Јавне чесме

Вода била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца
Вода није била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
У априлу 2021. године је извршено узорковање и лабораторијско испитивање укупно 45 узорака воде за пиће у обиму основне физичко-хемијске и микробиолошке анализе („А“ обим) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, и „Службени гласник РС“, број 28/2019).
НАЗИВ ОБЈЕКТА датум узорковања лабораторијски налаз за пиће

да/не
физичко-хемијски микробиолошки
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА 07.04.2021 + + НЕ
20.04.2021 + -
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР 07.04.2021 + + ДА
20.04.2021 + +
3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН

после филтера
05.04.2021 - + НЕ
21.04.2021 - +
4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА

после филтера
07.04.2021 + + ДА
20.04.2021 + +
5. САКИНАЦ 08.04.2021 - - НЕ
21.04.2021 - +
6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА 07.04.2021 + + ДА
20.04.2021 + +
7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА 07.04.2021 + + ДА
20.04.2021 + +
8.  КАКАЊСКА 07.04.2021 + - НЕ
20.04.2021 + -
9. КНЕЖЕВАЧКА 05.04.2021  + - НЕ
21.04.2021 + -
10. МИЛОШЕВ КОНАК 07.04.2021 + + ДА
20.04.2021 + +
11. БЕЛЕ ВОДЕ 05.04.2021 + - НЕ
21.04.2021 + -
12. Ј.Ч. ЗМАЈЕВАЦ 05.04.2021 + - НЕ
21.04.2021 + -
13. ВИШЊИЦА 06.04.2021 + - НЕ
20.04.2021 + -
14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО 06.04.2021 + + ДА
20.04.2021 + +
15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ 05.04.2021 + + ДА
19.04.2021 + +
16. Ј.Ч. ЛИСИЧЈИ ПОТОК 05.04.2021 + - НЕ
20.04.2021 + +
17. ВИШЊИЧКА БАЊА  06.04.2021 - - НЕ
18. МАЛИ МОКРИ ЛУГ 06.04.2021 Потопљена НЕ
19. СПОМЕН ЧЕСМА – ЛЕТИЋЕВА 07.04.2021 - - НЕ
20. ВЕЛИКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК 08.04.2021 Потопљена НЕ
21. СОКО ШТАРК 08.04.2021 - + НЕ
22. Ј.Ч.  ТОЧАК – ЗУЦЕ 08.04.2021 - + НЕ
23. ЈАВНА ЧЕСМА ЈАЈИНЦИ 08.04.2021 + + ДА
24. Ј.Ч. РАДМИЛОВАЦ 06.04.2021 + + ДА
25. ПАШИНА ЧЕСМА II 06.04.2021 - + НЕ
26. ЛОВАЧКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК 08.04.2021 + + ДА
27. ЧЕЛАМИНО БРДО КАЛУЂЕРИЦА 06.04.2021 + + ДА
28. Ј.Ч. БОЛЕЧ 06.04.2021 Нема воде НЕ
29.  ИЗВОР КАМЕНАЦ БЕЛИ ПОТОК 08.04.2021 - + НЕ
30.  ЗОРИНА ЧЕСМА ГРОЦКА 06.04.2021 + + НЕ
31. ПАНДУРИЦЕ ЗАКЛОПАЧА 06.04.2021 + + ДА
32. ИЗВОР ВОЈВОДИНАЦ - МЛАДЕНОВАЦ 07.04.2021 - + НЕ
УКУПНО УЗОРАКА 45 11
физичко-хемијски неисправних
15
микробиолошки неисправних
 


 

Напомена: + је ознака за исправан, - за неисправан лабораторијски налаз у оба циклуса испитивања током истог месеца
ДА означава да је вода са јавне чесме била безбедна за коришћење

 
И поред последњих резултата који показују хемијску и микробиолошку исправност испитаних узорака воде - не значи да је коришћење воде са тог изворишта у потпуности безбедно по здравље.

Програм контроле предвиђа праћење квалитета подземне воде, односно воде за пиће из 16 јавних чесама са изворском водом током целе године два пута месечно, и један пут месечно из 16 објеката у приградским насељима у периоду од априла до септембра.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Здравствена исправност воде на јавним чесмама са изворском водом може бити веома променљива, јер се на њима вода захвата и користи у "сировом" стању, што значи - без претходног пречишћавања и дезинфекције, па сходно томе НИЈЕ ПРЕПОРУЧЕНО да се користи као основни извор воде за пиће.

На већини објеката јавних чесми постоје постављене табле са обавештењем потенцијалним корисницима, да ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ, а које су постављене на основу предходних лабораторијских испитивања и решења санитарног инспектора. Треба имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са предходно постављеним обавештењем, због тога је препорука за потенцијалне кориснике да се предходно информишу о хигијенској исправности воде за пиће, пре одласка на јавне чесме и изворе са природном изворском водом.

Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију ОБАВЕЗНО је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном уређају (фрижидеру) и што пре искористити.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351