Јавне чесмеВода била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца
Вода није била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
У августу 2023. године је извршено узорковање и лабораторијско испитивање укупно 46 узорка воде за пиће, од којих 30 у обиму основне и периодичне физичко-хемијске, микробиолошке, биолошке и паразитолошке анализе („Б“ обим) и 16 само у обиму основне физичко-хемијске, и микробиолошке анализе („А“ обим) према Програму Секретаријата и Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, и „Службени гласник РС“, број 28/2019).
НАЗИВ ОБЈЕКТА

датум узорковања лабораторијски налаз за пиће

да/не
физичко-хемијски микробиолошки биолошки/

паразитолошки
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА

07.08.2023

+ - // НЕ
22.08.2023

+ - -
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР

07.08.2023

+ + // НЕ
22.08.2023

+ - -
3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН

после филтера

07.08.2023

+ + // НЕ
21.08.2023

+ + -
4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА

после филтера

14.08.2023

+ - - НЕ
30.08.2023

+ + //
5. САКИНАЦ

10.08.2023

- + // НЕ
22.08.2023

- - -
6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА

01.08.2023

+ - // НЕ
24.08.2023

+ - +
7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА

01.08.2023

+ - // НЕ
24.08.2023

+ + +
8.  КАКАЊСКА

08.08.2023

+ - - НЕ
14.08.2023

+ - //
9. КНЕЖЕВАЧКА

08.08.2023 

нема воде НЕ
22.08.2023

нема воде
10. МИЛОШЕВ КОНАК

03.08.2023

+ - + НЕ
22.08.2023

+ - //

11. БЕЛЕ ВОДЕ

03.08.2023

+ - // НЕ
28.08.2023

+ - -

12. Ј.Ч. ЗМАЈЕВАЦ

03.08.2023

+ - // НЕ
28.08.2023

+ - -
13. ВИШЊИЦА

02.08.2023

+ - - НЕ
22.08.2023

+ -

//

14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО

08.08.2023

+ - // НЕ
22.08.2023

+ - -
15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ

07.08.2023

+ - - НЕ
21.08.2023

+ - //
16. Ј.Ч. ЛИСИЧЈИ ПОТОК

09.08.2023

+ - - НЕ
22.08.2023

+ - //
17. Ј.Ч. БОЖДАРЕВАЦ

08.08.2023

- + // НЕ
22.08.2023

- + +
18. ВИШЊИЧКА БАЊА 

02.08.2023

-

-

-

НЕ
19.  ЈАВНА ЧЕСМА Манастир Рајиновац, Бегаљица

18.08.2023

- + - НЕ
20. Ј.Ч. МАЛИ МОКРИ ЛУГ

22.08.2023

Неприступачна НЕ
21. СПОМЕН ЧЕСМА – ЛЕТИЋЕВА

03.08.2023

- - + НЕ
22. ВЕЛИКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК

08.08.2023

+ + - НЕ
23. СОКО ШТАРК

22.08.2023

- + - НЕ
24. Ј.Ч.  ТОЧАК – ЗУЦЕ

08.08.2023

Неприступачна НЕ
25. ЈАВНА ЧЕСМА ЈАЈИНЦИ

30.08.2023

+ + - НЕ

26. Ј.Ч. РАДМИЛОВАЦ

02.08.2023

+ + + ДА
27. ПАШИНА ЧЕСМА II

02.08.2023

- - - НЕ
28. ЛОВАЧКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК

10.08.2022

+ - + НЕ
29. ЧЕЛАМИНО БРДО КАЛУЂЕРИЦА

09.08.2023

Неприступачна НЕ
30.  ИЗВОР КАМЕНАЦ БЕЛИ ПОТОК

08.08.2023

- - - НЕ
31.  ЗОРИНА ЧЕСМА ГРОЦКА

11.08.2023

+ + - НЕ
32. ПАНДУРИЦЕ ЗАКЛОПАЧА

11.08.2023

+ - - НЕ
33. ИЗВОР ВОЈВОДИНАЦ - МЛАДЕНОВАЦ

02.08.2023

- - + НЕ
34. МАТИЋЕВА ЧЕСМА, Виногради, Гроцка

18.08.2023

- + - НЕ
УКУПНО УЗОРАКА
46

12


физичко-хемијски неисправних

31

микробиолошки неисправних22


биолошки/
паразитолошки
неисправних

 Напомена: + је ознака за исправан, - за неисправан лабораторијски налаз у оба циклуса испитивања током истог месеца
 
ДА Означава да је вода са јавне чесме била безбедна за коришћење

 
И поред последњих резултата који показују хемијску и микробиолошку исправност испитаних узорака воде - не значи да је коришћење воде са тог изворишта у потпуности безбедно по здравље.

* У случајевима када су и хемијски и микробиолошки лабораторијски налаз исправни, узорак воде ће бити оцењен као небезбедан уколико је опште стање објекта јавне чесме незадовољавајуће.

Програм контроле предвиђа праћење квалитета подземне воде, односно воде за пиће из 17 јавних чесама са изворском водом током целе године два пута месечно, и једанпут месечно из 17 објеката у приградским насељима у периоду од априла до септембра.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Здравствена исправност воде на јавним чесмама са изворском водом може бити веома променљива, јер се на њима вода захвата и користи у "сировом" стању, што значи - без претходног пречишћавања и дезинфекције, па сходно томе НИЈЕ ПРЕПОРУЧЕНО да се користи као основни извор воде за пиће.

На већини објеката јавних чесми постоје постављене табле са обавештењем потенцијалним корисницима, да ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ, а које су постављене на основу претходних лабораторијских испитивања и решења санитарног инспектора. Треба имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са претходно постављеним обавештењем. Због тога је препорука за потенцијалне кориснике да се пре одласка на јавне чесме и изворе са природном изворском водом информишу о хигијенској исправности воде за пиће.

Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију ОБАВЕЗНО је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном уређају (фрижидеру) и што пре искористити.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351