Radno vreme službi

Sanitarni pregledi:

Prijem pacijenata i izdavanje sanitarnih knjižica - radnim danima od 07:15 - 14:00 časova, subotom od 07:15 - 11:00


PRIJEMNO ODELJENJE CENTRA ZA MIKROBIOLOGIJU - telefon: 2078-608


RADNO VREME:
BRISEVI, URINI, STOLICE: radnim danima 07:00 - 18:00, subotom 07:00 - 11:00;
VAĐENJE KRVI: radnim danima 07:00-12:00

ISPITIVANjE VODE
RADNO VREME: radnim danima 08:00 - 12:00, telefon: 2078-605

ISPITIVANjE PROIZVODA I NAMIRNICA
RADNO VREME: radnim danima 08:00 - 13:00, telefon: 2078-614

EPIDEMIOLOŠKA AMBULANTA - SOBA 5
RADNO VREME: radnim danima 07:00 - 14:00, subotom 08:00 - 12:00; telefon: 2078-607
VAĐENjE KRVI (trudnice za ulazak u porodilište, Hbsg antigen, žutica): radnim danima 07:00 - 12:00
IZDAVANjE REZULTATA: radnim danima 11:00-14:00, subotom 08:00-12:00

SAVETOVALIŠTE ZA IMUNIZACIJU - VAKCINE
RADNO VREME: radnim danima 08:00 - 13:00, ponedeljkom 08:00 - 17:00, telefon: 2078-674, 2078-675, 2078-677

SAVETOVALIŠTE ZA LAJMSKU BOLEST (krpelji)
RADNO VREME: radnim danima 08:00 - 12:00, telefon: 2078-677

SAVETOVALIŠTE ZA HIV/AIDS
RADNO VREME: radnim danima 08:00 - 14:00, (vađenje krvi od 8-12 časova) telefon: 2078-665

PRIJAVA HEMIJSKIH AKCIDENATA - NEZGODA
Ako se nezgoda desila na teritoriji Beograda uputiti na GRADSKI CENTAR ZA OBAVEŠTAVANjE - telefon: 3248-518 ili 1985
Ako se nezgoda desila na teritoriji republike Srbije uputiti na REPUBLIČKI CENTAR ZA OBAVEŠTAVANjE - telefon 3617-493

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351