Огласи

Погледајте и: Јавни позиви за продају расходоване имовине

Р. бр. Оглас
Датум Одлука Датум
352 Оглас за радно место Молекуларни биолог, Центар за микробиологију 08.04.2024.    
351 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 03.04.2024.    
350 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животнесредине 28.03.2024.    
349 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије 26.03.2024. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије  11.04.2024.
348 Оглас за радно место Домар-мајстор одржавања електроинсталација, Служба за техничке послове 20.03.2024. Одлука о избору кандидата Домар-мајстор одржавања електроинсталација, Служба за техничке послове  02.04.2024.
347 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.03.2024. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоскиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  01.04.2024.
346 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране 13.03.2024. Одлука о избору кандидата Санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране  26.03.2024.
345 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.03.2024. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  20.03.2024.
344 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 28.02.2024. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  11.03.2024.
343 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.02.2024. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  11.03.2024.
342 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 23.02.2024. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  06.03.2024.
341 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 23.02.2024. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  06.03.2024.
340 Оглас за радно мсто Лабораторијски техничар у дијагностици, Центар за микробиологију 20.02.2024. Одлука о избору кандидата Лабораотријски техничар у дијагностици, Центар за микробиологију  05.03.2024.
339 Оглас за радно место Биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоkсикологију 19.02.2024. Одлука о избору кандидата Биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  05.03.2024.
338 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 02.02.2024. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  14.02.2024.
337 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораоторији, Лабораоторија за хуману екологију и екотоксикологију 23.01.2024 Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  02.02.2024.
336 Оглас за радно место Хемијски технчар, Лабораторија за хумну екологију и екотоксикологију 22.01.2024. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораотрија за хуману екологију и екотоксикологију  01.02.2024.
335 Оглас за радно место Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 16.01.2024. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  30.01.2024.
334 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 11.01.2024. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораотрија за хуману екологију и екотоксикологију  25.01.2024.
333 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.12.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  10.01.2024.
332 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 25.12.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  09.01.2024.
331 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 12.12.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  25.12.2023.
330 Оглас за радно место Лабораторијски техничат у дијагностици, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије 11.12.2023. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије  26.12.2023.
229 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 08.12.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  25.12.2023.
228 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки ижењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 04.12.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  21.12.2023.
227 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 01.12.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.12.2023.
226 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 01.12.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.12.2023.
225 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 30.11.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  14.12.2023.
224 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 30.11.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  14.12.2023.
223 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно-хигијенски надзор 14.11.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно-хигијенски надзор  30.11.2023.
222 Огласи за радно место Биолог-молекуларни биолог, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 08.11.2023. Одлука о избору кандидата Биолог-молекуларни биолог, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  28.11.2023.
221 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 26.10.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  08.11.2023.
220 Оглас за радно место Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 17.10.2023. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  30.10.2023.
219 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за промоцију здравља, Јединица за здравствено васпитање и континуирану едукацију 11.10.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за промоцију здравља, Јединица за здравствено васпитање и континуирану едукацију  15.11.2023.
218 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 10.10.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  23.10.2023.
217 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета ваздуха 03.10.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета ваздуха  23.10.2023.
216 Оглас за радно место Санитарни-санитарно еколошки техничар, Цента за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране 25.09.2023. Одлука о избору кандидата Санитарни-санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране  10.10.2023.
215 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 22.09.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  09.10.2023.
214 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.09.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  06.10.2023.
213 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 12.09.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  25.09.2023.
212 Оглас за радно место Санитарни-санитарно еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 12.09.2023. Одлука о избору кандидата Санитарни-санитарно еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  26.09.2023.
211 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 23.08.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу зравствене исправности хране  21.09.2023.
210 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.08.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  11.09.2023.
209 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 22.08.2023. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  21.09.2023.
208 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за екотоксикологију, Јединица за испитивање квалитета ваздуха 17.08.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за екотоксикологију, Јединица за испитивање квалитета ваздуха  21.09.2023.
207 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.08.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  25.08.2023.
206 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораотрија за хуману екологију и екотоксикологију 14.08.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  25.08.2023.
205 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 03.08.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  16.08.2023.
204 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 31.07.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  14.08.2023.
203 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.07.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  04.08.2023.
202 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману еколгију и екотоксикологију 17.07.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  28.07.2023.
201 Оглас за радно место Mолекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 11.07.2023. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  21.07.2023.
200 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 23.06.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  06.07.2023.
199 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.06.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  07.07.2023
198 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.06.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  03.07.2023.
197 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 13.06.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  23.06.2023.
196 Оглас за радно место Медицинска сестра-техничар у јавном здрављу, Центар за контролу и превенцију болести 12.06.2023. Одлука о избору кандидата Медицинска сестра-техничар у јавном здрављу, Центар за контролу и превенцију болести  04.07.2023.
195 Оглас за радно место Помоћни радник, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 07.06.2023. Одлука о избору кандидата Помоћни радник, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање  21.06.2023.
194 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести 06.06.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести  20.06.2023.
193 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 01.06.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  20.06.2023.
192 Оглас за радно место Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 31.05.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар-санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  13.06.2023.
191 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 23.05.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  05.06.2023.
190 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 23.05.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  05.06.2023.
189 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 11.05.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хумну екологију и екотоксикологију  24.05.2023.
188 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.04.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  09.05.2023.
187 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 26.04.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  09.05.2023.
186 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 13.04.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  27.04.2023.
185 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 13.04.2023. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију  27.04.2023.
184 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.04.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  21.04.2023.
183 Оглас за радно место Помоћни радник, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 05.04.2023. Одлука о избору кандидата Помоћни радник, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање  24.04.2023.
182 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарна микробиологија 28.03.2023. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарна микробиологија  10.04.2023.
181 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 28.03.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  10.04.2023.
180 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране 22.03.2023. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране  04.04.2023.
179 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 22.03.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  04.04.2023.
178 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 17.03.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 30.03.2023. 
177 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 15.03.2023. Одлука  о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  30.03.2023.
176 Оглас за радно мсто Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 28.02.2023. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  14.03.2023
175 Оглас за радно мсто Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 28.02.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  14.03.2023.
174 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 28.02.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  14.03.2023.
173 Оглас за рдно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију 21.02.2023. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничае/ санитарно еколошки инжењер, Центар за микробиологију  07.03.2023.
172 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.01.2023. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  13.02.2023.
171 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.01.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  13.02.2023.
170 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 09.01.2023. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  23.01.2023.
169 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 22.12.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  05.01.2023.
168 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 20.12.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  05.01.2023.
167  Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 29.11.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.12.2022.
166 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 29.11.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.12.2022.
165 Оглас за радно место Санитарни/санитарно - еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести 24.11.2022. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно - еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести  06.12.2022.
164 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкоj лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.11.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  17.11.2022.
163 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 25.10.2022. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања информационих система и технонологија, Центар за хигијену и хуману екологију  08.11.2022.
162 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 25.10.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  08.11.2022.
161 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техичар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 18.10.2022. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  31.10.2022.
160 Оглас за радно место Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству 17.10.2022. Одлука о избору кандидата Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству  14.11.2022.
159 Оглас за радмо место Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику и здравству 17.10.2022. Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству  14.11.2022.
158 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 13.10.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  26.10.2022.
157 Оглас за радно место Биолог-молекуларни биолог, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 30.09.2022. Одлука о избору кандидата Биолог-молекуларни биолог, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  13.10.2022.
156 Оглас за радно место Виши санитарни техничае/ санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 27.09.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  11.10.2022.
155 Оглас за радно место Организатор промотивних активности, Центар за контролу и превенцију болести 26.09.2022. Одлука о избору кандидата Организатор промотивних активности, Центар за контролу и превенцију болести  07.10.2022.
154 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.09.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  06.10.2022.
153 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 08.09.2022. Одлука о избору кандидата Докторр медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  21.09.2022.
152 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.09.2022 Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  20.09.2022.
151 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.09.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  19.09.2022.
150 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологију 16.08.2022. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологиу  07.09.2022.
149 Оглас за радно место Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 16.08.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу, Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  06.09.2022.
148 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хумну екологију и екотоксикологију 10.08.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  19.08.2022.
147 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 10.08.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  19.08.2022.
146 Оглас за радно место Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.08.2022. Одлука о избору кандидата Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству  19.08.2022.
145 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.08.2022. Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству  19.08.2022.
144 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуманну екологију и екотоксикологију 18.07.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  29.07.2022.
143 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 14.07.2022. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију  27.07.2022.
142 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 12.07.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  22.07.2022.
141 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 28.06.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно хигијенски надзор  11.07.2022.
140 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 10.06.2022. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно еколошки техничар, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  29.06.2022.
139 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно-хигијенски надзор 10.06.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно-хигијенски надзор  11.07.2022.
138 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 03.06.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксикошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.06.2022.
137 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотокскологију 03.06.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  15.06.2022.
136 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно-хигијенски надзор 31.05.2022. Одлука о избору кандидата Виши саитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно хигијенски надзор  21.06.2022
135 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Служба за техничке послове 25.05.2022. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања информационих система и технологија, Служба за техничке послове  07.06.2022.
134 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 20.05.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  02.06.2022.
133 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко-дијагностичко испитивање 13.05.2022. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко-дијагностичко испитивање  27.05.2022.
132 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести 09.05.2022. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно-еколошки техничар, Центар за контролу и превенцију болести  23.05.2022
131 Оглас за радно место Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству 05.05.2022. Одлука о избору кндидата Програмер-инжењер, Центар за информатику и биосттистику у здравству 17.05.2022.
130 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству 05.05.2022. Одлука о избору кандидата Пројектант информацоних система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству 17.05.2022.
129 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.04.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 09.05.2022.
128 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 20.04.2022. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања иформационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 04.05.2022.
127 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Центар за екотоксикологију, Јединица за испитивање ваздуха 13.04.2022 Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Центар за екотоксикологију, Јединица за испитивање ваздуха 28.04.2022.
126 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 12.04.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.04.2022.
125 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 30.03.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 14.04.2022.
124 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију 29.03.2022. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију  12.04.2022.
123 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  24.03.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  05.04.2022.
122 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.03.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  25.03.2022.
121 Оглас за радно место Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 11.03.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  23.03.2022.
120 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 08.03.2022 Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  22.03.2022.
119 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 07.03.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине  05.04.2022.
118 Оглас за радно место Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 28.02.2022. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог, Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  14.03.2022.
117 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 25.02.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  10.03.2022.
116 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 23.02.2022. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену у хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  07.03.2022.
115 Оглас за радно место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, Одељење за правне послове 21.02.2022. Одлука о избору кандидата Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, Одељење за правне послове  04.03.2022.
114 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 17.02.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  02.03.2022.
113 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству 07.02.2022 Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма, Центар за информатику и биостатистику у здравству  18.02.2022.
112 Оглас за радно мсто Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству 07.02.2022. Одлука о избору кандидата Програмер-инжењер, Центар за информатику и биостатистику у здравству  18.02.2022.
111 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове-контиста купаца, Одељење за економско финансијске послове 28.01.2022. Одлука о избору кандидата Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове-контиста купаца, Одељење за економско финансијске послове  09.02.2022.
110 Оглас за радно место Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести 26.01.2022. Одлука о избору кандидата Доктор медицине, Центар за контролу и превенцију болести  08.02.2022.
109 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.01.2022. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  01.02.2022.
108 Оглас за радно место Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију 18.01.2022. Одлука о избору кандидата Техничар одржавања информационих система и технологија, Центар за хигијену и хуману екологију  01.02.2022.
107 Оглас за радно место Хемијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 18.01.2022. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  28.01.2022.
106 Оглас за радно место Молекуларни биолог, Центар за микробиологију - Јединица за молекуларну дијагностику 17.01.2022. Одлука о избору кандидата Молекуларни биолог - Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику  28.01.2022.
105 Оглас за радно место Виши санитрни техничар/ санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију  - Јединица за санитарно хигијенски надзор 24.12.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/ санитарно еколошки инжењер, Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за санитарно хигијенски надзор  10.01.2022.
104 Оглас за радно место здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 06.12.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  16.12.2021.
103 Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - један (1) извршилац на радно место хемијски техничар - Лабораторија за хуману екологију  и екотоксикологију, због повећаног обима посла до 3 месеца 06.12.2021 Одлука о избору кандидата Хемијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  16.12.2021.
102 Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - један (1) извршилац на радно место здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотокскологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повтарка на рад 01.12.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  14.12.2021.
101 Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - два (2) извршиоца на радно место  Хемијски техничар - Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до 3 месеца 29.11.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар - Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  10.12.2021.
100 Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - један (1) извршилац на радно место Виши лабораторијски техничар - за рад у Центру за микробиологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад 24.11.2021. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар-Центар за микробиологију  07.12.2021.
99 Оглас за два (2) извршиоца на одређено време са пуним радним временом за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести, због повећаног обима посла до шест месеци 10.11.2021. Одлука о избору два (2) извршиоца на одређено време са пуним радним временом за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести, због повећаног обима посла до шест месеци 22.11.2021.
98 Оглас за два (2) извршиоца на одређено време са пуним радним временом, за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад 5.11.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад 17.11.2021.
97 Оглас за радно место Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад 28.10.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад 10.11.2021.
96 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 27.10.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  10.11.2021.
95 Оглас за радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 22.10.2021. Одлука о избору кандидата ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 03.11.2021.
94 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству 22.10.2021. Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству 03.11.2021.
93 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 19.10.2021. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 01.11.2021.
92 Оглас за радно место молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 13.10.2021. Одлука о избору кандидата молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 25.10.2021.
91 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 11.10.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.10.2021.
90 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 04.10.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.10.2021.
89 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 29.09.2021. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 13.10.2021.
88 Оглас за радно место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове 28.09.2021. Одлука о избору кандидата Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове 11.10.2021.
87 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 17.09.2021. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 04.10.2021.
86 Оглас за радно место здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.09.2021. Одлука о избору кандидата здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 28.09.2021.
85 Оглас за радно место здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 08.09.2021. Одлука о избору кандидата здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.09.2021.
84 Оглас за радно место доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 07.09.2021. Одлука о избору кандидата доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 17.09.2021.
83 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 03.09.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.09.2021.
82 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 31.08.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.09.2021.
81 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 20.08.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 07.09.2021.
80 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 17.08.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 31.08.2021.
79 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 04.08.2021. Одлука о избору кандидата Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 16.08.2021.
78 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 04.08.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 17.08.2021.
77 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 28.07.2021. Одлука о избору кандидата Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.08.2021.
76 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству 28.07.2021. Одлука о избору кандидата Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.08.2021.
75 Оглас за радно место Дизајнер интернет презентација и портала за рад у Центру за промоцију здравља 14.07.2021. Одлука о избору кандидата - Дизајнер интернет презентација и портала за рад у Центру за промоцију здравља 27.07.2021.
74 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне хемије 12.07.2021. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне хемије  27.07.2021.
73 Оглас за радно место Молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 09.07.2021. Одлука о избору кандидата - Молекуларни биолог, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за молекуларну дијагностику 21.07.2021.
72 Оглас за радно место Здравствени сарaдник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 10.06.2021. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарaдник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 22.06.2021.
71 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 03.06.2021. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 17.06.2021.
70 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 01.06.2021. Одлука о избору кандидата - Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести 11.06.2021.
69 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести 28.05.2021. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.06.2021.
68 Оглас за радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 24.05.2021. Одлука о избору кандидата - Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 04.06.2021.
67 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 20.05.2021. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 31.05.2021.
66 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 20.05.2021. Одлука о избору кандидата - Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болест 31.05.2021.
65 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове - Ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове 29.04.2021. Одлука о избору кандидата - Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове - Ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове 21.05.2021.
64 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 23.04.2021. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 19.05.2021.
63 Оглас за радно место Здравствени сарадник за економику здравствене заштите - Центар за контролу и превенцију болести 20.04.2021. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за економику здравствене заштите - Центар за контролу и превенцију болести 13.05.2021.
62 Оглас за радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству  20.04.2021. Одлука о избору кандидата ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 13.05.2021.
61 Оглас за радно место Пројектант информационих система и програма - Центар за информатику и биостатистику у здравству 20.04.2021. Одлука о избору кандидата - Пројектант информационих система и програма - Центар за информатику и биостатистику у здравству 13.05.2021.
60 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.04.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник - аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 05.05.2021.
59 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање 12.04.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер, за рад у Центру за микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање  22.04.2021.
58 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 02.04.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 14.04.2021.
57 Оглас за радно место место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове  26.03.2021. Одлука о избору кандидата - Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове  09.04.2021.
56 Оглас за радно место место Перач лабораторијског посуђа – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, одсек санитарне хемије 11.03.2021. Одлука о избору кандидата Перач лабораторијског посуђа – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, одсек санитарне хемије 23.03.2021.
55 Оглас за радно место место Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 01.03.2021. Одлука о избору кандидата Здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  23.03.2021.
54 Оглас за радно место место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.02.2021. Одлука о избору кандидата Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  08.03.2021.
53 Оглас за радно место место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 10.02.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  25.02.2021.
52 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  05.01.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер – центар за хигијену и хуману екологију, јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране   21.01.2021.
51 Оглас за радно место Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 05.01.2021. Одлука о избору кандидата Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести   18.01.2021.
50 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – Одељење за економско финасијске послове  31.12.2020. Одлука о избору кандидата - Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – Одељење за економско финасијске послове   12.01.2021.
49 Оглас за радно место радно место Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије 31.12.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек санитарне микробиологије  14.01.2021.
48 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 29.12.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију   12.01.2021.
47 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести 29.12.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести  12.01.2021.
46 Оглас за радно место Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове 29.12.2020. Одлука о избору кандидата - Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, за рад у Одељењу за правне послове  12.01.2021.
 45 Оглас за радно место радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 16.12.2020. Одлука о избору кандидата ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству  29.12.2020.
44 Оглас за радно место радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести 15.12.2020. Одлука о избору кандидата Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести  30.12.2020.
43 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - за рад у центру за микробиологију, јединица за клиничко дијагностичко тестирање 11.12.2020. Одлука о избору кандидата Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - за рад у центру за микробиологију, јединица за клиничко дијагностичко тестирање  23.12.2020.
42 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар - за рад у центру за микробиологију, јединица за микробиологију јавног здравља 02.12.2020. Одлука о избору кандидата Виши лабораторијски техничар - за рад у центру за микробиологију, јединица за микробиологију јавног здравља  11.12.2020.
41 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 02.12.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију   15.12.2020.
40 Оглас за радно место Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 17.11.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 08.12.2020.
39 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 06.11.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља  27.11.2020.
38 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 29.10.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију  13.11.2020.
37 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Одсек за паразитолошку дијагностику 21.10.2020. Одлука о обустави конкурса 04.11.2020.
36 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 12.10.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине, за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране  28.10.2020.
35 Оглас за радно место Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 02.10.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  19.10.2020.
34 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 01.10.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 19.10.2020.
33 Оглас за радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор     23.09.2020. Одлука о избору кандидата - Санитарни/санитарно-еколошки техничар– Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор  09.10.2020.
    32 Оглас за радно место Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за контролу и превенцију заразних болести     09.09.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за контролу и превенцију заразних болести 21.09.2020.
    31 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству     21.08.2020. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 08.09.2020.
    30 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију     19.08.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 08.09.2020.
    29 Оглас за радно место Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију      17.08.2020. Одлука о избору кандидата - Виши лабораторијски техничар, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 28.08.2020.
    28 Оглас за радно место Здравствени сарадник а аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију      17.08.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник а аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију  26.08.2020.
    27 Оглас за радно место Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству      31.07.2020. Одлука о избору кандидата - Програмер-инжењер – Центар за информатику и биостатистику у здравству 17.08.2020.
    26 Оглас за радно место Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор      24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине – Центар за контролу и превенцију болести – Јединица за здравствени надзор 11.08.2020.
25 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију      24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 11.08.2020.
    24 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине      24.07.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 11.08.2020.
23 Оглас за радно место виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља      23.06.2020. Одлука о избру кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 13.07.2020.
22 Оглас за радно место помоћни радник Центрa за Микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, Одсек за паразитолошку дијагностику      23.06.2020. Одлука о избору кандидата - Помоћни радник Центрa за Микробиологију, Јединица за клиничко дијагностичко тестирање, Одсек за паразитолошку дијагностику  06.07.2020.
21 Оглас за радно место биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију      10.06.2020. Одлука о пријему кандидата - биолог-молекуларни биолог, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију 08.07.2020.
20 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 29.05.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.06.2020.
19 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - Одсек за воде 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - Одсек за воде  23.06.2020.
18 Оглас за радно место Санитарни/санитарно еколошки техничар - за рад у центру за контролу и превенцију болести, јединица за здравствени надзор 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Санитарни/санитарно еколошки техничар - за рад у центру за контролу и превенцију болести, јединица за здравствени надзор 23.06.2020.
17 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 26.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор   23.06.2020.
16 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.05.2020.
15 Оглас за радно место Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну хемију 18.05.2020.
14 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/ санитарно - еколошки инжењер – Центар за екотоксикологију 18.05.2020.
13 Оглас за радно место Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 18.05.2020.
12 Оглас за радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер-одговорни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер-одговорни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 18.05.2020.
11 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор     06.05.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 19.05.2020.
10 Оглас за радно место лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологију     03.03.2.20. Одлука о избору кандидата - лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, Одсек за санитарну микробиологију 13.03.2020.
9 Оглас за радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству     28.02.2020. Одлука о избору кандидата - ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.03.2020.
8 Оглас за радно место - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију     20.02.2020. Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 02.03.2020.
7 Оглас за радно место - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине     10.02.2020. Одлука о избору кандидата - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне средине 24.02.2020.
6 Оглас за радно место Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор     31.01.2020. Одлука о избору кандидата - Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 20.02.2020.
5 Оглас за радно место Дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна – Одељење за економско-финансијске послове     23.01.2020. Одлука о избору кандидата - Дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна 04.02.2020.
4     Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за екотоксикологију 16.01.2020.
3     Одлука о избору кандидата - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 16.01.2020.
2     Одлука о избору кандидата - Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 16.01.2020.
1 Оглас за радно место Здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију     10.01.2020. Одлука за пријем у радни однос - Здравствени сарадник-аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, Лобораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.01.2020.
!--

Огласи пре 2020.

-->

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351