Јавне чесме

Вода била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца
Вода није била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
У септембру 2021. године је извршено узорковање и лабораторијско испитивање укупно 43 узорка воде за пиће у обиму основне физичко-хемијске и микробиолошке анализе („А“ обим) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, и „Службени гласник РС“, број 28/2019).
НАЗИВ ОБЈЕКТА датум узорковања лабораторијски налаз за пиће
да/не
физичко-хемијски микробиолошки
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА 10.09.2021 + + ДА
29.09.2021 + +
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР 08.09.2021 + - НЕ
24.09.2021 + -
3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН

после филтера
09.09.2021 + - НЕ
21.09.2021 - -
4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА

после филтера
08.09.2021 + - НЕ
24.09.2021 + -
5. САКИНАЦ 10.09.2021 - - НЕ
24.09.2021 - -
6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА 06.09.2021 + - НЕ
29.09.2021 + +
7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА 06.09.2021 + - НЕ
29.09.2021 + +
8.  КАКАЊСКА 10.09.2021 + - НЕ
29.09.2021 + -
9. КНЕЖЕВАЧКА 08.09.2021  Нема воде НЕ
24.09.2021 Нема воде
10. МИЛОШЕВ КОНАК 06.09.2021 + - НЕ
29.09.2021 + -
11. БЕЛЕ ВОДЕ 03.09.2021 + - НЕ
24.09.2021 + +
12. Ј.Ч. ЗМАЈЕВАЦ 03.09.2021 + - НЕ
24.09.2021 + -
13. ВИШЊИЦА 09.09.2021 + - НЕ
23.09.2021 + -
14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО 07.09.2021 + - НЕ
21.09.2021 + -
15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ 06.09.2021 + - НЕ
20.09.2021 + +
16. Ј.Ч. ЛИСИЧЈИ ПОТОК 06.09.2021 + - НЕ
24.09.2021 + -
17. ВИШЊИЧКА БАЊА  23.09.2021 - - НЕ
18. МАЛИ МОКРИ ЛУГ 23.09.2021 Неприступачна НЕ
19. СПОМЕН ЧЕСМА – ЛЕТИЋЕВА 17.09.2021 + - НЕ
20. ВЕЛИКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК 24.09.2021 - - НЕ
21. СОКО ШТАРК 24.09.2021 - + НЕ
22. Ј.Ч.  ТОЧАК – ЗУЦЕ 24.09.2021 - - НЕ
23. ЈАВНА ЧЕСМА ЈАЈИНЦИ 24.09.2021 + - НЕ
24. Ј.Ч. РАДМИЛОВАЦ 23.09.2021 + + ДА
25. ПАШИНА ЧЕСМА II 15.09.2021 - + НЕ
26. ЛОВАЧКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК 24.09.2021 + - НЕ
27. ЧЕЛАМИНО БРДО КАЛУЂЕРИЦА 23.09.2021 Нема воде НЕ
28. Ј.Ч. БОЛЕЧ 23.09.2021 Нема воде НЕ
29.  ИЗВОР КАМЕНАЦ БЕЛИ ПОТОК 24.09.2021 + - НЕ
30.  ЗОРИНА ЧЕСМА ГРОЦКА 23.09.2021 + - НЕ
31. ПАНДУРИЦЕ ЗАКЛОПАЧА 23.09.2021 + - НЕ
32. ИЗВОР ВОЈВОДИНАЦ - МЛАДЕНОВАЦ 15.09.2021 - - НЕ
УКУПНО УЗОРАКА 43 9

физичко-хемијски неисправних
34

микробиолошки неисправних
 
Напомена: + је ознака за исправан, - за неисправан лабораторијски налаз у оба циклуса испитивања током истог месеца
ДА означава да је вода са јавне чесме била безбедна за коришћење

 
И поред последњих резултата који показују хемијску и микробиолошку исправност испитаних узорака воде - не значи да је коришћење воде са тог изворишта у потпуности безбедно по здравље.

* У случајевима када су и хемијски и микробиолошки лабораторијски налаз исправни, узорак воде ће бити оцењен као небезбедан уколико је опште стање објекта јавне чесме незадовољавајуће.

Програм контроле предвиђа праћење квалитета подземне воде, односно воде за пиће из 16 јавних чесама са изворском водом током целе године два пута месечно, и један пут месечно из 16 објеката у приградским насељима у периоду од априла до септембра.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Здравствена исправност воде на јавним чесмама са изворском водом може бити веома променљива, јер се на њима вода захвата и користи у "сировом" стању, што значи - без претходног пречишћавања и дезинфекције, па сходно томе НИЈЕ ПРЕПОРУЧЕНО да се користи као основни извор воде за пиће.

На већини објеката јавних чесми постоје постављене табле са обавештењем потенцијалним корисницима, да ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ, а које су постављене на основу предходних лабораторијских испитивања и решења санитарног инспектора. Треба имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са предходно постављеним обавештењем, због тога је препорука за потенцијалне кориснике да се предходно информишу о хигијенској исправности воде за пиће, пре одласка на јавне чесме и изворе са природном изворском водом.

Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију ОБАВЕЗНО је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном уређају (фрижидеру) и што пре искористити.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351