Огласи пре 2020

Погледајте и: Јавни позиви за продају расходоване имовине

Оглас / Одлука Датум
Одлука за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за екотоксикологију 16.01.2020.
Одлука за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 16.01.20120.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 16.01.2020.
Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на радно место здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији, лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до четири месеца 10.01.2020.
Одлука о избору кандидата на позицију Доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине, Одсек воде - ради замене привремено одсутног радника до њеховог повртка на рад 24.12.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 19.12.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Одсек за санитарну микробиологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.12.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију програмер-инжењер - Центар за информатику и биостатистику у здравству 05.12.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Одсек за санитарну микробиологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.11.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију санитарни/санитарно еколошки техничар - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 27.11.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 27.11.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 19.11.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - на повећани обим посла до три месеца 14.11.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна - Одељење за економско финансијске послове 28.10.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове - контиста купаца - Одељење за економско финансијске послове 28.10.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - на повећани обим посла до два месеца 14.10.2019
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за екотоксикологију - на повећани обим посла до четири месеца 27.09.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - на повећани обим посла до три месеца 27.09.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - на повећани обим посла до три месеца 27.09.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију виши лабораторијски техничар - Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 23.09.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију лабораторијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 23.09.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Одсек за санитарну микробиологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.09.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију програмер-инжењер - Центар за информатику и биостатистику у здравству 10.09.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију санитарни/санитарно еколошки техничар - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 30.08.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Домар - Служба за техничке послове 29.08.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Одсек за санитарну микробиологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 29.08.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију аналитичар - здравствени сарадник у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 29.08.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - на повећани обим посла до три месеца 21.08.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију пројектант информационих система и програма - Центар за информатику и биостатистику у здравству 17.07.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију санитарни / санитарно еколошки техничар - Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља 17.07.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Хемијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 24.06.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 24.06.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 24.06.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - на повећани обим посла до четири месеца  13.06.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Одсек за санитарну микробиологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 05.06.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију програмер-инжењер - Центар за информатику и биостатистику у здравству 05.06.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију санитарни/санитарно еколошки техничар - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 05.06.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна - Одељење за економско финансијске послове 03.06.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за екотоксикологију - на повећани обим посла до четири месеца 31.05.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - на повећани обим посла до три месеца 23.05.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - на повећани обим посла до четири месеца 23.05.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Одсек за санитарну микробиологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - на повећани обим посла до три месеца 23.05.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 21.05.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију аналитичар - здравствени сарадник у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на посао 17.05.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Одсек за санитарну микробиологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 15.04.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију санитарни/санитарно еколошки техничар - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 08.04.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна - Одељење за економско финансијске послове 08.04.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију програмер-инжењер - Центар за информатику и биостатистику у здравству 03.04.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 01.04.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 25.03.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици, Центар за микробиологију, Јединица за клиничко-дијагностичко тестирање 25.03.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.03.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.03.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију Хемијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 21.03.2019.
Одлука о избору кандидата на позицију здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.03.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране - на повећани обим посла до три месеца 18.03.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - на повећани обим посла до два месеца 18.03.2019.
Поништава се конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Лабораторијски техничар у дијагностици за рад у Лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију 04.03.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на позицију Санитарни/санитарно еколошки техничар - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор - на повећани обим посла до три месеца 04.03.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор - на повећани обим посла до три месеца 04.03.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор - на повећани обим посла до три месеца 04.03.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - на повећани обим посла до три месеца 25.02.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор - на повећани обим посла до три месеца  18.02.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор - на повећани обим посла до три месеца 08.02.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - на повећани обим посла до три месеца 06.02.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за екотоксикологију - на повећани обим посла до три месеца 30.01.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране - ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад 14.01.2019.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на позицију Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за контролу и превенцију заразних болести - ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на посао 21.12.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне средине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - због повећаног обима посла до три месеца 20.12.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временоом, са пробним радом од 6 месеци, на позицију доктор медицине - Центар за промоцију здравља 20.12.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на позицију Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за контролу и превенцију заразних болести - ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на посао 12.12.2018.
Одлука о избору кандидата на позицију доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор - на повећани обим посла до три месеца 28.11.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на позицију Санитарни/санитарно еколошки техничар - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 28.11.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на позицију Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 28.11.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - због повећаног обима посла до три месеца 26.11.2018.
Одлука о избору кандидата на позицију доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор - на повећани обим посла до три месеца 14.11.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 07.11.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време на позицију доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за санитарно хигијенски надзор 05.11.2018.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 10.10.2018.
Одлука о избору кандидата на позицију дипломирани економиста за финансијске послове - ликвидатор излазних рачуна - Одељење за економско финансијске послове 04.10.2018.
Одлука о избору кандидата на позицију виши санитарни/санитарно еколошки техничар - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 04.10.2018.
Одлука о избору кандидата на позицију виши санитарни техничар-санитарно еколошки енжењер - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране 19.09.2018.
Одлука о избору кандидата на позицију здравствени сарадник аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.09.2018.
Одлука о избору кандидата на позицију Хемијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.09.2018.
Одлука о избору кандидата на позицију Лабораторијски техничар у дијагностици - Одсек за санитарну микробиологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 19.09.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом - доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 20.08.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине - Одсек за воде 10.08.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - доктор медицине - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за санитарно хигијенски надзор  08.08.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 02.08.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 03.07.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - један извршилац на позицију - Виши санитарни техничар - санитарно еколошки инжењер 13.07.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију - Лаб. тех. у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - на повећани обим посла до 3 месеца 10.07.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију - Хемијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - на повећани обим посла до 3 месеца 10.07.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 25.06.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - један извршилац на позицију - лаб.тех. у дијагностици - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију - Одсек за санитарну микробиологију 05.07.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 06.06.2018. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом - један извршилац на позицију - Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 03.07.2018.
Одлука о поништењу конкурса по Огласу од 26.06.2018. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом - један извршилац на позицију - доктор медицине - Центар за промоцију здравља  29.06.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 26.06.2018. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом - један извршилац на позицију - доктор медицине - Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите.  29.06.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 06.06.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - повећани обим посла до три месеца - један извршилац на позицију - Лабораторијски техничар у дијагностици - Центар за хигијену и хуману екологиију, Одсек за санитарну хемију 19.06.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 08.06.2018. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - самостални финасијско - рачуноводствени сарадник - Одељење за економско финансијске послове 19.06.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 25.05.2018. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Виша мед. сестра - техничар у јавном здрављу 07.06.2018.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију доктор медицине - Центар за контролу и превенцију болести - Јединица за здравствени надзор 05.06.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 15.05.2018. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Референт за правне, кадровске и административне послове - људски ресурси 05.06.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 15.05.2018. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију –магационер/економ - Одељење за економско-финансијске послове  31.05.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 18.05.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  31.05.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 18.05.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - санитарни /санитарно еколошки техничар - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор  31.05.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 24.04.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за санитарно хигијенски надзор. 09.05.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 30.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - Домар - Служба за техничке послове 19.04.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 29.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - магистар фармације/медицински биохемичар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 12.04.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 29.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - виши санитарни техничар - Центар за хигијену и хуману екологиију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 12.04.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 27.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - лабораторијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, 12.04.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 15.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - Ликвидатор излазних рачуна и референт купаца - Одељење за економско-финансијске послове 26.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 15.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - Радник за дистрибуцију добара -складиштар - до три месеца - Одељење за економско-финансијске послове 23.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 15.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - виши санитарни техничар - до шест месеци - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране. 23.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 14.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - Санитарни техничар - до шест месеци - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор. 23.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 10.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - лабораторијски техничар - до шест месеци - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 22.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 10.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом један извршилац на позицију - виши санитарни техничар - до шест месеци - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију; 22.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 10.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом два извршиоца на позицију – аналитичар - здравствени сарадник – до шест месеци - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију; 22.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 13.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом два извршиоца на позицију - ПК радник - до три месеца - Центар за микробиологију 21.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 10.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - праља лабораторијског посуђа - до шест месеци - Центар за микробиологију 21.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 13.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - праља лабораторијског посуђа - до три месеца - Центар за микробиологију 21.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 10.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Лабораторијски техничар - до три месеца - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 20.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 09.03.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - дипломирани информатичар - стручни сарадник - до три месеца - Центар за информатику и биостатистику у здравству. 20.03.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 24.02.2018. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - лабораторијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 08.03.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.02.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - виши лабораторијски техничар - Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља;  06.03.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.02.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине; 06.03.2018.
Одлука о избору кандидата по Огласу од 02.02.2018. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију – Аналитичар - здравствени сарадник - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију.. 14.02.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 19.12.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Лекар опште медицине - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине, Одсек за воде 23.01.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 21.12.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Лабораторијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 04.01.2018.
Одлука о избору кандидата по огласу од 19.12.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Виши санитарни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапредјење стања животне средине 28.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 12.12.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - лабораторијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 27.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 12.12.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - дипломирани фармацеут - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 27.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 16.12.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију – ЗДРАВСТВЕНИ СТАТИСТИЧАР - ОБРАЂИВАЧ - Центар за информатику и биостатистику у здравству, Јединица за биостатистику. 27.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.11.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Лекар опште медицине - Центар за промоцију здравља. 20.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.11.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Виши лабораторијски техничар – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља, Одсек за паразитолошку дијагностику 06.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.11.2017. за пријем у радни однос на недређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Здравствени сарадник-аналитичар – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 06.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.11.2017. за пријем у радни однос на недређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Санитарни техничар - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 06.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.11.2017. за пријем у радни однос на недређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију -Лекар опште медицине – Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор. 28.11.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.11.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Лекар опште медицине - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине. 28.11.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 24.10.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 16.11.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 24.10.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца - Виши санитарни техничар -Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 16.11.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.10.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију аналитичар-здравствени сарадник-Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 31.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.10.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију аналитичар-здравствени сарадник-Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 31.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.10.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију дипломирани информатичар-Центар за информатику и биостатистику у yдравству, Јединица за информатику 31.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 18.09.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на повећани обим посла до три месеци на позицију Здравствени статистичар обрађивач – Центар за информатику и биостатистику у здравству 04.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 18.09.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом два извршиоца на позицију - Виши санитарни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију 04.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 18.09.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом два извршиоца на позицију - Лабораторијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 04.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 04.09.2017. године за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на повећан обим посла до три месеца на позицију ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 18.09.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 07.08.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на повећани обим посла до шест месеци и једног извршиоца на повећани обим посла до три месеца на позицију - ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 21.08.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 07.08.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на повећани обим посла до шест месеци на позицију - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 21.08.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 07.08.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на повећани обим посла до шест месеци на позицију ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР - Центар за хигијену и хуману екологију, Служба за унапређење исхране. 21.08.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 10.07.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине, Одсек за воде 25.07.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 16.05.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до годину дана на позицију ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 02.06.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 16.05.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до годину дана на позицију ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 02.06.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 16.05.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до годину дана на позицију ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор. 02.06.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 16.05.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до годину дана на позицију САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор. 02.06.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 06.04.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ДОМАР-Служба за техничке послове 24.04.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 21.03.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 06.04.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 27.02.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 13.03.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 13.02.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом-на повећани обим посла до годину дана- на позицију ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР-Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 09.03.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 13.02.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР-СТРУЧНИ САРАДНИК - Центар за информатику и биостатистику у здравству  01.03.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом-на повећани обим посла до годину дана-на позицију ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР у лабораторији за хуману екологију И екотоксикологију 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом-на повећани обим посла до годину дана-на позицију ДАКТИЛОГРАФ-ОПЕРАТЕР, Делатност Хигијене 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ у Центру за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до осам месеци - на позицију ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР у Јединици за унапређење исхране и контроле здравствене исправности хране 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ПРАЉА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА у Центру за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља. 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 10.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 09.02.2017.
Oдлука о избору кандидата по огласу од 10.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 07.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 22.11.2016. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију Доктор медицине у Центру за анализу, планирање и организацију и Центру за информатику и биостатистику у здравству 27.12.2016.
Одлука о избору кандидата по огласу од 01.12.2016. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Здравствени сарадник у лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију. 26.12.2016.
Одлука о избору кандидата по огласу од 01.12.2016. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Лабораторијски техничар у лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију 26.12.2016.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.11.2016. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Виши санитарни техничар у Јединици за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 23.12.2016.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију Виши лабораторијски техничар у центру за микробиологију  22.12.2016.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију Лекар специјалиста социјалне медицине у центру за анализу, планирање и организацију здравствене заштите  22.12.2016.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Радник за дистрибуцију добара у служби за економско финансијске послове  22.12.2016.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351