Akreditacija

Obim akreditacije
Sertifikat o Akreditaciji SRPS ISO/IEC 17025
Sertifikat ISO 14001
Sertifikat ISO 14001 - english
Sertifikat ISO 9001
Sertifikat ISO 9001 - english
Sertifikat ISO 27001
Sertifikat ISO 27001 - english

Kadrovska struktura Gradskog zavoda za javno zdravlje

Naučna zvanja: 24

1. Doktora nauka - 7
2. Magistara nauka - 17


Istraživačka zvanja: 5

1. Naučnih saradnika - 3
2. Istraživača saradnika - 2


Primarijusa: 8

Specijalizacije: 61

SubSpecijalizacije: 0

Druge specijalizacije: 2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351