Израда процена ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања


Захтев за понуду


Израда процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања представља обавезу према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама „Сл. гласник РС“ бр. 87/2018.

Проценом ризика од катастрофа се идентификују врста, карактер и порекло појединих ризика од катастрофа, утврђује се степен угрожености, фактори који узрокују или увећавају степен опасности, последице које могу наступити по живот и здравље људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и привредних делатности.

План заштите и спасавања садржи планиране мере и активности за спречавање и умањење последица катастрофа, као и организацију деловања и ангажовања у ванредним ситуацијама у циљу спасавања и заштите људи, материјалних и културних добара. Као и процена ризика од катастрофа, и овај план се ажурира у складу са околностима и захтевима.

Законску обавезу да израде Процену ризика од катастрофа и План заштите и спасавања имају:

-    Република Србија;
-    Аутономна покрајина;
-    Локалне самоуправе;
-    Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање (изузев савеза, клубова и удружења);
-    Привредна друштва;
-    Здравствене установе (изузев апотека);
-    Предшколске и школске установе и факултети за све објекте у којима бораве деца, односно објекте у којима се одвија настава;
-    Установе социјалне заштите за објекте у којима бораве корисници;
-    Правна лица која управљају пословним, трговачким, спортским, угоститељским и смештајним објектима и објектима за разоноду капацитета више од 100 лица, а ако су објекти намењени за боравак деце до 14 година, независно од капацитета;
-    Правна лица која у свом саставу имају организационе целине чији су капацитети, обим и значај делатности од посебног значаја за привреду Републике Србије из области енергетике, телекомуникација, рударства и саобраћаја.


Закон је предвидео да ће се новчаном казном у износу од 100.000 до 1.000.000 динара казнити за прекршај правно лице у случају да:

1) не изради, донесе, односно ажурира процену ризика од катастрофа;
2) не изради, донесе, односно ажурира план заштите и спасавања;
3) израђује процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања, а нема овлашћење за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања;
4) не достави податке неопходне за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања.

Процена ризика од катастрофа, као и Планови се периодично ажурирају у складу са потребама и новим околностима, а у целини се поново израђују и доносе на сваке три године.

Градски завод за јавно здравље Београд је овлашћено правно лице за израду горе наведених докумената (Решење 09 број 217-1586/21), и наш тим стручњака вам је на располагању за сва додатна питања и информације.

Овлашћење

Контактирајте нас на:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

или путем телефона на:

011/20-78-633 и 011/20-78-717

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351