Огласи

Погледајте и: Јавни позиви за продају расходоване имовине

Р. бр. Оглас
Датум Одлука Датум
33 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 23.09.2020.    
32 Оглас за радно место Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за контролу и превенцију заразних болести 09.09.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за контролу и превенцију заразних болести 21.09.2020.
31 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 21.08.2020. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 08.09.2020.
30 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 19.08.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 08.09.2020.
29 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 17.08.2020. Одлука о избору кандидата - Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 28.08.2020.
28 Оглас за радно место Здравствени сарадник а аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 17.08.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник а аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  26.08.2020.
27 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 31.07.2020. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 17.08.2020.
26 Оглас за радно место Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 11.08.2020.
25 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 11.08.2020.
24 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 11.08.2020.
23 Оглас за радно место виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 23.06.2020. Одлука о избру кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 13.07.2020.
22 Оглас за радно место помоћни радник Центрa за Микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, Одсек за паразитолошку дијагностику 23.06.2020. Одлука о избору кандидата - Помоћни радник Центрa за Микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, Одсек за паразитолошку дијагностику  06.07.2020.
21 Оглас за радно место биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију 10.06.2020. Одлука о пријему кандидата - биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију 08.07.2020.
20 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 29.05.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.06.2020.
19 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - Одсек за воде 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - Одсек за воде  23.06.2020.
18 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техничар - за рад у центру за контролу и превенцију болести, јединица за здравствени надзор 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Санитарни/санитарно еколошки техничар - за рад у центру за контролу и превенцију болести, јединица за здравствени надзор 23.06.2020.
17 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор   23.06.2020.
16 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.05.2020.
15 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 18.05.2020.
14 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 18.05.2020.
13 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 18.05.2020.
12 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер-одговорни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер-одговорни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 18.05.2020.
11 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 19.05.2020.
10 Оглас за радно место лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологију 03.03.2.20. Одлука о избору кандидата - лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологију 13.03.2020.
9 Оглас за радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 28.02.2020. Одлука о избору кандидата - ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.03.2020.
8 Оглас за радно место - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 20.02.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 02.03.2020.
7 Оглас за радно место - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине 10.02.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне средине 24.02.2020.
6 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 31.01.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 20.02.2020.
5 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове 23.01.2020. Одлука о избору кандидата - Дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна 04.02.2020.
4     Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за екотоксикологију 16.01.2020.
3     Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 16.01.2020.
2     Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 16.01.2020.
1 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.01.2020. Одлука за пријем у радни однос - Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лобораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.01.2020.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351