Огласи

Погледајте и: Јавни позиви за продају расходоване имовине

Р. бр. Оглас
Датум Одлука Датум
93 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 19.10.2021.    
92 Оглас за радно место молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 13.10.2021.    
91 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 11.10.2021.    
90 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 04.10.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.10.2021.
89 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 29.09.2021. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 13.10.2021.
88 Оглас за радно место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове 28.09.2021. Одлука о избору кандидата Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове 11.10.2021.
87 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 17.09.2021. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 04.10.2021.
86 Оглас за радно место здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.09.2021. Одлука о избору кандидата здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 28.09.2021.
85 Оглас за радно место здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 08.09.2021. Одлука о избору кандидата здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.09.2021.
84 Оглас за радно место доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 07.09.2021. Одлука о избору кандидата доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 17.09.2021.
83 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 03.09.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.09.2021.
82 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 31.08.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.09.2021.
81 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 20.08.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.09.2021.
80 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 17.08.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 31.08.2021.
79 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 04.08.2021. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 16.08.2021.
78 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 04.08.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 17.08.2021.
77 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 28.07.2021. Одлука о избору кандидата Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.08.2021.
76 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству 28.07.2021. Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.08.2021.
75 Оглас за радно место Дизајнер интернет презентација и портала за рад у Центру за промоцију здравља 14.07.2021. Одлука о избору кандидата - Дизајнер интернет презентација и портала за рад у Центру за промоцију здравља 27.07.2021.
74 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне хемије 12.07.2021. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне хемије  27.07.2021.
73 Оглас за радно место Молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 09.07.2021. Одлука о избору кандидата - Молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 21.07.2021.
72 Оглас за радно место Здравствени сарaдник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 10.06.2021. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарaдник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 22.06.2021.
71 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 03.06.2021. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 17.06.2021.
70 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 01.06.2021. Одлука о избору кандидата - Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести 11.06.2021.
69 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести 28.05.2021. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.06.2021.
68 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 24.05.2021. Одлука о избору кандидата - Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 04.06.2021.
67 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 20.05.2021. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 31.05.2021.
66 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 20.05.2021. Одлука о избору кандидата - Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болест 31.05.2021.
65 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове - Ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове 29.04.2021. Одлука о избору кандидата - Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове - Ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове 21.05.2021.
64 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 23.04.2021. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 19.05.2021.
63 Оглас за радно место Здравствени сарадник за економику здравствене заштите - Центар за контролу и превенцију болести 20.04.2021. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за економику здравствене заштите - Центар за контролу и превенцију болести 13.05.2021.
62 Оглас за радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству  20.04.2021. Одлука о избору кандидата ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 13.05.2021.
61 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма - Центар за информатику и биостатистику у здравству 20.04.2021. Одлука о избору кандидата - Пројектант информационих система и програма - Центар за информатику и биостатистику у здравству 13.05.2021.
60 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.04.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник - аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 05.05.2021.
59 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 12.04.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање  22.04.2021.
58 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 02.04.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 14.04.2021.
57 Оглас за радно место место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове  26.03.2021. Одлука о избору кандидата - Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове  09.04.2021.
56 Оглас за радно место место Перач лабораторијског посуђа – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, одсек санитарне хемије 11.03.2021. Одлука о избору кандидата Перач лабораторијског посуђа – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, одсек санитарне хемије 23.03.2021.
55 Оглас за радно место место Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 01.03.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  23.03.2021.
54 Оглас за радно место место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.02.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  08.03.2021.
53 Оглас за радно место место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 10.02.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  25.02.2021.
52 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  05.01.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране   21.01.2021.
51 Оглас за радно место Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 05.01.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести   18.01.2021.
50 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – Одељење за економско финасијске послове  31.12.2020. Одлука о избору кандидата - Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – Одељење за економско финасијске послове   12.01.2021.
49 Оглас за радно место радно место Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије 31.12.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије  14.01.2021.
48 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 29.12.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију   12.01.2021.
47 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 29.12.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести  12.01.2021.
46 Оглас за радно место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове 29.12.2020. Одлука о избору кандидата - Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове  12.01.2021.
 45 Оглас за радно место радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 16.12.2020. Одлука о избору кандидата ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству  29.12.2020.
44 Оглас за радно место радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 15.12.2020. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести  30.12.2020.
43 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - за рад у центру за микробиологију, јединица за клиничко дијагностичко тестирање 11.12.2020. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - за рад у центру за микробиологију, јединица за клиничко дијагностичко тестирање  23.12.2020.
42 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар - за рад у центру за микробиологију, јединица за микробиологију јавног здравља 02.12.2020. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар - за рад у центру за микробиологију, јединица за микробиологију јавног здравља  11.12.2020.
41 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 02.12.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију   15.12.2020.
40 Оглас за радно место Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 17.11.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 08.12.2020.
39 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 06.11.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља  27.11.2020.
38 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 29.10.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију  13.11.2020.
37 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Одсек за паразитолошку дијагностику 21.10.2020. Одлука о обустави конкурса 04.11.2020.
36 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 12.10.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  28.10.2020.
35 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 02.10.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  19.10.2020.
34 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 01.10.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 19.10.2020.
33 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 23.09.2020. Одлука о избору кандидата - Санитарни/санитарно-еколошки техничар– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор  09.10.2020.
32 Оглас за радно место Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за контролу и превенцију заразних болести 09.09.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за контролу и превенцију заразних болести 21.09.2020.
31 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 21.08.2020. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 08.09.2020.
30 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 19.08.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 08.09.2020.
29 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 17.08.2020. Одлука о избору кандидата - Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 28.08.2020.
28 Оглас за радно место Здравствени сарадник а аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 17.08.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник а аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  26.08.2020.
27 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 31.07.2020. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 17.08.2020.
26 Оглас за радно место Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 11.08.2020.
25 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 11.08.2020.
24 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 11.08.2020.
23 Оглас за радно место виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 23.06.2020. Одлука о избру кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 13.07.2020.
22 Оглас за радно место помоћни радник Центрa за Микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, Одсек за паразитолошку дијагностику 23.06.2020. Одлука о избору кандидата - Помоћни радник Центрa за Микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, Одсек за паразитолошку дијагностику  06.07.2020.
21 Оглас за радно место биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију 10.06.2020. Одлука о пријему кандидата - биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију 08.07.2020.
20 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 29.05.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.06.2020.
19 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - Одсек за воде 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - Одсек за воде  23.06.2020.
18 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техничар - за рад у центру за контролу и превенцију болести, јединица за здравствени надзор 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Санитарни/санитарно еколошки техничар - за рад у центру за контролу и превенцију болести, јединица за здравствени надзор 23.06.2020.
17 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор   23.06.2020.
16 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.05.2020.
15 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 18.05.2020.
14 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 18.05.2020.
13 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 18.05.2020.
12 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер-одговорни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер-одговорни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 18.05.2020.
11 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 19.05.2020.
10 Оглас за радно место лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологију 03.03.2.20. Одлука о избору кандидата - лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологију 13.03.2020.
9 Оглас за радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 28.02.2020. Одлука о избору кандидата - ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.03.2020.
8 Оглас за радно место - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 20.02.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 02.03.2020.
7 Оглас за радно место - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине 10.02.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне средине 24.02.2020.
6 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 31.01.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 20.02.2020.
5 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове 23.01.2020. Одлука о избору кандидата - Дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна 04.02.2020.
4     Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за екотоксикологију 16.01.2020.
3     Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 16.01.2020.
2     Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 16.01.2020.
1 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.01.2020. Одлука за пријем у радни однос - Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лобораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.01.2020.
!--

Огласи пре 2020.

--> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351