Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite

Organizaciona struktura

Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite se sastoji od sledećih jedinica:

 • Jedinica za planiranje zdravstvenih usluga i organizaciju zdravstvene zaštite
  - Odsek za primarnu zdravstvenu zaštitu
  - Odsek za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
 • Jedinica za unapređenje kvaliteta zdravstvene službe
 • Jedinica za analizu zdravstvenog stanja i primenjena istraživanja u zdravstvu

 

Послови Центра за анализу, планирање и организацију здравствене заштите

 • Učešće u izradi strateških, zakonskih dokumenata, podzakonskih akata, nacionalnih programa zdravstvene zaštite i stručno metodoloških uputstava za rad
 • Izrada elaborata, analiza, izveštaja o zdravlju stanovništva, zdravstvenoj delatnosti i zdravstvenoj zaštiti kao i evaluacija primene stručno metodoloških uputstva za rad zdravstvene službe
 • Planiranje, koordinicija, i praćenje realizacije planova rada zdravstvenih ustanova u Beogradu
 • Proučavanje zdravstvenog stanja i rizika po zdravlje stanovništva Beograda u cilju sagledavanja zdravstvenih potreba i prioritetnih problema u zdravstvu
 • Predlaganje elemenata zdravstvene politike, planova i programa namenjenih očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva
 • Koordinacija rada zdravstvenih ustanova u Beogradu na unapređenju kvaliteta zdravstvene službe, procena efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, uključujući i satisfakciju korisnika i zaposlenih
 • Stručno – metodološka pomoć, konsultacije i edukacije u pogledu obima, sadržaja rada i pružanja usluga u zdravstvenim ustanovama
 • Planiranje stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika u zdravstvenim ustanovama Beograda
 • Učešće u primenjenim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravlja
 • Priprema akreditovanih kontinuiranih medicinskih edukacija za sve nivoe medicinske struke u oblasti zdravstvene zaštite i organizacije zdravstvene službe i kvaliteta zdravstvene zaštite
 • Učešće u informisanju javnosti iz oblasti delokruga rada Centra u saradnji sa mas medijima.


Poslovi i zadaci Centra, u najvećoj meri definisani od strane Instituta za javno zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, odvijaju se u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama u Beogradu, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Filijalom za grad Beograd Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Upravom grada Beograda, a po potrebi i sa drugim korisnicima (privatni sektor).

Kontakti

Rukovodilac Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
Mr sc. med. dr Anđelija Nešković
tel: 011 2078 660
email:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Jedinice za unapređenje kvaliteta zdravstvene službe
Dr Katarina Vojvodić
tel: 011 2078 661
email:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik jedinice za planiranje zdravstvenih usluga i organizaciju zdravstvene zaštite
Mr sc. med. dr Verica Počuča
tel: 011 2078 754
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Glavna medicinska sestra Centra
Biljana Budić, vms
tel: 011 2078 652
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351