Zdravstvena zaštita žena

Obrasci - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

- Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu žena (obr. 3-05-60) sa Izveštajem o oboljenjima, stanjima i povredama (obr. SI-06)

- Izveštaj o sistematskim i kontrolnim pregledima u savetovalištima (obr. 6-02-Sr) ako se obavlja ova delatnost

- Prijava prekida trudnoće (obr. br. 3-21-64) ako se obavlja ova delatnost

- Prijava zarazne bolesti (obrazac DI-07/1)

- Registar bolesnika obolelih od bolesti od većeg sociomedicinskog značaja
(obr. br. 1)
sa obrascima prijave ( obr. br. 2 i obr. br 3-35-86 ) i odjave (obr. br 3 ) oboljenja

- Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima (obr. br. 3-00-60) sa upitnikom za radnika zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi ( prijava i odjava )

Napomena: Za snimanje fajlova na Vaš računar, kliknite desnim klikom miša na željeni obrazac i izaberite Save Target As..

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351