Огласи

Погледајте и: Јавни позиви за продају расходоване имовине

Р. бр. Оглас
Датум Одлука Датум
355 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 12.06.2024.    
354 Оглас за радно место Дизајнер интернет презентација и портала, Центар за промоцију здравља 28.05.2024. Одлука о избору кандидата Дизајнер интернет презентација и портала, Центар за промоцију здравља  14.06.2024.
353 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 27.05.2024. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  07.06.2024.
352 Оглас за радно место Молекуларни биолог, Центар за микробиологију 08.04.2024. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог, Центар за микробиологију  22.04.2024.
351 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 03.04.2024. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  16.04.2024.
350 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 28.03.2024. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно екоошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  15.04.2024.
349 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије 26.03.2024. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије  11.04.2024.
348 Оглас за радно место Домар-мајстор одржавања електроинсталација, Служба за техничке послове 20.03.2024. Одлука о избору кандидата Домар-мајстор одржавања електроинсталација, Служба за техничке послове  02.04.2024.
347 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.03.2024. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоскиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  01.04.2024.
346 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране 13.03.2024. Одлука о избору кандидата Санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране  26.03.2024.
345 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.03.2024. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  20.03.2024.
344 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 28.02.2024. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  11.03.2024.
343 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.02.2024. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  11.03.2024.
342 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 23.02.2024. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  06.03.2024.
341 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 23.02.2024. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  06.03.2024.
340 Оглас за радно мсто Лабораторијски техничар у дијагностици, Центар за микробиологију 20.02.2024. Одлука о избору кандидата Лабораотријски техничар у дијагностици, Центар за микробиологију  05.03.2024.
339 Оглас за радно место Биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоkсикологију 19.02.2024. Одлука о избору кандидата Биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  05.03.2024.
338 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 02.02.2024. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  14.02.2024.
337 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораоторији, Лабораоторија за хуману екологију и екотоксикологију 23.01.2024 Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  02.02.2024.
336 Оглас за радно место Хемијски технчар, Лабораторија за хумну екологију и екотоксикологију 22.01.2024. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораотрија за хуману екологију и екотоксикологију  01.02.2024.
335 Оглас за радно место Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 16.01.2024. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  30.01.2024.
334 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 11.01.2024. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораотрија за хуману екологију и екотоксикологију  25.01.2024.
333 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.12.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  10.01.2024.
332 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 25.12.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  09.01.2024.
331 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 12.12.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  25.12.2023.
330 Оглас за радно место Лабораторијски техничат у дијагностици, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије 11.12.2023. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије  26.12.2023.
229 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 08.12.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  25.12.2023.
228 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки ижењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 04.12.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  21.12.2023.
227 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 01.12.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.12.2023.
226 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 01.12.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.12.2023.
225 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 30.11.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  14.12.2023.
224 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 30.11.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  14.12.2023.
223 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно-хигијенски надзор 14.11.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно-хигијенски надзор  30.11.2023.
222 Огласи за радно место Биолог-молекуларни биолог, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 08.11.2023. Одлука о избору кандидата Биолог-молекуларни биолог, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  28.11.2023.
221 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 26.10.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  08.11.2023.
220 Оглас за радно место Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 17.10.2023. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  30.10.2023.
219 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за промоцију здравља, Јединица за здравствено васпитање и континуирану едукацију 11.10.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за промоцију здравља, Јединица за здравствено васпитање и континуирану едукацију  15.11.2023.
218 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 10.10.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  23.10.2023.
217 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета ваздуха 03.10.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета ваздуха  23.10.2023.
216 Оглас за радно место Санитарни-санитарно еколошки техничар, Цента за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране 25.09.2023. Одлука о избору кандидата Санитарни-санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране  10.10.2023.
215 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 22.09.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  09.10.2023.
214 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.09.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  06.10.2023.
213 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 12.09.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  25.09.2023.
212 Оглас за радно место Санитарни-санитарно еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 12.09.2023. Одлука о избору кандидата Санитарни-санитарно еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  26.09.2023.
211 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 23.08.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу зравствене исправности хране  21.09.2023.
210 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.08.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  11.09.2023.
209 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 22.08.2023. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  21.09.2023.
208 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за екотоксикологију, Јединица за испитивање квалитета ваздуха 17.08.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за екотоксикологију, Јединица за испитивање квалитета ваздуха  21.09.2023.
207 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.08.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  25.08.2023.
206 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораотрија за хуману екологију и екотоксикологију 14.08.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  25.08.2023.
205 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 03.08.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  16.08.2023.
204 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 31.07.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  14.08.2023.
203 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.07.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  04.08.2023.
202 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману еколгију и екотоксикологију 17.07.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  28.07.2023.
201 Оглас за радно место Mолекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 11.07.2023. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  21.07.2023.
200 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 23.06.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  06.07.2023.
199 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.06.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  07.07.2023
198 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.06.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  03.07.2023.
197 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 13.06.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  23.06.2023.
196 Оглас за радно место Медицинска сестра-техничар у јавном здрављу, Центар за контролу и превенцију болести 12.06.2023. Одлука о избору кандидата Медицинска сестра-техничар у јавном здрављу, Центар за контролу и превенцију болести  04.07.2023.
195 Оглас за радно место Помоћни радник, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 07.06.2023. Одлука о избору кандидата Помоћни радник, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање  21.06.2023.
194 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести 06.06.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести  20.06.2023.
193 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 01.06.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  20.06.2023.
192 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 31.05.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  13.06.2023.
191 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 23.05.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  05.06.2023.
190 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 23.05.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  05.06.2023.
189 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 11.05.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хумну екологију и екотоксикологију  24.05.2023.
188 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.04.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  09.05.2023.
187 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 26.04.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  09.05.2023.
186 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 13.04.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  27.04.2023.
185 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 13.04.2023. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију  27.04.2023.
184 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.04.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  21.04.2023.
183 Оглас за радно место Помоћни радник, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 05.04.2023. Одлука о избору кандидата Помоћни радник, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање  24.04.2023.
182 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарна микробиологија 28.03.2023. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарна микробиологија  10.04.2023.
181 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 28.03.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  10.04.2023.
180 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране 22.03.2023. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране  04.04.2023.
179 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 22.03.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  04.04.2023.
178 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 17.03.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 30.03.2023. 
177 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 15.03.2023. Одлука  о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  30.03.2023.
176 Оглас за радно мсто Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 28.02.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  14.03.2023
175 Оглас за радно мсто Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 28.02.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  14.03.2023.
174 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 28.02.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  14.03.2023.
173 Оглас за рдно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 21.02.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничае/ санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  07.03.2023.
172 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.01.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  13.02.2023.
171 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.01.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  13.02.2023.
170 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 09.01.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  23.01.2023.
169 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 22.12.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  05.01.2023.
168 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 20.12.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  05.01.2023.
167  Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 29.11.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.12.2022.
166 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 29.11.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.12.2022.
165 Оглас за радно место Санитарни/санитарно - еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести 24.11.2022. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно - еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести  06.12.2022.
164 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкоj лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.11.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  17.11.2022.
163 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 25.10.2022. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања информационих система и технонологија, Центар за хигијену и хуману екологију  08.11.2022.
162 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 25.10.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  08.11.2022.
161 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техичар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 18.10.2022. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  31.10.2022.
160 Оглас за радно место Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству 17.10.2022. Одлука о избору кандидата Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству  14.11.2022.
159 Оглас за радмо место Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику и здравству 17.10.2022. Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству  14.11.2022.
158 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 13.10.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  26.10.2022.
157 Оглас за радно место Биолог-молекуларни биолог, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 30.09.2022. Одлука о избору кандидата Биолог-молекуларни биолог, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  13.10.2022.
156 Оглас за радно место Виши санитарни техничае/ санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 27.09.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  11.10.2022.
155 Оглас за радно место Организатор промотивних активности, Центар за контролу и превенцију болести 26.09.2022. Одлука о избору кандидата Организатор промотивних активности, Центар за контролу и превенцију болести  07.10.2022.
154 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.09.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  06.10.2022.
153 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 08.09.2022. Одлука о избору кандидата Докторр медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  21.09.2022.
152 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.09.2022 Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  20.09.2022.
151 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.09.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  19.09.2022.
150 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологију 16.08.2022. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологиу  07.09.2022.
149 Оглас за радно место Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 16.08.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  06.09.2022.
148 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хумну екологију и екотоксикологију 10.08.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  19.08.2022.
147 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 10.08.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  19.08.2022.
146 Оглас за радно место Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.08.2022. Одлука о избору кандидата Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству  19.08.2022.
145 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.08.2022. Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству  19.08.2022.
144 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуманну екологију и екотоксикологију 18.07.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  29.07.2022.
143 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 14.07.2022. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију  27.07.2022.
142 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 12.07.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  22.07.2022.
141 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 28.06.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно хигијенски надзор  11.07.2022.
140 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 10.06.2022. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  29.06.2022.
139 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно-хигијенски надзор 10.06.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно-хигијенски надзор  11.07.2022.
138 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 03.06.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксикошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.06.2022.
137 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотокскологију 03.06.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.06.2022.
136 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно-хигијенски надзор 31.05.2022. Одлука о избору кандидата Виши саитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно хигијенски надзор  21.06.2022
135 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Служба за техничке послове 25.05.2022. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања информационих система и технологија, Служба за техничке послове  07.06.2022.
134 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 20.05.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  02.06.2022.
133 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко-дијагностичко испитивање 13.05.2022. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко-дијагностичко испитивање  27.05.2022.
132 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести 09.05.2022. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно-еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести  23.05.2022
131 Оглас за радно место Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству 05.05.2022. Одлука о избору кндидата Програмер-инжењер, Центар за информатику и биосттистику у здравству 17.05.2022.
130 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству 05.05.2022. Одлука о избору кандидата Пројектант информацоних система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству 17.05.2022.
129 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.04.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 09.05.2022.
128 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 20.04.2022. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања иформационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 04.05.2022.
127 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Центар за екотоксикологију, Јединица за испитивање ваздуха 13.04.2022 Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Центар за екотоксикологију, Јединица за испитивање ваздуха 28.04.2022.
126 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 12.04.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.04.2022.
125 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 30.03.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 14.04.2022.
124 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију 29.03.2022. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију  12.04.2022.
123 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  24.03.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  05.04.2022.
122 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.03.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  25.03.2022.
121 Оглас за радно место Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 11.03.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  23.03.2022.
120 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 08.03.2022 Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  22.03.2022.
119 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 07.03.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  05.04.2022.
118 Оглас за радно место Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 28.02.2022. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  14.03.2022.
117 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 25.02.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  10.03.2022.
116 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 23.02.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену у хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  07.03.2022.
115 Оглас за радно место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, Одељење за правне послове 21.02.2022. Одлука о избору кандидата Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, Одељење за правне послове  04.03.2022.
114 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 17.02.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  02.03.2022.
113 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству 07.02.2022 Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству  18.02.2022.
112 Оглас за радно мсто Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству 07.02.2022. Одлука о избору кандидата Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству  18.02.2022.
111 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове-контиста купаца, Одељење за економско финансијске послове 28.01.2022. Одлука о избору кандидата Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове-контиста купаца, Одељење за економско финансијске послове  09.02.2022.
110 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести 26.01.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести  08.02.2022.
109 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.01.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  01.02.2022.
108 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 18.01.2022. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију  01.02.2022.
107 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 18.01.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  28.01.2022.
106 Оглас за радно место Молекуларни биолог, Центар за микробиологију - Јединица за молекуларну дијагностику 17.01.2022. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог - Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  28.01.2022.
105 Оглас за радно место Виши санитрни техничар/ санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију  - Јединица за санитарно хигијенски надзор 24.12.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/ санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за санитарно хигијенски надзор  10.01.2022.
104 Оглас за радно место здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 06.12.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  16.12.2021.
103 Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - један (1) извршилац на радно место хемијски техничар - Лабораторија за хуману екологију  и екотоксикологију, због повећаног обима посла до 3 месеца 06.12.2021 Одлука о избору кандидата Хемијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  16.12.2021.
102 Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - један (1) извршилац на радно место здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотокскологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повтарка на рад 01.12.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  14.12.2021.
101 Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - два (2) извршиоца на радно место  Хемијски техничар - Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до 3 месеца 29.11.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар - Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  10.12.2021.
100 Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - један (1) извршилац на радно место Виши лабораторијски техничар - за рад у Центру за микробиологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад 24.11.2021. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар-Центар за микробиологију  07.12.2021.
99 Оглас за два (2) извршиоца на одређено време са пуним радним временом за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести, због повећаног обима посла до шест месеци 10.11.2021. Одлука о избору два (2) извршиоца на одређено време са пуним радним временом за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести, због повећаног обима посла до шест месеци 22.11.2021.
98 Оглас за два (2) извршиоца на одређено време са пуним радним временом, за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад 5.11.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад 17.11.2021.
97 Оглас за радно место Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад 28.10.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад 10.11.2021.
96 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 27.10.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  10.11.2021.
95 Оглас за радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 22.10.2021. Одлука о избору кандидата ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 03.11.2021.
94 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству 22.10.2021. Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству 03.11.2021.
93 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 19.10.2021. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 01.11.2021.
92 Оглас за радно место молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 13.10.2021. Одлука о избору кандидата молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 25.10.2021.
91 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 11.10.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.10.2021.
90 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 04.10.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.10.2021.
89 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 29.09.2021. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 13.10.2021.
88 Оглас за радно место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове 28.09.2021. Одлука о избору кандидата Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове 11.10.2021.
87 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 17.09.2021. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 04.10.2021.
86 Оглас за радно место здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.09.2021. Одлука о избору кандидата здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 28.09.2021.
85 Оглас за радно место здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 08.09.2021. Одлука о избору кандидата здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.09.2021.
84 Оглас за радно место доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 07.09.2021. Одлука о избору кандидата доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 17.09.2021.
83 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 03.09.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.09.2021.
82 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 31.08.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.09.2021.
81 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 20.08.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.09.2021.
80 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 17.08.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 31.08.2021.
79 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 04.08.2021. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 16.08.2021.
78 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 04.08.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 17.08.2021.
77 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 28.07.2021. Одлука о избору кандидата Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.08.2021.
76 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству 28.07.2021. Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.08.2021.
75 Оглас за радно место Дизајнер интернет презентација и портала за рад у Центру за промоцију здравља 14.07.2021. Одлука о избору кандидата - Дизајнер интернет презентација и портала за рад у Центру за промоцију здравља 27.07.2021.
74 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне хемије 12.07.2021. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне хемије  27.07.2021.
73 Оглас за радно место Молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 09.07.2021. Одлука о избору кандидата - Молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 21.07.2021.
72 Оглас за радно место Здравствени сарaдник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 10.06.2021. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарaдник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 22.06.2021.
71 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 03.06.2021. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 17.06.2021.
70 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 01.06.2021. Одлука о избору кандидата - Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести 11.06.2021.
69 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести 28.05.2021. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.06.2021.
68 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 24.05.2021. Одлука о избору кандидата - Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 04.06.2021.
67 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 20.05.2021. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 31.05.2021.
66 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 20.05.2021. Одлука о избору кандидата - Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болест 31.05.2021.
65 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове - Ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове 29.04.2021. Одлука о избору кандидата - Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове - Ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове 21.05.2021.
64 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 23.04.2021. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 19.05.2021.
63 Оглас за радно место Здравствени сарадник за економику здравствене заштите - Центар за контролу и превенцију болести 20.04.2021. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за економику здравствене заштите - Центар за контролу и превенцију болести 13.05.2021.
62 Оглас за радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству  20.04.2021. Одлука о избору кандидата ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 13.05.2021.
61 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма - Центар за информатику и биостатистику у здравству 20.04.2021. Одлука о избору кандидата - Пројектант информационих система и програма - Центар за информатику и биостатистику у здравству 13.05.2021.
60 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.04.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник - аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 05.05.2021.
59 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 12.04.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање  22.04.2021.
58 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 02.04.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 14.04.2021.
57 Оглас за радно место место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове  26.03.2021. Одлука о избору кандидата - Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове  09.04.2021.
56 Оглас за радно место место Перач лабораторијског посуђа – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, одсек санитарне хемије 11.03.2021. Одлука о избору кандидата Перач лабораторијског посуђа – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, одсек санитарне хемије 23.03.2021.
55 Оглас за радно место место Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 01.03.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  23.03.2021.
54 Оглас за радно место место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.02.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  08.03.2021.
53 Оглас за радно место место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 10.02.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  25.02.2021.
52 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  05.01.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране   21.01.2021.
51 Оглас за радно место Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 05.01.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести   18.01.2021.
50 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – Одељење за економско финасијске послове  31.12.2020. Одлука о избору кандидата - Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – Одељење за економско финасијске послове   12.01.2021.
49 Оглас за радно место радно место Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије 31.12.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије  14.01.2021.
48 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 29.12.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију   12.01.2021.
47 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 29.12.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести  12.01.2021.
46 Оглас за радно место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове 29.12.2020. Одлука о избору кандидата - Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове  12.01.2021.
 45 Оглас за радно место радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 16.12.2020. Одлука о избору кандидата ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству  29.12.2020.
44 Оглас за радно место радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 15.12.2020. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести  30.12.2020.
43 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - за рад у центру за микробиологију, јединица за клиничко дијагностичко тестирање 11.12.2020. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - за рад у центру за микробиологију, јединица за клиничко дијагностичко тестирање  23.12.2020.
42 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар - за рад у центру за микробиологију, јединица за микробиологију јавног здравља 02.12.2020. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар - за рад у центру за микробиологију, јединица за микробиологију јавног здравља  11.12.2020.
41 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 02.12.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију   15.12.2020.
40 Оглас за радно место Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 17.11.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 08.12.2020.
39 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 06.11.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља  27.11.2020.
38 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 29.10.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију  13.11.2020.
37 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Одсек за паразитолошку дијагностику 21.10.2020. Одлука о обустави конкурса 04.11.2020.
36 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 12.10.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  28.10.2020.
35 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 02.10.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  19.10.2020.
34 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 01.10.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 19.10.2020.
33 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор     23.09.2020. Одлука о избору кандидата - Санитарни/санитарно-еколошки техничар– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор  09.10.2020.
    32 Оглас за радно место Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за контролу и превенцију заразних болести     09.09.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за контролу и превенцију заразних болести 21.09.2020.
    31 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству     21.08.2020. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 08.09.2020.
    30 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију     19.08.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 08.09.2020.
    29 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију      17.08.2020. Одлука о избору кандидата - Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 28.08.2020.
    28 Оглас за радно место Здравствени сарадник а аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију      17.08.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник а аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  26.08.2020.
    27 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству      31.07.2020. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 17.08.2020.
    26 Оглас за радно место Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор      24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 11.08.2020.
25 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију      24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 11.08.2020.
    24 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине      24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 11.08.2020.
23 Оглас за радно место виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља      23.06.2020. Одлука о избру кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 13.07.2020.
22 Оглас за радно место помоћни радник Центрa за Микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, Одсек за паразитолошку дијагностику      23.06.2020. Одлука о избору кандидата - Помоћни радник Центрa за Микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, Одсек за паразитолошку дијагностику  06.07.2020.
21 Оглас за радно место биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију      10.06.2020. Одлука о пријему кандидата - биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију 08.07.2020.
20 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 29.05.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.06.2020.
19 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - Одсек за воде 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - Одсек за воде  23.06.2020.
18 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техничар - за рад у центру за контролу и превенцију болести, јединица за здравствени надзор 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Санитарни/санитарно еколошки техничар - за рад у центру за контролу и превенцију болести, јединица за здравствени надзор 23.06.2020.
17 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор   23.06.2020.
16 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.05.2020.
15 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 18.05.2020.
14 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 18.05.2020.
13 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 18.05.2020.
12 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер-одговорни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер-одговорни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 18.05.2020.
11 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 19.05.2020.
10 Оглас за радно место лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологију     03.03.2.20. Одлука о избору кандидата - лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологију 13.03.2020.
9 Оглас за радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству     28.02.2020. Одлука о избору кандидата - ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.03.2020.
8 Оглас за радно место - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију     20.02.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 02.03.2020.
7 Оглас за радно место - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине     10.02.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне средине 24.02.2020.
6 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор     31.01.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 20.02.2020.
5 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове     23.01.2020. Одлука о избору кандидата - Дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна 04.02.2020.
4     Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за екотоксикологију 16.01.2020.
3     Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 16.01.2020.
2     Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 16.01.2020.
1 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију     10.01.2020. Одлука за пријем у радни однос - Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лобораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.01.2020.
!--

Огласи пре 2020.

-->

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351