finansijsko računovodstvene poslove - Likvidator izlaznih računa – Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove 21.05.2021.
64 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 23.04.2021. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 19.05.2021.
63 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 20.04.2021. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 13.05.2021.
62 Oglas za radno mesto PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 20.04.2021. Odluka o izboru kandidata PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 13.05.2021.
61 Oglas za radno mesto Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 20.04.2021. Odluka o izboru kandidata - Projektant informacionih sistema i programa – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 13.05.2021.
60 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik - analitičar u Ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 15.04.2021. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik - analitičar u Ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 05.05.2021.
59 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 12.04.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer, za rad u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 22.04.2021.
58 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 02.04.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 14.04.2021.
57 Oglas za radno mesto Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove 26.03.2021. Odluka o izboru kandidata - Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove 09.04.2021.
56 Oglas za radno mesto Perač laboratorijskog posuđa – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, odsek sanitarne hemije. 11.03.2021. Odluka o izboru kandidata Perač laboratorijskog posuđa – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, odsek sanitarne hemije. 23.03.2021.
55 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik – analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 01.03.2021. Odluka o izboru kandidata Zdravstveni saradnik – analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 23.03.2021.
54 Oglas za radno mesto Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 22.02.2021. Odluka o izboru kandidata Hemijski tehničar – Centar za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 08.03.2021.
53 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 10.02.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 25.02.2021.
 52 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 05.01.2021. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – centar za higijenu i humanu ekologiju, jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane   21.01.2021.
51 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehnčar/sanitarno ekološki inženjer– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 05.01.2021. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehnčar/sanitarno ekološki inženjer– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti  18.01.2021.
 50 Oglas za radno mesto Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove – Odeljenje za ekonomsko finasijske poslove 31.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove – Odeljenje za ekonomsko finasijske poslove   12.01.2021.
49 Oglas za radno mesto на radno mesto Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju, za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne mikrobiologije 31.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju, za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarne mikrobiologije   14.01.2021.
48 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 29.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 13.01.2021.
47 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 29.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti  12.01.2021.
46 Oglas za radno mesto Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove 29.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Odeljenju za pravne poslove  12.01.2021.
45 Oglas za radno mesto radno mesto PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  16.11.2020. Odluka o izboru kandidata PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  29.12.2020.
44 Oglas za radno mesto radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 15.12.2020. Odluka o izboru kandidata Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti  30.12.2020.
43 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - za rad u centru za mikrobiologiju, jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje 11.12.2020. Odluka o izboru kandidata Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - za rad u centru za mikrobiologiju, jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje  23.12.2020.
42 Oglas za radno mesto Viši laboratorijski tehničar - za rad u centru za mikrobiologiju, jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja 02.12.2020. Odluka o izboru kandidata Viši laboratorijski tehničar - za rad u centru za mikrobiologiju, jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja  11.12.2020.
41 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 02.12.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju   15.12.2020.
40 Oglas za radno mesto Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 17.11.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 08.12.2020.
39 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja. 06.11.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja.  27.11.2020.
38 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer – Centar za ekotoksikologiju 29.10.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer – Centar za ekotoksikologiju   13.11.2020.
37 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/ sanitarno-ekološki inženjer – Centar za mikrobiologiju, Odsek za parazitološku dijagnostiku 21.10.2020. Odluka o obustavi konkursa 04.11.2020.
36 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine, za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju-Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane 12.10.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine, za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju-Jedinica za unapređenje ishrane i kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane  28.10.2020.
35 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji - laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 02.10.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji - laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  19.10.2020.
34 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 01.10.2020. Odluka o izboru kandidata - Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor   19.10.2020.
33 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 23.09.2020. Odluka o izboru kandidata - Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor  09.10.2020.
32 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehnčar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 09.09.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehnčar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti 21.09.2020.
31 Oglas za radno mesto Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 21.08.2020. Odluka o izboru kandidata - Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 08.09.2020.
30 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 19.08.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 08.09.2020.
29 Oglas za radno mesto Viši laboratorijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu hemiju 17.08.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši laboratorijski tehničar, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu hemiju 28.08.2020.
28 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik a analitičar u Ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 17.08.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik a analitičar u Ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju  26.08.2020.
27 Oglas za radno mesto Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 31.07.2020. Odluka o izboru kandidata - Programer-inženjer – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 17.08.2020.
26 Oglas za radno mesto Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 24.07.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti – Jedinica za zdravstveni nadzor 11.08.2020.
25 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer – Centar za ekotoksikologiju 24.07.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer – Centar za ekotoksikologiju 11.08.2020.
24 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 24.07.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 11.08.2020.
23 Oglas za radno mesto viši sanitarni tehničar/ sanitarno-ekološki inženjer – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja 23.06.2020. Odluka o izboru kandidata -Viši sanitarni tehničar/ sanitarno-ekološki inženjer – Centar za mikrobiologiju, Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja 13.07.2020.
22 Oglas za radno mesto pomoćni radnik – Centra za Mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje, Odsek za parazitološku dijagnostiku 23.06.2020. Odluka o izboru kandidata - Pomoćni radnik Centra za Mikrobiologiju, Jedinica za kliničko dijagnostičko testiranje, Odsek za parazitološku dijagnostiku  06.07.2020.
21 Oglas za radno mesto biolog-molekularni biolog, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju-Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 10.06.2020. Odluka o izboru kandidata - biolog-molekularni biolog, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju-Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 08.07.2020.
20 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 29.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 10.06.2020.
19 Oglas za radno mesto Doktor medicine - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine - Odsek za vode 26.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine - Odsek za vode 23.06.2020.
18 Oglas za radno mesto Sanitarni/sanitarno ekološki tehničar - za rad u centru za kontrolu i prevenciju bolesti, jedinica za zdravstveni nadzor 26.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Sanitarni/sanitarno ekološki tehničar - za rad u centru za kontrolu i prevenciju bolesti, jedinica za zdravstveni nadzor 23.06.2020.
17 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor 26.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor   23.06.2020.
16 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 19.05.2020.
15 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu hemiju 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu hemiju 18.05.2020.
14 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 18.05.2020.
13 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine - za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 18.05.2020.
12 Oglas za radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer-odgovorni tehničar - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer-odgovorni tehničar - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 18.05.2020.
11 Oglas za radno mesto Doktor medicine - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor 06.05.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor 19.05.2020.
10 Oglas za radno mesto laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 03.03.2020. Odluka o izboru kandidata - laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 13.03.2020.
9 Oglas za radno mesto PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 28.02.2020. Odluka o izboru kandidata - PROGRAMER-INŽENJER – Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 10.03.2020.
8 Oglas za radno mesto Laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 20.02.2020. Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju - Odsek za sanitarnu mikrobiologiju 02.03.2020.
7 Oglas za radno mesto Saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine 10.02.2020. Odluka o izboru kandidata - Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne sredine 24.02.2020.
6 Oglas za radno mesto Doktor medicine - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor 31.01.2020. Odluka o izboru kandidata - Doktor medicine - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - Jedinica za zdravstveni nadzor 20.02.2020.
5 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове 23.01.2020. Odluka o izboru kandidata - Diplomirani ekonomista za finansijske poslove - likvidator izlaznih računa  04.02.2020.
4     Odluka o prijemu kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za ekotoksikologiju 16.01.2020.
3     Odluka o izboru kandidata - Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za higijenu i humanu ekologiju, Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 16.01.2020.
2     Odluka o izboru kandidata - Laboratorijski tehničar u dijagnostici - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 16.01.2020.
1 Oglas za radno mesto Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 10.01.2020. Odluka za prijem u radni odnos - Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji, Loboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 22.01.2020.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351