Rukovođenje

Prof dr Dusica Matijevic
Prof. dr Dušanka Matijević spec. socijalne medicine
Direktor


Pomoćnici direktora

Dr Nevenka Pavlovic
 

Dr Svetlana Jankovic

Dr sc. med Nevenka Pavlović


pomoćnik direktora za poslove javnog zdravlja
iz oblasti epidemiologije i mikrobiologije
(Centar za kontrolu i prevenciju bolesti,
Centar za mikrobiologiju)
Prim. mr sc. med. Svetlana
Mladenović-Janković

 
pomoćnik direktora za poslove javnog zdravlja
iz oblasti socijalne medicine
(Centar za promociju zdravlja, Centar za analizu, planiranje i
organizaciju zdravstvene zaštite, Centar za informatiku
i biostatistiku u zdravstvu)  Dr Slaviša Mladenović
pomoćnik direktora za poslove javnog zdravlja
iz oblasti higijene  i ekotoksikologije
(Centar za higijenu i humanu ekologiju, Centar za ekotoksikologiju )


Rukovodioci centara

Mr sc. med. dr Anđelija Nešković
Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite

Prim. mr sc. med. dr Svetlana Mladenović-Janković
Centar za promociju zdravlja

Dr Svetlana Miltenović
Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Dr sc. med Nevenka Pavlović
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Dr Branislava Zlatar
Centar za mikrobiologiju

Dr Slaviša Mladenović, spec. hig.
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Dr Milan Milutinović
Centar za ekotoksikologiju

Dr. sc. med. Vesna Slepčević
Koordinator za kvalitet zdravstvene zaštite

dipl. prav. Dušanka Jovanović
Odeljenje za pravne poslove

dipl. prav. Božidar Cvetković
Služba za tehničke poslove

Dipl. oec. Tanja Mijailović
Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

Miroslav Đukić
Rukovodilac za poslove bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarnu zaštitu

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351