Statistički obrasci

OBAVEŠTENJE ZA VLASNIKE PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNE PRAKSE 

Obaveštavamo sve vlasnike (odgovorna lica) privatnih praksi i privatnih zdravstvenih ustanova, da će se predaja zbirnih zdravstveno statističkih izveštaja ubuduće obavljati preko Arhive Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Bulevar Despota Stefana 54-a ( soba 18, na prvom spratu).

Periodi predaje izveštaja ostaju nepromenjeni, za svaki prethodni kvartal rok je do desetog datuma u narednom kalendarskom mesecu (do 10. januara, 10. aprila., 10. jula, 10. oktobra).

Obaveze:

Prema važećim propisima, svaka zdravstvena ustanova (privatna ili državna) obavezna je da vodi medicinsku dokumentaciju i dostavlja zdravstveno-statističke izveštaje nadležnom zavodu za zaštitu zdravlja (Službeni list SFRJ 13/79, 27/97, Službeni glasnik SRS 14/81, 40/81, 2/80). Za teritoriju Beograda nadležan je Gradski zavod za javno zdravlje.

Gradski zavod za javno zdravlje je učinio napor da postojeće zbirne zdravstveno-statističke izveštaje prilagodi privatnicima i izveštavanju o njihovom radu. Zbog toga su u uputstvu navedeni svi zbirni zdravstveno-statistički izveštaji u skraćenom obimu, ali sa propisanim sadržajem obeležja. Individualni izveštaji - prijave su dati u originalnoj formi.

Izveštaji se dostavljaju u propisanim rokovima. U zaglavlju svakog izveštaja mora da se navede naziv firme, njen matični broj i period za koji je izveštaj sačinjen (samo za zbirne izveštaje). Na kraju svakog izveštaja treba navesti datum, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Izveštaji se mogu dostaviti i elektronskom poštom na adresu e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., uz obavezno poštovanje svih propisanih sadržaja.

Obrasci:

Da bismo olakšali preuzimanje izveštaja, pripremili smo samo one izveštaje potrebne za Vašu delatnost. Zato prvo izaberite delatnost Vaše ordinacije, a potom preuzmite potrebne izveštaje:

1. OPŠTA MEDICINA
2. MEDICINA RADA
3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DECE
4. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DECE I OMLADINE
5. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
6. STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
7. SLUŽBA ZA KOŽNOVENERIČNE BOLESTI
8. FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
9. SPECIJALISTIČKA DELATNOST
10. STACIONARNA DELATNOST

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351