Javne česme

 

Voda bila bezbedna za korišćenje u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca
Voda nije bila bezbedna za korišćenje u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca

PODZEMNE VODE
U januaru 2024. godine je izvršeno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje ukupno 34 uzorka vode za piće u obimu osnovne fizičko-hemijske i mikrobiološke analize („A“ obim) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“, br. 42/98, 44/99, i „Službeni glasnik RS“, broj 28/2019).
NAZIV OBJEKTA

datum uzorkovanja

laboratorijski nalaz za piće

da/ne
fizičko-hemijski mikrobiološki
1. HAJDUČKA ČESMA

11.01.2024

+ + DA
25.01.2024

+ +
2. MILJAKOVAČKI IZVOR

15.01.2024

+ - NE
26.01.2024

+ -
3. SV. PETKA KALEMEGDAN

posle filtera

15.01.2024

+ + DA
31.01.2024

+ +
4. SVETA PETKA RAKOVICA

posle filtera

15.01.2024

+ + DA
31.01.2024

+ +
5. SAKINAC

15.01.2024

- + NE
26.01.2024

- +
6. TOPČIDERSKA (VRAČARSKA)  ČESMA – DESNA

11.01.2024

+ + DA
25.01.2024

+ +
7. TOPČIDERSKA (VRAČARSKA)  ČESMA – LEVA

11.01.2024

+ + DA
25.01.2024

+ +
8.  KAKANJSKA

24.01.2024

+ - NE
25.01.2024

+ -
9. KNEŽEVAČKA

15.01.2024

+ - NE
26.01.2024

+ -
10. MILOŠEV KONAK

11.01.2024

+ + DA
25.01.2024

+ +
11. BELE VODE

12.01.2024

+ - NE
26.01.2024

+ -
12. J.Č. ZMAJEVAC

12.01.2024

+ - NE
26.01.2024

+ -
13. VIŠNJICA

11.01.2024

+ - NE
31.01.2024

+ -
14. TOČKIĆ BARAJEVO

16.01.2024

+ - NE
30.01.2024

+ -
15. HIGIJENSKI ZAVOD GRABOVAC

09.01.2024

+ - NE
22.01.2024

+ +
16. J.Č. LISIČJI POTOK

10.01.2024

+ + DA
31.01.2024

+ +
17. J.Č. BOŽDAREVAC

16.01.2024

- + NE
30.01.2024

- +
UKUPNO UZORAKA

 

34


4


fizičko-hemijski neispravnih


15


mikrobiološki neispravnih

 

Napomena:  +  je oznaka za ispravan, - za neispravan laboratorijski nalaz u oba ciklusa ispitivanja tokom istog meseca
DA označava da je voda sa javne česme bila bezbedna za korišćenje

I pored poslednjih rezultata koji pokazuju hemijsku i mikrobiološku ispravnost ispitanih uzoraka vode - ne znači da je korišćenje vode sa tog izvorišta u potpunosti bezbedno po zdravlje.

* U slučajevima kada su i hemijski i mikrobiološki laboratorijski nalaz ispravni, uzorak vode će biti ocenjen kao nebezbedan ukoliko je opšte stanje objekta javne česme nezadovoljavajuće.

Program kontrole predviđa praćenje kvaliteta podzemne vode, odnosno vode za piće iz 17 javnih česama sa izvorskom vodom tokom cele godine dva puta mesečno, i jedan put mesečno iz 17 objekata u prigradskim naseljima u periodu od aprila do septembra.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Zdravstvena ispravnost vode na javnim česmama sa izvorskom vodom može biti veoma promenljiva, jer se na njima voda zahvata i koristi u "sirovom" stanju, što znači - bez prethodnog prečišćavanja i dezinfekcije, pa shodno tome NIJE PREPORUČENO da se koristi kao osnovni izvor vode za piće.

Na većini objekata javnih česmi postoje postavljene table sa obaveštenjem potencijalnim korisnicima, da VODA NIJE ZA PIĆE, a koje su postavljene na osnovu prethodnih laboratorijskih ispitivanja i rešenja sanitarnog inspektora. Treba imati u vidu da pojedini nesavesni građani skidaju table sa prethodno postavljenim obaveštenjem. Zbog toga je preporuka za potencijalne korisnike da se pre odlaska na javne česme i izvore sa prirodnom izvorskom vodom informišu o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Ukoliko se voda sa izvorišta nosi kući i kasnije koristi za konzumaciju OBAVEZNO je obezbediti higijenski bezbednu (čistu i dezinfikovanu) ambalažu, držati je u rashladnom uređaju (frižideru) i što pre iskoristiti.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351