Priprema za pregled

Prijem pacijenata i izdavanje sanitarnih knjižica - radnim danima od 07:15 - 14:00 časova, subotom od 07:15 - 11:00

Санитарни прегледи

Sanitarni pregledi su regulisani važećim zakonskim propisima – Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. glasnik RS broj 15/2016) i Pravilnikom o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva, (Sl. glasnik RS broj 3/2017.)

Sanitarni pregledi su obavezni za određene kategorije zaposlenih lica koji mogu doprineti pojavi i širenju zaraze i ugroziti zdravlje većeg broja ljudi koji su korisnici njihovih proizvoda i usluga.

sanitarni pregledi pravilnik 2017

Ko podleže obavljanju zdravstvenih pregleda?

 1. Lica koji obavljaju poslove u proizvodnji, prometu, usluživanje hrane i drugim poslovima u kojima dolaze u neposredan kontakt s hranom ili ambalažom koja je u neposrednom kontaktu s hranom.
 2. Lica zaposlena na poslovima ishrane i nege dece u jaslenim grupama i održavanja higijene u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj određenih kategorija lica.
 3. Lica zaposlenih na poslovima nege i ishrane bolesnika i poslovima održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, na odeljenjima utvrđenim u članu 2. tačka 3) Pravilnika objavljenog u Sl. glasniku RS 3/2017.
  • na odeljenjima za akušerstvo sa boksovima za novorođenu decu;
  • na odeljenjima za prevremeno rođenu decu;
  • na dečijim odeljenjima zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stacionarna zdravstvena zaštita;
  • u operacionim blokovima;
  • na odeljenjima intenzivne nege;
  • na odeljenjima za lečenje opekotina i transplantacije tkiva i organa;
  • na odeljenjima za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu;
  • na odeljenjima onkologije i palijativne nege.
 4. Lica zaposlenih na poslovima proizvodnje i izrade lekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na drugi način dolaze u neposredan kontakt sa lekovima i medicinskim sredstvima.
 5. Lica zaposlenih na poslovima pružanja higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i na poslovima pružanja nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože, javna kupališta, „wellness“ centri, berberske, frizerske, maserske, pedikirske, manikirske, kozmetičke usluge, kao i usluge depilacije, tetovaže, pirsinga i sl. kao i na poslovima proizvodnje kozmetičkih sredstava.
 6. Lica zaposlenih na poslovima javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće kao i lica koja dolaze u kontakt sa vodom i ambalažom u neposrednom kontaktu sa vodom, u proizvodnji flaširane vode.
 7. Lica zaposlenih na poslovima zdravstvenih pregleda, lečenja i drugim oblicima zdravstvene službe na odeljenjima utvrđenim u članu 2. tačka 3) Pravilnika objavljenog u Sl. glasniku RS 3/2017.
 8. Lica zaposlenih na poslovima prometa i izdavanja lekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na drugi način dolaze u neposredan kontakt sa lekovima i medicinskim sredstvima.

Lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su da obave zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za lica zaposlena na tim poslovima.

 

санитарни преглед београд санитарни преглед београд санитарни преглед београд
санитарни преглед београд  санитарни преглед београд 

Gde se obavlja zdravstveni pregled?

-  u Gradskom zavodu za javno zdravlje, Beograd , ul. Bulevar despota Stefana br. 54

-  u organizaciji naručioca (teren)

Radno vreme obavljanja zdravstvenih pregleda:

- radnim danom: 07:15 - 14:00

- subotom: 07:15 - 11:00

Izdavanje sanitarnih knjižica (Sanitarnu knjižicu preuzima lice koje je obavilo pregled ili predstavnik firme ovlašćen za preuzimanje sanitarnih knjižica)

- radnim danom: 07:15 - 14:00

- subotom: 07:15 - 11:00

Prijem zahteva za izdavanje predračuna

Faks: 011/3240-453

Obaveštenja o  zdravstvenim (sanitarnim) pregledima

Telefon: 011/2078-727

Neophodno za obavljanje zdravstvenih (sanitarnih) pregleda

 • Lična karta
 • Novac ili garantno pismo
 • 2 uzorka stolice, za lica zaposlena pod tačkama 1), 2) , 3), 4), 5) i 6)

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351