Javne česme - sa izvorskom vodom

 

Voda bila bezbedna za korišćenje u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca
Voda nije bila bezbedna za korišćenje u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca


PODZEMNE VODE – javne česme sa izvorskom vodom

U junu 2024. godine je izvršeno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje ukupno 47 uzoraka vode za piće u obimu osnovne fizičko-hemijske i mikrobiološke analize („A“ obim) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“, br. 42/98, 44/99, i „Službeni glasnik RS“, broj 28/2019).

NAZIV OBJEKTA

datum uzorkovanja

laboratorijski nalaz

za piće

da/ne

fizičko-hemijski

mikrobiološki

1. HAJDUČKA ČESMA

05.06.2024.

+

+

NE

19.06.2024.

+

-

2. MILjAKOVAČKI IZVOR

05.06.2024.

+

-

NE

19.06.2024.

+

-

3. SV. PETKA KALEMEGDAN

posle filtera

10.06.2024.

radovi u toku

-

27.06.2024.

radovi u toku

4. SVETA PETKA RAKOVICA

posle filtera

05.06.2024.

+

+

DA

19.06.2024.

+

+

5. SAKINAC

06.06.2024.

-

+

NE

27.06.2024.

-

-

6. TOPČIDERSKA (VRAČARSKA) ČESMA – DESNA

05.06.2024.

+

+

NE

17.06.2024.

+

-

7. TOPČIDERSKA (VRAČARSKA) ČESMA – LEVA

05.06.2024.

+

+

NE

17.06.2024.

+

-

8.  KAKANјSKA

05.06.2024.

+

-

NE

19.06.2024.

Potoplјena

9. KNEŽEVAČKA

05.06.2024.

+

-

NE

19.06.2024.

+

-

10. MILOŠEV KONAK

05.06.2024.

+

-

NE

17.06.2024.

+

-

11. BELE VODE

05.06.2024.

+

-

NE

17.06.2024.

+

-

12. J.Č. ZMAJEVAC

05.06.2024.

+

-

NE

17.06.2024.

+

-

13. VIŠNјICA

11.06.2024.

+

-

NE

28.06.2024.

+

-

14. TOČKIĆ BARAJEVO

11.06.2024.

+

-

NE

25.06.2024.

+

-

15. HIGIJENSKI ZAVOD GRABOVAC

03.06.2024.

+

-

 
20.06.2024.

+

+

16. J.Č. LISIČJI POTOK

05.06.2024.

+

+

NE

19.06.2024.

+

-

17. J.Č. BOŽDAREVAC

11.06.2024.

-

+

NE

25.06.2024.

-

+

18. VIŠNјIČKA BANјA

11.06.2024.

-

-

NE

19. JAVNA ČESMA Manastir Rajinovac, Begalјica

21.06.2024.

-

-

NE

20. J.Č. MALI MOKRI LUG

11.06.2024.

+

-

NE

21. SPOMEN ČESMA - LETIĆEVA

05.06.2024.

-

-

NE

22. VELIKA ČESMA BELI POTOK

10.06.2024.

-

-

NE

23. SOKO ŠTARK

20.06.2024.

-

+

NE

24. TOČAK – ZUCE

20.06.2024.

Nepristupačna

NE

25. JAVNA ČESMA JAJINCI

06.06.2024.

+

-

NE

26. RADMILOVAC

06.06.2024.

+

+

NE*

27. PAŠINA ČESMA II

11.06.2024.

-

-

NE

28. LOVAČKA ČESMA BELI POTOK

10.06.2024.

+

-

NE

29.  ČELAMINO BRDO KALUĐERICA

11.06.2024.

+

-

NE

30. IZVOR KAMENAC BELI POTOK

10.06.2024.

+

-

NE

31. ZORINA ČESMA GROCKA

27.06.2024.

+

-

NE

32. PANDURICE ZAKLOPAČA

27.06.2024.

+

-

NE

33. IZVOR VOJVODINAC - MLADENOVAC

05.06.2024.

-

-

NE

34. MATIĆEVA ČESMA, Vinogradi, Grocka

14.06.2024.

+

-

NE

UKUPNO UZORAKA

 
47

11

fizičko-hemijski neispravnih

35

mikrobiološki neispravnih

 


Napomena:  +  je oznaka za ispravan, - za neispravan laboratorijski nalaz u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca

DA označava da je voda sa javne česme bila bezbedna za korišćenje

I pored poslednjih rezultata koji pokazuju hemijsku i mikrobiološku ispravnost ispitanih uzoraka vode - ne znači da je korišćenje vode sa tog izvorišta u potpunosti bezbedno po zdravlje.

* U slučajevima kada su i hemijski i mikrobiološki laboratorijski nalaz ispravni, uzorak vode će biti ocenjen kao nebezbedan ukoliko je opšte stanje objekta javne česme nezadovoljavajuće.

Program kontrole predviđa praćenje kvaliteta podzemne vode, odnosno vode za piće iz 17 javnih česama sa izvorskom vodom tokom cele godine dva puta mesečno, i jedan put mesečno iz 17 objekata u prigradskim naseljima u periodu od aprila do septembra.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Zdravstvena ispravnost vode na javnim česmama sa izvorskom vodom može biti veoma promenljiva, jer se na njima voda zahvata i koristi u "sirovom" stanju, što znači - bez prethodnog prečišćavanja i dezinfekcije, pa shodno tome NIJE PREPORUČENO da se koristi kao osnovni izvor vode za piće.

Na većini objekata javnih česmi postoje postavljene table sa obaveštenjem potencijalnim korisnicima, da VODA NIJE ZA PIĆE, a koje su postavljene na osnovu prethodnih laboratorijskih ispitivanja i rešenja sanitarnog inspektora. Treba imati u vidu da pojedini nesavesni građani skidaju table sa prethodno postavljenim obaveštenjem. Zbog toga je preporuka za potencijalne korisnike da se pre odlaska na javne česme i izvore sa prirodnom izvorskom vodom informišu o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Ukoliko se voda sa izvorišta nosi kući i kasnije koristi za konzumaciju OBAVEZNO je obezbediti higijenski bezbednu (čistu i dezinfikovanu) ambalažu, držati je u rashladnom uređaju (frižideru) i što pre iskoristiti.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351