Analiza pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite u Beogradu

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je u svojim strateškim dokumentima, kao jedan od ciljeva zdravstvene politike, definisalo unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Od polovine 2004. godine, sprovode se na nacionalnom nivou, aktivnosti za praćenje, obezbeđenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Ove aktivnosti obuhvataju: praćenje pokazatelja kvaliteta, ispitivanje zadovoljstva korisnika pruženim zdravstvenim uslugama, ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, rangiranje zdravstvenih ustanova prema pokazateljima kvaliteta, proglašavanje i nagrađivanje najboljih domova zdravlja, opštih bolnica i apoteka u Srbiji na osnovu postignutih rezultata u stalnom unapređenju kvaliteta.

Pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite definisani su Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Službeni glasnik RS“ br. 49/10).
Prema ovom Pravilniku, pod pokazateljem kvaliteta podrazumeva se kvantitativan pokazatelj koji se koristi za praćenje i evaluaciju kvaliteta nege i lečenja pacijenata, kao i podrška aktivnostima zdravstvene zaštite.

Pokazatelji kvaliteta obuhvataju pokazatelje kvaliteta rada zdravstvene ustanove, kao i pokazatelje kvaliteta koji se odnose na: rad komisije za unapređenje kvaliteta rada, sticanje i obnovu znanja i veština zaposlenih, vođenje lista čekanja, bezbednost pacijenta, zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene službe i zadovoljstvo zaposlenih.

Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova utvrđuju se po nivoima zdravstvene delatnosti, vrstama zdravstvenih ustanova i medicinskim granama.

U meniju sa leve strane možete pogledati analize pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite u Beogradu po kalendarskim godinama.

Rezultate ispitivanja zadovoljstva zaposlenih u Gradskom zavodu za javno zdravlje, Beograd, za 2021. godinu, možete pogledati ovde.


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351