Razvoj

Gradski zavod za javno zdravlje je javno zdravstvena, zdravstveno promotivna i stručno metodološka zdravstvena ustanova, osnovana od strane Republike Srbije, za nivo grada Beograda, koja u skladu sa zakonom obavlja socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobiološku delatnost.

Istovremeno obezbeđuje primenu, praćenje i sprovođenje javnozdravstvene politike Republike Srbije na svojoj teritoriji.
 
Politika Zavoda - kontinuirano unapređenje kvaliteta rada
 
Zavod prati, istražuje i proučava zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva, stanje i kvalitet životne sredine, uzroke pojave i širenja zaraznih i drugih bolesti, faktore rizika po zdravlje (nezaraznih bolesti i narušavanja životne sredine), organizaciju i rad zdravstvene službe i korišćenje zdravstvene zaštite.
 
Politika Zavoda bazira se na strateškom planiranju i kontinuiranom unapređenju kvaliteta rada. S tim u vezi, precizno su utvrđeni vizija, misija, ciljevi i vrednosti, odnosno principi koji su osnov politike Zavoda.

Vizija razvoja

Svaka vizija, bez obzira na svoj prospektivni karakter i intenciju da prevaziđe prostor i vreme za koje se definiše, ima brojna ograničenja usled različitih izazova u uslovima poslovanja. Bez obzira na promenljiv karakter okruženja i uslova u kojima radimo i dalje je prihvatljiva vizija koja Zavod vidi kao instituciju koja je preuzela lidersku, koordinativnu i promotivnu javnozdravstvenu ulogu na nivou grada Beograda.

Misija

Promocija zdravlja i prevencija bolesti primenom relevantnih javno zdravstvenih programa, intervencija i projekata zasnovanih na dokazima kako u oblasti zdravstvene zaštite tako i u zajednici.

Ciljevi
 • Promocija, očuvanje zdravlja i afirmacija zdravih stilova života stanovništva;
 • Praćenje i analiza zdravstvenog stanja;
 • Utvrđivanje, praćenje, redukcija i eliminacija faktora rizika vezanih za ponašanje i životnu sredinu sa procenom njihovog uticaja na zdravlje i živote ljudi;
 • Prevencija i kontrola zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti;
 • Unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih radnika i zdravstvene službe u celini primenom kontinuirane edukcije i nadzorom nad stručnim radom;
 • Spremnost na blagovremene akcije/intervencije u vanrednim situacijama.
Vrednosti i principi
 • Poštovanje zakona, propisa i utvrđenih standarda;
 • Satisfakcija korisnika u skladu sa ugovornim obavezama i propisima, a u skladu sa dobrom praksom i pozitivnim iskustvima;
 • Kontinuirano osposobljavanje, usavršavanje i praćenje savremenih stručnih, naučnih i tehnoloških dostignuća kao deo radne obaveze zaposlenih i preduslov napredovanja;
 • Timski rad, posvećenost, međusobna podrška i negovanje dobrih međuljudskih i kolegijalnih odnosa.
Opšti ciljevi razvoja
 1. Očuvanje i unapređenje zdravlja stanovnika Beograda;
 2. Identifikovanje, redukovanje/eliminacija vodećih faktora rizika koji ugrožavaju zdravlje stanovnika Beograda vezanih za stil života i životnu sredinu;
 3. Smanjenje incidence i prevalence vodećih oboljenja u strukturi obolevanja i umiranja stanovnika Beograda afirmacijom zdravih stilova života, prevencijom bolesti, razvojem zdravih okruženja i zaštitom životne sredine;
 4. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti svih akcija i interevencija u oblasti javnog zdravlja, posebno u lokalnoj zajednici;
 5. Razvijanje multisektorske i multidisciplinarne saradnje i partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom;
 6. Rad na obezebeđenju preduslova za integrisano upravljanje, kako bi Zavod preuzeo vodeću ulogu koordinatora i promotera javno-zdravstvenih aktivnosti na nivou Beograda;
 7. Obezbeđenje uslova za održivo finansiranje, naročito povećanjem učešća budžetskih sredstava;
 8. Održavanje i unapređenje usvojenih standarda kvaliteta upravljanja ISO: 9001, 14001, 17025;
 9. Održavanje uzlaznog trenda razvoja Zavoda.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351