Центар за промоцију здравља

Организација Центра за промоцију здравља

Центар за промоцију здравља представља мултидисциплинарну организациону целину која се састоји од следећих јединица:
 • Јединица за здравље заједнице, здравствено информисање и публицистику
 • Јединица за здравствено васпитање и континуирану едукацију
 • Телефонско саветовалиште „Хало беба"
 • Јединица за промоцију здравља посебних и вулнерабилних група
Послови Центра за промоцију здравља
 • Анализа заступљености основних детерминанти здравља, ризичног понашања и животног окружења од утицаја на здравље заједнице;
 • Идентификовање приоритетних здравствено промотивних потреба заједнице;
 • Израда, имплементација и евалуација здравствено промотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спровођење примењених истраживања;
 • Стручно методолошка помоћ и координација у изради и имплементацији здравствено промотивних планова, програма, пројеката и интервенција од стране здравствених установа и њихова евалуација;
 • Учешће у изради стратешких, законских докумената и стручно методолошких упутстава у области промоције здравља;
 • Континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе;
 • Сарадња са мас медијима у циљу информисања, саветовања и обуке становништва у вези са очувањем, унапређењем здравља, смањењем фактора ризика и афирмацијом здравих стилова живота као и оптималним здравственим понашањима, као и у вези са актуелним здравственим потребама и проблемима;
 • Едукација едукатора у области промоције здравља;
 • Израда здравствено промотивних публикација, мултимедијалних презентација, здравствено промотивних спотова, емисија и прилога;
 • Координација здравствено промотивних активности у Заводу и мултидисциплинарна и интерсекторска сарадња са различитим службама, структурама и организацијама у заједници;
 • Промоција здравља посебних и вулнерабилних група;
 • Промоција здравља породице у оквиру здравствено промотивног интеревентног програма "Телефоном до савета  - Хало беба";
 • Континуирано праћење и унапредјење квалитета рада поливалентне патронаже службе.

КОНТАКТИ:

Руководилац Центра за промоцију здравља
Прим. Мр сц. мед. др Светлана Младеновић Јанковић
тел: 011 2078 656
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник јединице за здравствено васпитање и континуирану едукацију
Др Анђелка Грујичић
тел: 2078 643
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник јединице за промоцију здравља посебних и вулнерабилних група
Др Марија Марковић
тел: 2078 653
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Главна сестра Центра за промоцију здравља
Александра Вучковић, ВМС
тел: 011 2078 650
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сарадник за односе са јавношћу Градског Завода за јавно здравље
Мирослав Матијевић
tel: 011 2078 654
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одсек Телефоном до савета "Хало беба"
Шеф одсека:
Инга Мијаиловић, ВМС
тел: 011 7158 444
http://www.halobeba.rs/

Секретар Делатности социјалне медицине:
Весна Поштин
тел: 011 2078 664
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351