Centar za promociju zdravlja

Organizacija Centra za promociju zdravlja

Centar za promociju zdravlja predstavlja multidisciplinarnu organizacionu celinu koja se sastoji od sledećih jedinica:
 • Jedinica za zdravlje zajednice, zdravstveno informisanje i publicistiku
 • Jedinica za zdravstveno vaspitanje i kontinuiranu edukaciju
 • Telefonsko savetovalište „Halo beba"
 • Jedinica za promociju zdravlja posebnih i vulnerabilnih grupa

Poslovi Centra za promociju zdravlja

 • Analiza zastupljenosti osnovnih determinanti zdravlja, rizičnog ponašanja i životnog okruženja od uticaja na zdravlje zajednice;
 • Identifikovanje prioritetnih zdravstveno promotivnih potreba zajednice;
 • Izrada, implementacija i evaluacija zdravstveno promotivnih programa, projekata i intervencija u zajednici i sprovođenje primenjenih istraživanja;
 • Stručno metodološka pomoć i koordinacija u izradi i implementaciji zdravstveno promotivnih planova, programa, projekata i intervencija od strane zdravstvenih ustanova i njihova evaluacija;
 • Učešće u izradi strateških, zakonskih dokumenata i stručno metodoloških uputstava u oblasti promocije zdravlja;
 • Kontinuirani rad na kreiranju i razvoju okruženja koja podržavaju zdravlje i zdrave izbore;
 • Saradnja sa mas medijima u cilju informisanja, savetovanja i obuke stanovništva u vezi sa očuvanjem, unapređenjem zdravlja, smanjenjem faktora rizika i afirmacijom zdravih stilova života kao i optimalnim zdravstvenim ponašanjima, kao i u vezi sa aktuelnim zdravstvenim potrebama i problemima;
 • Edukacija edukatora u oblasti promocije zdravlja;
 • Izrada zdravstveno promotivnih publikacija, multimedijalnih prezentacija, zdravstveno promotivnih spotova, emisija i priloga;
 • Koordinacija zdravstveno promotivnih aktivnosti u Zavodu i multidisciplinarna i intersektorska saradnja sa različitim službama, strukturama i organizacijama u zajednici;
 • Promocija zdravlja posebnih i vulnerabilnih grupa;
 • Promocija zdravlja porodice u okviru zdravstveno promotivnog intereventnog programa "Telefonom do saveta  - Halo beba";
 • Kontinuirano praćenje i unapredjenje kvaliteta rada polivalentne patronaže službe.

KONTAKTI:

Rukovodilac Centra za promociju zdravlja
Prim. Mr sc. med. dr Svetlana Mladenović Janković
tel: 011 2078 656
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Načelnik jedinice za zdravlje zajednice, zdravstveno informisanje i publicistiku
Mr sc. med. dr Gordana Tamburkovski
tel: 011 2078 655
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Glavna sestra Centra za promociju zdravlja
Aleksandra Vučković, VMS
tel: 011 2078 650
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Saradnik za odnose sa javnošću Gradskog Zavoda za javno zdravlje
Miroslav Matijević
tel: 011 2078 654
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefonsko savetovalište Halo Beba
tel: 011 7158 444
www.halobeba.rs

Sekretar Delatnosti socijalne medicine:
Vesna Poštin
tel: 011 2078 664
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351