Центар за контролу и превенцију болести

У свом саставу има 4 јединице:

1.    Јединица за контролу и превенцију заразних болести
2.    Јединица за имунизацију
3.    Јединица за здравствени надзор
4.    Јединица за контролу и превенцију незаразних болести

ЈЕДИНИЦА ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Учествује у реализацији послова и задатака сагледавања епидемиолошке ситуације, праћења учесталости оболевања и умирања од заразних болести на подручју Београда, благовременог откривања епидемија, предлагања и предузимања мера превенције и унапређења здравља становника града у односу на заразне болести. Трудимо се да радимо брзо и ефикасно, а срећни смо када наши клијенти и сарадници то препознају. Део послова се обавља кроз активности два Саветовалишта: за ХИВ/АИДС и друге полно преносиве инфекције и лајмску болест. Водеће активности у раду Јединице су:

-    Прикупљање анализирање и обрада података о кретању заразних болести,
-    Анализа и процена епидемиолошке ситуације,
-    Стална приправност мобилних епидемиолошких екипа (24 часа);
-    Предлагање и спровођење мера у циљу спречавања настанка, сузбијања ширења, елиминације и ерадикације заразних болести;
-    Пружање стручно-методолошке помоћи установама примарне здравствене заштите у области превенције и сузбијања заразних болести;
-    Спровођење надзора над болничким инфекцијама и епидемиолошких испитивања у циљу дефинисања фактора ризика, спровођење студија инциденције и преваленције болничких инфекција;
-    Рад у Комисији за превенцију болничких инфекција;
-    Епидемиолошко испитивање по захтеву здравствених установа, контрола поступака стерилизације и дезинфекције, контрола рада уређаја за стерилизацију и предлагање мера за смањење ризика;
-    Саветовање и тестирање на ХИВ и друге полно преносиве инфекције у Саветовалишту за ХИВ/АИДС, у оквиру добровољног поверљивог саветовања и тестирања,  према медицинским индикацијама уз упут лекара или других разлога;

-    Прикупљање, обрада и епидемиолошка анализа података о оболевању од лајмске болести на подручју Београда, индивидуални и здравствено васпитни рад са особама са убодом крпеља, сумњом или утврђеном дијагнозом лајмске болести;
-    Одржавање спремности и опремљености епидемиолошких екипа за реаговање и предузимање одговарајућих мера у ситуацијама непосредне опасности и ризика по здравље, односно ванредним ситуацијама.

ЈЕДИНИЦА ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ

У Јединици за имунизацију спроводи се планирање, организација  и надзор над спровођењем имунизације на територији Београдског округа и имунизација лица у складу са Законом.

 У Градском заводу за јавно здравље Београд спроводи се:

У Јединици за имунизацију врше се следећи надзори:

  • Надзор над нежељеним догађајима након имунизације
  • Надзор над акутном флакцидном парализом
  • Надзор над грипом
  • Надзор над морбилима и конгениталним рубела синдромом
  • Надзор над заразним болестима које се могу спречити вакцинацијом

У Јединици за имунизацију врши се развој Електронског регистра имунизације за територију Београда.

Јединица за имунизацију спроводи  здравствено васпитни рад о значају имунизације кроз едукације здравствених радника и јавности.


ЈЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ НАДЗОР

У Јединици за здравствени надзор код одређених категорија запослених, других лица и клицоноша, врши се обавезан здравствени преглед ради спречавања појаве заразних болести, под условима, у роковима и на начин прописан законском регулативом („Сл. гласник РС“ бр. 125/04 и „Сл. гласник РС“ бр. 20/06).

Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених, других лица и клицоноша („Сл. гласник РС“ бр. 20/06), утврђена су обољења и носилаштва одређених узрочника заразних болести, који представљају разлог због којег се одређени послови не могу обављати.
Обавезни здравствени преглед, у зависности од врсте посла који запослени, односно друго лице обавља, подразумева:
-    Лекарски преглед на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже и видљиве слузокоже;
-    Лекарски преглед на заразне болести које се могу пренети водом за пиће;
-    Лекарски преглед на заразне болести које се могу пренети животним намирницама;
-    Узимање брисева ждрела и носа за бактериолошки преглед истих на Стапхyлоцоццус ауреус, коагулаза позитиван;
-    Прикупљање узорака столице за бактериолошки преглед на Салмонеллосес и Схигеллосес и лабораторијски преглед на цревне протозое и хелминте.

Резултати здравствених прегледа лица уписују се у санитарну књижицу.

Здравствени прегледи се могу обављати у просторијама Градског завода за јавно здравље Београд или на терену, у адекватним просторијама радне организације, чији запослени радници подлежу овој врсти прегледа.


ЈЕДИНИЦА ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Обавља послове праћења оболевања и умирања од водећих хроничних незаразних обољења (ХНО), епидемиолошку анализу прикупљених података и учествује у спровођењу  мера превенције и сузбијања ове групе болести. Главне активности су:

-    Прикупљање, обрада и анализа података о оболевању, умирању и факторима ризика значајних за настанак водећих хроничних незаразних оболења (ХНО);
-    Вођење регистра за рак, акутни коронарни синдром и дијабетес;
-    Сагледавање учесталости, распрострањености, исхода и основних демо-графских карактеристика водећих ХНО;
-    Едукација здравствених радника кроз организоване семинаре и стручне састанке;
-    Едукација опште популације кроз организована предавања поводом обележавања значајних датума према календару СЗО, промовисање значаја и добробити обављања редовних превентивних прегледа, здравих стилова живота, сталну сарадњу са медијима,  постављање едукативног материјала на сајт Градског завода;
-    Координативне активности и сарадња са здравственим установама укљученим у Програм организованог скрининга на рак грлића материце, дојке и дебелог црева.

Контакт телефони:

Руководилац Центра: Доц. др Невенка Павловић 2078 - 668
Начелник Јединице за заразне болести: Прим. мр сци. мед. Славица Марис, спец. епидемиологије 2078 - 671
Начелник Јединице за имунизацију: Прим. др Ивана Беговић Лазаревић 2078 - 671
Начелник Јединице за здравствени надзор: Др Мирјана Миленковић 2078 - 726
Координатор техничара у Јединици за здравствени надзор 2078 - 727
Пословни секретар: Злата Марјановић и Јелена Ћосовић  3238 - 102 
3239 - 467

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351