Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu predstavlja organizacionu celinu koja sa sastoji od dve jedinice:
1.    jedinica za biostatistiku u zdravstvu
2.    jedinica za informatiku u zdravstvu.

U okviru centra realizuju se sledeći poslovi:
-    učešće u razvoju i implementaciji integrisanog zdravstveno-informacionog sistema Srbije;
-    učešće u izradi strateških, zakonskih dokumenata, podzakonskih akata i stručno metodoloških uputstava za rad iz delokruga rada Centra;
-    sprovođenje i primena svih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za delokrug rada Centra u regionu;
-    edukacija zdravstvenih zdravstvenih radnika i saradnika o primeni  Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti  zdravstva, kao i pratećih podzakonskih akata (državni, privatni sektor i druga pravna lica );
-    edukacija zaposlenih u privatnim zdravstvenim ustanovama o načinu vođenja medicinske dokumentacije i obradi zdravstveno-statističkih izveštaja;
-    pružanje stručno-metodološke pomoći zdravstvenim ustanovama  
-    prikupljanje, obrada i analiza zbirnih zdravstveno-statističkih podataka od interesa za zdravstveno stanje stanovništva i rad zdravstvenih ustanova, kao i dostavljanje sumarno obrađenih podataka nadležnim institucijama u propisanim rokovima;
-    formiranje i održavanje individualnih baza podataka (organizaciona struktura i kadrovi, oprema, bolnički lečena lica, lica obolelih od bolesti od većeg sociomedicinskog značaja-hroničnih nezaraznih oboljenja, rađanje-DEM1, pobačaji, umrli-DEM2) i odgovarajuća statistička obrada i dostavljanje obrađenih podataka nadležnim institucijama u propisanim rokovima;
-    učestvovanje u projektovanju informacionih sistema i izrada određenih softverskih rešenja;
-    tehnička podrška, administracija, održavanje i upravljanje IT opremom, računarskom mrežom i internet tehnologijama  u Zavodu;
-    učešće u izradi i pripremi različitih vrsta prezentacija i promotivnih materijala
-    izdavanje redovne godišnje publikacije „ Statistički prikaz zdravstvene delatnosti u Beogradu“ koja sadrži informacije o kapacitetima i radu zdravstvenih ustanova, oboljevanju, rađanju i umiranju stanovništva Beograda;
-    izrada Telefonskog imenika zdravstvenih ustanova u Beogradu;
-    učešće u informisanju javnosti iz oblasti delokruga rada Centra u saradnji sa mas medijima.

Osnovni cilj
Jačanje partnerskih odnosa Centra sa svim zdravstvenim ustanovama u Beogradu, primena odgovarajuće zakonodavne regulative i unapređenje kvaliteta podataka.

Vrednosti Centra za informatiku i biostatistiku u zdravstvu:
- Timski rad
- Kvalitet
- Efikasnost
- Efektivnost

Kontakti

Rukovodilac Centra za informatiku i biostatistiku u zdravstvu:
Dr Svetlana Miltenović
tel: 011/20-78-686
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik jedinice za biostatistiku u zdravstvu:
Dr Nataša Rosić
tel: 011/20-78-694
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik jedinice za informatiku u zdravstvu:
Dipl. ing. Rade Lazić
tel: 011/ 20-78-685
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351