Центар за микробиологију

Послови  из области микробиологије и паразитологије се обављају у Центру за микробиологију. Центар чине две јединице:

  • Јединица за микробиологију јавног здравља
  • Јединица за клиничко-дијагностичко тестирање

Јединица за микробиологију јавног здравља се бави здравственим надзором над одређеним категоријама становништва у домену спречавања појаве заразних болести и праћења клицоноштва, на начин прописан законском регулативом („Сл. гласник РС“ бр. 125/04 и „Сл. гласник РС“ бр. 20/06), као и надзором према епидемиолошким индикацијама.
 
Јединицу за клиничко-дијагностичко тестирање чине три одсека:

  • Одсек за бактериолошку дијагностику
  • Одсек за вирусолошку дијагностику
  • Одсек за паразитолошку дијагностику

Јединица за клиничко-дијагностичко тестирање  се бави бактериолошким, вирусолошким и паразитолошким испитивањем различитих узорака хуманог порекла. Испитивање се врши директно (култивисањем микроорганизама, микроскопским прегледом итд) или индиректно (различитим серолошким техникама за доказивање присуства антигена или антитела, као и техникама за доказивање присуства нуклеинских киселина у узорку-ПЦР). Широк опсег дијагностичких процедура који се изводи у Јединици за клиничко-дијагностичко тестирање у великој мери задовољава потребе корисника.

Контакт телефони:

Руководилац Центра: Др Лазо Ковачевић, спец. микробиологије и паразитологије   2078-709
Главни техничар Центра за микробиологију: Жанет Гостовић, в. лаб.тех  2078-711
Начелник Јединице за микробиологију јавног здравља: Др Сузана Живадиновић-Тасић, спец. микробиологије и паразитологије 2078-755
Начелник Јединице за клиничко-дијагностичко тестирање: Др Бранислава Златар, спец. микробиологије и паразитологије  2078-755
Шеф одсека за бактериолошку дијагностику: Др Александар Дамјановић, спец. микробиологије и паразитологије 2078-753
Шеф Одсека за серолошку и биохемијску дијагностику: Др сц. мед. Тијана  Релић, спец. микробиологије и паразитологије   2078-708
Шеф Одсека за паразитолошку дијагностику:  

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351