Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite

Organizaciona struktura

Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite se sastoji od sledećih jedinica:

 • Jedinice za primarnu zdravstvenu zaštitu
 • Jedinice za sekundarnu i tercijarnu zaštitu
 • Jedinice za unapređenje kvaliteta zdravstvene službe
 • Jedinice za istraživanja u oblasti javnog zdravlja

Poslovi Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite

 • Učešće u izradi strateških, zakonskih dokumenata, podzakonskih akata, nacionalnih programa zdravstvene zaštite i stručno metodoloških uputstava za rad
 • Izrada elaborata, analiza, izveštaja o zdravlju stanovništva, zdravstvenoj delatnosti i zdravstvenoj zaštiti kao i evaluacija primene stručno metodoloških uputstva za rad zdravstvene službe
 • Planiranje, koordinicija, i praćenje realizacije planova rada zdravstvenih ustanova u Beogradu
 • Proučavanje zdravstvenog stanja i rizika po zdravlje stanovništva Beograda u cilju sagledavanja zdravstvenih potreba i prioritetnih problema u zdravstvu
 • Predlaganje elemenata zdravstvene politike, planova i programa namenjenih očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva
 • Koordinacija rada zdravstvenih ustanova u Beogradu na unapređenju kvaliteta zdravstvene službe, procena efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, uključujući i satisfakciju korisnika i zaposlenih
 • Stručno – metodološka pomoć, konsultacije i edukacije u pogledu obima, sadržaja rada i pružanja usluga u zdravstvenim ustanovama
 • Planiranje stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika u zdravstvenim ustanovama Beograda
 • Učešće u primenjenim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravlja
 • Priprema akreditovanih kontinuiranih medicinskih edukacija za sve nivoe medicinske struke u oblasti zdravstvene zaštite i organizacije zdravstvene službe i kvaliteta zdravstvene zaštite
 • Učešće u informisanju javnosti iz oblasti delokruga rada Centra u saradnji sa mas medijima.


Poslovi i zadaci Centra, u najvećoj meri definisani od strane Instituta za javno zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, odvijaju se u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama u Beogradu, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Filijalom za grad Beograd Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Upravom grada Beograda, a po potrebi i sa drugim korisnicima (privatni sektor).

Kontakti

Rukovodilac Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
Mr sc. med. dr Anđelija Nešković
tel: 011 2078 660
email:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Jedinice za unapređenje kvaliteta zdravstvene službe
Dr Katarina Vojvodić
tel: 011 2078 661
email:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Jedinice za primarnu zdravstvenu zaštitu
Mr sc. med. dr Verica Počuča
tel: 011 2078 754
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Načelnik Jedinice za istraživanja u oblasti javnog zdravlja
Dr Gordana Belamarić
tel: 011 20 78 661
email:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Jedinice za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
Dr sci. med. Katica Tripković
tel: 011 2078 644
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Glavna medicinska sestra Centra
Biljana Budić, vms
tel: 011 2078 652
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351