Публикације

Статистика
statisticki prikaz 2019  статистички приказ 2016  статистички приказ 2016  статистички приказ 2016
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2019. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2018. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2017. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2016.
STATISTICKI PRILAZ Korica 2015
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2015. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2014. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2013. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2012.
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2011. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2010. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2009. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2008.
   
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2007. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2006.    

 

Здравствено стање становника Београда
Analiz pokazatelja zdr zastite stanovnika
Здравствено стање становника Београда 2010. године Здравље и здравство Београда 1998-2011 Анализа одабраних показатеља здравственог стања становништва за 2009. Анализа здравственог стања становника Београда у 2012. год.
     Анализа здравственог стања 2016 београд
Анализа здравственог стања становника Београда у 2013. год. Анализа здравственог стања становника Београда у 2014. год. Анализа здравственог стања становника Београда у 2015. год.  Анализа здравственог стања становника Београда у 2016. год.
     
Анализа здравственог стања становника Београда у 2017. год. Анализа здравственог стања становника Београда у 2018. год. Анализа здравственог стања становника Београда у 2019. год.  

 

Квалитет животне средине
Kvalitet zivotne sredine beograd Kvalitet zivotne sredine beograd Kvalitet zivotne sredine beograd
Квалитет животне средине града Београда у 2012. години Квалитет животне средине града Београда у 2011. години Квалитет животне средине града Београда у 2009. години Квалитет животне средине града Београда у 2008. години
Kvalitet zivotne sredine beograd      

Квалитет животне средине града Београда у 2007. години
Еколошки атлас Београда web - Еколошки атлас Београда  

 

Зборници радова и материјали конференција
ZBORNIK 2016  korica  
Зборник радова за 2012. годину
Зборник радова за 2014. годину
Зборник радова за 2016. годину Зборник радова 2018
   
Здравствено стање становништва Београда Здравствена заштита у Београду    

 

Монографије

Југословенска студија прекурсора атеросклерозе код школске деце

Приручници

Porodica

Приручник за рад у заједници са породицама деце са сметњама у развоју

Градски завод за јавно здравље Београд уз подршку УНИЦЕФ-а реализује Пројекат „За породицу као центар развоја детета” који је усмерен на јачање капацитета служби у заједници за пружање помоћи породицама деце са сметњама у развоју.

Поред низа едукативни х семинара којима је до сада обухваћено скоро 300 учесника из домова здравља, предшколских установа, центара за социјални рад, институција локалне самоуправе, невладиних организација, у оквиру пројекта је израђен и Приручник за рад у заједници са породицама деце са сметњама у развоју.

Ова публикација је намењена представницима различитих служби чија је улога брига о породици.
Истраживања
     
Истраживање учесталости негативних искустава у детињству међу студентима у Републици Србији      
Видео
патронажа      
Филм o пaтрoнaжнoj служби у Србиjи      

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351