Javne česme

Voda bila bezbedna za korišćenje u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca
Voda nije bila bezbedna za korišćenje u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca

 

PODZEMNE VODE
U februaru 2020. godine je izvršeno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje ukupno 32 uzorka vode za piće u obimu osnovne fizičko-hemijske i mikrobiološke analize („A“ obim) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“, br. 42/98 i 44/99, i „Službeni glasnik RS“, broj 28/2019).
NAZIV OBJEKTA datum uzorkovanja laboratorijski nalaz

za piće

da/ne

fizičko-hemijski mikrobiološki
1. HAJDUČKA ČESMA 10.02.2020 + + DA
24.02.2020 + +
2. MILJAKOVAČKI IZVOR 10.02.2020 + - NE
24.02.2020 + +

3. SV. PETKA KALEMEGDAN

posle filtera

10.02.2020 + + DA
24.02.2020 + +

4. SVETA PETKA RAKOVICA

posle filtera

10.02.2020 + + DA
24.02.2020 + +
5. SAKINAC 10.02.2020 - + NE
24.02.2020 - +
6. TOPČIDERSKA ČESMA – DESNA 10.02.2020 + + DA
24.02.2020 + +
7. TOPČIDERSKA ČESMA – LEVA 10.02.2020 + + DA
24.02.2020 + +
8.  KAKANJSKA 10.02.2020 + - NE
24.02.2020 + -
9. KNEŽEVAČKA 10.02.2020 + -

NE

24.02.2020 + -
10. MILOŠEV KONAK 10.02.2020 + + DA
24.02.2020 + +
11. BELE VODE 11.02.2020 + - NE
25.02.2020 + +
12. J.Č. ZMAJEVAC 11.02.2020 + - NE
25.02.2020 - -

13. VIŠNJICA

11.02.2020 + - NE
21.02.2020 + -
14. TOČKIĆ BARAJEVO 11.02.2020 + - NE
25.02.2020 + -
15. HIGIJENSKI ZAVOD GRABOVAC 03.02.2020 + + DA
18.02.2020 + +
16. J.Č. LISIČJI POTOK 10.02.2020              + + NE
24.02.2020 + -
UKUPNO UZORAKA 32

3

fizičko-hemijski neispravnih

13

mikrobiološki neispravnih

 

 

Napomena:  +  je oznaka za ispravan, - za neispravan laboratorijski nalaz u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca

DA označava da je voda sa javne česme bila bezbedna za korišćenje

I pored poslednjih rezultata koji pokazuju hemijsku i mikrobiološku ispravnost ispitanih uzoraka vode - ne znači da je korišćenje vode sa tog izvorišta u potpunosti bezbedno po zdravlje.

Program kontrole predviđa praćenje kvaliteta podzemne vode, odnosno vode za piće iz 16 javnih česama sa izvorskom vodom tokom cele godine dva puta mesečno, i jedan put mesečno iz 16 objekata u prigradskim naseljima u periodu od aprila do septembra.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Zdravstvena ispravnost vode na javnim česmama sa izvorskom vodom može biti veoma promenljiva, jer se na njima voda zahvata i koristi u "sirovom" stanju, što znači - bez prethodnog prečišćavanja i dezinfekcije, pa shodno tome NIJE PREPORUČENO da se koristi kao osnovni izvor vode za piće.

Na većini objekata javnih česmi postoje postavljene table sa obaveštenjem potencijalnim korisnicima, da VODA NIJE ZA PIĆE, a koje su postavljene na osnovu predhodnih laboratorijskih ispitivanja i rešenja sanitarnog inspektora. Treba imati u vidu da pojedini nesavesni građani skidaju table sa predhodno postavljenim obaveštenjem, zbog toga je preporuka za potencijalne korisnike da se predhodno informišu o higijenskoj ispravnosti vode za piće, pre odlaska na javne česme i izvore sa prirodnom izvorskom vodom.

Ukoliko se voda sa izvorišta nosi kući i kasnije koristi za konzumaciju OBAVEZNO je obezbediti higijenski bezbednu (čistu i dezinfikovanu) ambalažu, držati je u rashladnom uređaju (frižideru) i što pre iskoristiti.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351