Izrada procena rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja

Zahtev za ponudu

Izrada procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja predstavlja obavezu prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama „Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.

Procenom rizika od katastrofa se identifikuju vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od katastrofa, utvrđuje se stepen ugroženosti, faktori koji uzrokuju ili uvećavaju stepen opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti.

Plan zaštite i spasavanja sadrži planirane mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, kao i organizaciju delovanja i angažovanja u vanrednim situacijama u cilju spasavanja i zaštite ljudi, materijalnih i kulturnih dobara. Kao i procena rizika od katastrofa, i ovaj plan se ažurira u skladu sa okolnostima i zahtevima.

Zakonsku obavezu da izrade Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja imaju:

-    Republika Srbija;
-    Autonomna pokrajina;
-    Lokalne samouprave;
-    Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja);
-    Privredna društva;
-    Zdravstvene ustanove (izuzev apoteka);
-    Predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava;
-    Ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici;
-    Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta;
-    Pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja.

Zakon je predvideo da će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice u slučaju da:

1) ne izradi, donese, odnosno ažurira procenu rizika od katastrofa;
2) ne izradi, donese, odnosno ažurira plan zaštite i spasavanja;
3) izrađuje procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja, a nema ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja;
4) ne dostavi podatke neophodne za izradu procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja

Procena rizika od katastrofa, kao i Planovi se periodično ažuriraju u skladu sa potrebama i novim okolnostima, a u celini se ponovo izrađuju i donose na svake tri godine.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je ovlašćeno pravno lice za izradu gore navedenih dokumenata (Rešenje 09 broj 217-1586/21), i naš tim stručnjaka vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja i informacije.

Ovlašćenje

Kontaktirajte nas na:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ili putem telefona na:

011/20-78-633 и 011/20-78-717

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351