Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu predstavlja organizacionu celinu koja sa sastoji od tri jedinice:

  1. jedinica za biostatistiku
  2. jedinica za organizaciju, zaštitu, podršku i održavanje IKT sistema
  3. jedinica za upravljanje bazama podataka i informacionu bezbednost

U okviru centra realizuju se sledeći poslovi:
-    učešće u razvoju i implementaciji integrisanog zdravstveno-informacionog sistema Srbije;
-    učešće u izradi strateških, zakonskih dokumenata, podzakonskih akata i stručno metodoloških uputstava za rad iz delokruga rada Centra;
-    sprovođenje i primena svih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za delokrug rada Centra u regionu;
-    edukacija zdravstvenih zdravstvenih radnika i saradnika o primeni  Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti  zdravstva, kao i pratećih podzakonskih akata (državni, privatni sektor i druga pravna lica );
-    edukacija zaposlenih u privatnim zdravstvenim ustanovama o načinu vođenja medicinske dokumentacije i obradi zdravstveno-statističkih izveštaja;
-    pružanje stručno-metodološke pomoći zdravstvenim ustanovama  
-    prikupljanje, obrada i analiza zbirnih zdravstveno-statističkih podataka od interesa za zdravstveno stanje stanovništva i rad zdravstvenih ustanova, kao i dostavljanje sumarno obrađenih podataka nadležnim institucijama u propisanim rokovima;
-    formiranje i održavanje individualnih baza podataka (organizaciona struktura i kadrovi, oprema, bolnički lečena lica, lica obolelih od bolesti od većeg sociomedicinskog značaja-hroničnih nezaraznih oboljenja, rađanje-DEM1, pobačaji, umrli-DEM2) i odgovarajuća statistička obrada i dostavljanje obrađenih podataka nadležnim institucijama u propisanim rokovima;
-    učestvovanje u projektovanju informacionih sistema i izrada određenih softverskih rešenja;
-    tehnička podrška, administracija, održavanje i upravljanje IT opremom, računarskom mrežom i internet tehnologijama  u Zavodu;
-    učešće u izradi i pripremi različitih vrsta prezentacija i promotivnih materijala
-    izdavanje redovne godišnje publikacije „ Statistički prikaz zdravstvene delatnosti u Beogradu“ koja sadrži informacije o kapacitetima i radu zdravstvenih ustanova, oboljevanju, rađanju i umiranju stanovništva Beograda;
-    izrada Telefonskog imenika zdravstvenih ustanova u Beogradu;
-    učešće u informisanju javnosti iz oblasti delokruga rada Centra u saradnji sa mas medijima.

Osnovni cilj
Jačanje partnerskih odnosa Centra sa svim zdravstvenim ustanovama u Beogradu, primena odgovarajuće zakonodavne regulative i unapređenje kvaliteta podataka.

Vrednosti Centra za informatiku i biostatistiku u zdravstvu:
- Timski rad
- Kvalitet
- Efikasnost
- Efektivnost

Kontakti

Rukovodilac Centra za informatiku i biostatistiku u zdravstvu:
Dr Svetlana Miltenović
tel: 011/20-78-686
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik jedinice za biostatistiku:
Dr Nataša Rosić
tel: 011/20-78-694
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik jedinice za organizaciju, zaštitu, podršku i održavanje IKT sistema
Dipl. ing. Rade Lazić
tel: 011/ 20-78-685
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.">

Načelnik jedinice za upravljanje bazama podataka i informacionu bezbednost
Msc. Biljana Branković, spec. ing. inf.
tel: 011/ 20-78-683
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351