Јавне чесме

Вода била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца
Вода није била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

 

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

У августу 2020. године је извршено узорковање и лабораторијско испитивање укупно 46 узорка воде за пиће, од којих 30 у обиму периодичне физичко-хемијске, микробиолошке, биолошке и паразитолошке анализе („Б“ обим) и 16 у обиму основне физичко-хемијске, и микробиолошке анализе („А“ обим) према Програму Секретаријата и Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, и „Службени гласник РС“, број 28/2019).

НАЗИВ ОБЈЕКТА

датум узорковања

лабораторијски налаз

за пиће
да/не

физичко-хемијски

микробиолошки

биолошки/
паразитолошки

1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА

03.08.2020

+

-

-

НЕ

19.08.2020

+

-

//

2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР

06.08.2020

+

-

-

НЕ

19.08.2020

+

-

//

3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН
после филтера
06.08.2020

+

-

-

НЕ

26.08.2020

-

+

//

4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА
после филтера
05.08.2020

+

+

+

ДА

26.08.2020

+

+

//

5. САКИНАЦ

05.08.2020

-

-

-

НЕ

18.08.2020

-

+

//

6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА

03.08.2020

+

+

+

НЕ

19.08.2020

+

-

//

7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА

03.08.2020

+

+

+

НЕ

19.08.2020

+

-

//

8.  КАКАЊСКА

05.08.2020

+

-

+

НЕ

19.08.2020

+

-

//

9. КНЕЖЕВАЧКА

05.08.2020 

+

-

-

НЕ

20.08.2020

+

-

//

10. МИЛОШЕВ КОНАК

03.08.2020

+

-

+

НЕ

19.08.2020

+

-

//

11. БЕЛЕ ВОДЕ

04.08.2020

+

+

+

НЕ

27.08.2020

+

-

//

12. Ј.Ч. ЗМАЈЕВАЦ

04.08.2020

+

-

+

НЕ

27.08.2020

+

-

//

13. ВИШЊИЦА

06.08.2020

-

-

+

НЕ

21.08.2020

+

-

//

14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО

11.08.2020

+

-

-

НЕ

18.08.2020

+

-

//

15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ

06.08.2020

+

-

+

НЕ

24.08.2020

+

+

//

16. Ј.Ч. ЛИСИЧЈИ ПОТОК

06.08.2020

+

-

+

НЕ

19.08.2020

+

-

//

17. ВИШЊИЧКА БАЊА 

06.08.2020

-

-

+

НЕ

18. МАЛИ МОКРИ ЛУГ

10.08.2020

+

-

-

НЕ

19. СПОМЕН ЧЕСМА – ЛЕТИЋЕВА

12.08.2020

+

-

-

НЕ

20. ВЕЛИКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК

11.08.2020

Нема воде

НЕ

21. СОКО ШТАРК

11.08.2020

-

+

+

НЕ

22. Ј.Ч.  ТОЧАК – ЗУЦЕ

11.08.2020

-

-

-

НЕ

23. ЈАВНА ЧЕСМА ЈАЈИНЦИ

11.08.2020

+

-

+

НЕ

24. Ј.Ч. РАДМИЛОВАЦ

10.08.2020

-

+

-

НЕ

25. ПАШИНА ЧЕСМА II

10.08.2020

-

-

+

НЕ

26. ЛОВАЧКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК

11.08.2020

+

-

-

НЕ

27. ЧЕЛАМИНО БРДО КАЛУЂЕРИЦА

10.08.2020

+

-

+

НЕ

28. Ј.Ч. БОЛЕЧ

10.08.2020

Нема воде

НЕ

29.  ИЗВОР КАМЕНАЦ БЕЛИ ПОТОК

11.08.2020

+

-

+

НЕ

30.  ЗОРИНА ЧЕСМА ГРОЦКА

12.08.2020

+

-

+

НЕ

31. ПАНДУРИЦЕ ЗАКЛОПАЧА

12.08.2020

+

-

-

НЕ

32. ИЗВОР ВОЈВОДИНАЦ - МЛАДЕНОВАЦ

12.08.2020

+

-

+

НЕ

УКУПНО УЗОРАКА

46

9

физичко-хемијски неисправних

36

микробиолошки неисправних

12

биолошки/

паразитолошки

неисправних

 
 

Напомена: + је ознака за исправан, - за неисправан лабораторијски налаз у оба циклуса испитивања током истог месеца

ДА означава да је вода са јавне чесме била безбедна за коришћење

 

И поред последњих резултата који показују хемијску и микробиолошку исправност испитаних узорака воде - не значи да је коришћење воде са тог изворишта у потпуности безбедно по здравље.

Програм контроле предвиђа праћење квалитета подземне воде, односно воде за пиће из 16 јавних чесама са изворском водом током целе године два пута месечно, и један пут месечно из 16 објеката у приградским насељима у периоду од априла до септембра.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Здравствена исправност воде на јавним чесмама са изворском водом може бити веома променљива, јер се на њима вода захвата и користи у "сировом" стању, што значи - без претходног пречишћавања и дезинфекције, па сходно томе НИЈЕ ПРЕПОРУЧЕНО да се користи као основни извор воде за пиће.

На већини објеката јавних чесми постоје постављене табле са обавештењем потенцијалним корисницима, да ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ, а које су постављене на основу предходних лабораторијских испитивања и решења санитарног инспектора. Треба имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са предходно постављеним обавештењем, због тога је препорука за потенцијалне кориснике да се предходно информишу о хигијенској исправности воде за пиће, пре одласка на јавне чесме и изворе са природном изворском водом.

Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију ОБАВЕЗНО је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном уређају (фрижидеру) и што пре искористити.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351