Акредитација

Обим акредитације
Сертификат о Акредитацији SRPS ISO/IEC 17025
Сертификат ISO 14001
Сертификат ISO 14001 - english
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO 9001 - english
Сертификат ISO 27001
Сертификат ISO 27001 - english

Кадровска структура Градског завода за јавно здравље

Научна звања: 24

1. Доктора наука - 7
2. Магистара наука - 17


Истраживачка звања: 5

1. Научних сарадника - 3
2. Истраживача сарадника - 2


Примаријуса: 8

Специјализације: 61

СубСпецијализације: 0

Друге специјализације: 2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351