Analiza pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite u Beogradu

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je u svojim strateškim dokumentima, kao jedan od ciljeva zdravstvene politike, definisalo unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Od polovine 2004. godine, sprovode se na nacionalnom nivou, aktivnosti za praćenje, obezbeđenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Ove aktivnosti obuhvataju: praćenje pokazatelja kvaliteta, ispitivanje zadovoljstva korisnika pruženim zdravstvenim uslugama, ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i izradu plana unapređenja kvaliteta.

U 2021. godini donet je novi Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i o proveri kvaliteta stručnog rada („Službeni glasnik RS", 123/2021) kojim je uveden veliki broj novih pokazatelja kvaliteta. Istim Pravilnikom ukinut je niz pokazatelja kvaliteta primarne zdravstvene zaštite koji su se odnosili prvenstveno na specifičnu zdravstvenu zaštitu pojedinih stanja i populacionih grupa, kao što su oboleli od plućnih i kožnih bolesti i starijih od 65 godina. U bolničkim ustanovama više se ne izveštavaju pokazatelji kvaliteta specijalističko-konsultativnih službi, zbrinjavanja hitnih stanja, kao ni sticanja i obnove znanja zaposlenih. Smanjen je i broj grana medicine za koje se izveštavaju pokazatelji kvaliteta stacionarne zaštite, tako da je i broj pokazatelja smanjen sa 62 na 36. Navedenim Pravilnikom su uvedeni novi pokazatelji koji se odnose na proces i ishod bolničke zaštite kod određenih oboljenja, odnosno procedura (katarakta, ingvinalna hernija, prelom gornjeg okrajka femura, koronarna hirurgija i dr.). Navedenim Pravilnikom je promenjena i metodologija izveštavanja. Za 2022. godinu, zdravstvene ustanove su unosile podatke o pokazateljima kvaliteta u Servis javnog zdravlja

Pokazatelji kvaliteta obuhvataju pokazatelje kvaliteta rada zdravstvene ustanove, kao i pokazatelje kvaliteta koji se odnose na: rad komisije za unapređenje kvaliteta rada, vođenje lista čekanja, bezbednost pacijenta, zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene službe i zadovoljstvo zaposlenih.

Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova prikupljaju se po nivoima zdravstvene saštite i medicinskim granama.

U meniju sa leve strane možete pogledati analize pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite u Beogradu po kalendarskim godinama.

Rezultate ispitivanja zadovoljstva zaposlenih u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, za 2022. godinu, možete pogledati ovde.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351