Центар за микробиологију

Послови  из области микробиологије и паразитологије се обављају у Центру за микробиологију. Центар чине три јединице:

  • Јединица за микробиологију јавног здравља
  • Јединица за клиничко-дијагностичко тестирање
  • Јединица за молекуларну дијагностику

Јединица за микробиологију јавног здравља се бави здравственим надзором над одређеним категоријама становништва у домену спречавања појаве заразних болести и праћења клицоноштва, на начин прописан законском регулативом (Закон о заштити становништва од заразних болести, "Сл. гласник РС", бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), као и надзором према епидемиолошким индикацијама.
 
Јединицу за клиничко-дијагностичко тестирање чине три одсека:

  • Одсек за бактериолошку дијагностику
  • Одсек за вирусолошку дијагностику
  • Одсек за паразитолошку дијагностику

Јединица за клиничко-дијагностичко тестирање  се бави бактериолошким, вирусолошким и паразитолошким испитивањем различитих узорака хуманог порекла. Испитивање се врши директно (култивисањем микроорганизама, микроскопским прегледом итд) или индиректно (различитим серолошким техникама за доказивање присуства антигена или антитела). Широк опсег дијагностичких процедура који се изводи у Јединици за клиничко-дијагностичко тестирање у великој мери задовољава потребе корисника.

Јединица за молекуларну дијагностику се бави применом молекуларних техника за идентификацију и карактеризацију инфективних агенаса (бактерија, вируса, паразита, гљивица), проузроковача различитих поремећаја здравља у хуманој популацији. Молекуларне технике се базирају на анализи генома инфективних агенаса, чиме се постиже висока сензитивност и специфичност у дијагностици истих.

У Јединици за молекуларну дијагностику радимо PCR анализе у реалном времену (енгл. Real-time PCR) за РНК и ДНК патогене, са могућношћу квалитативног и квантитативног изражавања резултата.

Контакт телефони:

Руководилац Центра:
Др Бранислава Златар, спец. микробиологије и паразитологије  
2078-709
Главни техничар Центра за микробиологију:
Жанет Гостовић, в. лаб.тех 
2078-711
Начелник Јединице за микробиологију јавног здравља:
Др Сузана Живадиновић-Тасић, спец. микробиологије и паразитологије
2078-755
Начелник Јединице за клиничко-дијагностичко тестирање:
Др Данка Пуртић Кљајић, спец. микробиологије и паразитологије 
2078-708
Начелник Јединице за молекуларну дијагностику:
др сци.мед Тијана Релић, спец. микробиологије и паразитологије
2078-701
Шеф одсека за бактериолошку дијагностику:
Др Александар Дамјановић, спец. микробиологије и паразитологије
2078-755
Шеф Одсека за серолошку и биохемијску дијагностику:
Др Хранислав Качаревић, спец. микробиологије и паразитологије  
2078-708
Одсек за паразитолошку дијагностику: 2078-702

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351