Centar za promociju zdravlja

Organizacija Centra za promociju zdravlja

Centar za promociju zdravlja predstavlja multidisciplinarnu organizacionu celinu koja se sastoji od sledećih jedinica:
 • Jedinica za zdravlje zajednice, zdravstveno informisanje i publicistiku
 • Jedinica za zdravstveno vaspitanje i kontinuiranu edukaciju
 • Telefonsko savetovalište „Halo beba"
 • Jedinica za promociju zdravlja posebnih i vulnerabilnih grupa

Poslovi Centra za promociju zdravlja

 • Analiza zastupljenosti osnovnih determinanti zdravlja, rizičnog ponašanja i životnog okruženja od uticaja na zdravlje zajednice;
 • Identifikovanje prioritetnih zdravstveno promotivnih potreba zajednice;
 • Izrada, implementacija i evaluacija zdravstveno promotivnih programa, projekata i intervencija u zajednici i sprovođenje primenjenih istraživanja;
 • Stručno metodološka pomoć i koordinacija u izradi i implementaciji zdravstveno promotivnih planova, programa, projekata i intervencija od strane zdravstvenih ustanova i njihova evaluacija;
 • Učešće u izradi strateških, zakonskih dokumenata i stručno metodoloških uputstava u oblasti promocije zdravlja;
 • Kontinuirani rad na kreiranju i razvoju okruženja koja podržavaju zdravlje i zdrave izbore;
 • Saradnja sa mas medijima u cilju informisanja, savetovanja i obuke stanovništva u vezi sa očuvanjem, unapređenjem zdravlja, smanjenjem faktora rizika i afirmacijom zdravih stilova života kao i optimalnim zdravstvenim ponašanjima, kao i u vezi sa aktuelnim zdravstvenim potrebama i problemima;
 • Edukacija edukatora u oblasti promocije zdravlja;
 • Izrada zdravstveno promotivnih publikacija, multimedijalnih prezentacija, zdravstveno promotivnih spotova, emisija i priloga;
 • Koordinacija zdravstveno promotivnih aktivnosti u Zavodu i multidisciplinarna i intersektorska saradnja sa različitim službama, strukturama i organizacijama u zajednici;
 • Promocija zdravlja posebnih i vulnerabilnih grupa;
 • Promocija zdravlja porodice u okviru zdravstveno promotivnog intereventnog programa "Telefonom do saveta  - Halo beba";
 • Kontinuirano praćenje i unapredjenje kvaliteta rada polivalentne patronaže službe.

KONTAKTI:

Rukovodilac Centra za promociju zdravlja
Prim. Mr sc. med. dr Svetlana Mladenović Janković
tel: 011 2078 656
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Načelnik jedinice za zdravstveno vaspitanje i kontinuiranu edukaciju
Dr Anđelka Grujičić
tel: 2078 643
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik jedinice za promociju zdravlja posebnih i vulnerabilnih grupa
Dr Marija Marković
tel: 2078 653
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Glavna sestra Centra za promociju zdravlja
Aleksandra Vučković, VMS
tel: 011 2078 650
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Saradnik za odnose sa javnošću Gradskog Zavoda za javno zdravlje
Miroslav Matijević
tel: 011 2078 654
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odsek Telefonom do saveta "Halo beba"
Šef odseka:
Inga Mijailović, VMS
tel: 011 7158 444
www.halobeba.rs

Sekretar Delatnosti socijalne medicine:
Vesna Poštin
tel: 011 2078 664
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351