Analiza pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite u Beogradu

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je u svojim strateškim dokumentima, kao jedan od ciljeva zdravstvene politike, definisalo unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Od polovine 2004. godine, sprovode se na nacionalnom nivou, aktivnosti za praćenje, obezbeđenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Ove aktivnosti obuhvataju: praćenje pokazatelja kvaliteta, ispitivanje zadovoljstva korisnika pruženim zdravstvenim uslugama, ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, rangiranje zdravstvenih ustanova prema pokazateljima kvaliteta, proglašavanje i nagrađivanje najboljih domova zdravlja, opštih bolnica i apoteka u Srbiji na osnovu postignutih rezultata u stalnom unapređenju kvaliteta.

Pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite definisani su Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Službeni glasnik RS“ br. 49/10).
Prema ovom Pravilniku, pod pokazateljem kvaliteta podrazumeva se kvantitativan pokazatelj koji se koristi za praćenje i evaluaciju kvaliteta nege i lečenja pacijenata, kao i podrška aktivnostima zdravstvene zaštite.

Pokazatelji kvaliteta obuhvataju pokazatelje kvaliteta rada zdravstvene ustanove, kao i pokazatelje kvaliteta koji se odnose na: rad komisije za unapređenje kvaliteta rada, sticanje i obnovu znanja i veština zaposlenih, vođenje lista čekanja, bezbednost pacijenta, zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene službe i zadovoljstvo zaposlenih.

Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova utvrđuju se po nivoima zdravstvene delatnosti, vrstama zdravstvenih ustanova i medicinskim granama.

U meniju sa leve strane možete pogledati analize pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite u Beogradu po kalendarskim godinama.

Rezultate ispitivanja zadovoljstva zaposlenih u Gradskom zavodu za javno zdravlje, Beograd, za 2020. godinu, možete pogledati ovde.


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351