Центар за информатику и биостатистику у здравству

Центар за информатику и биостатистику у здравству представља организациону целину која са састоји од две јединице:
1.    јединица за биостатистику у здравству
2.    јединица за информатику у здравству.

У оквиру центра реализују се следећи послови:
-    учешће у развоју и имплементацији интегрисаног здравствено-информационог система Србије;
-    учешће у изради стратешких, законских докумената, подзаконских аката и стручно методолошких упутстава за рад из делокруга рада Центра;
-    спровођење и примена свих законских и подзаконских аката везаних за делокруг рада Центра у региону;
-    едукација здравствених здравствених радника и сарадника о примени  Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области  здравства, као и пратећих подзаконских аката (државни, приватни сектор и друга правна лица );
-    едукација запослених у приватним здравственим установама о начину вођења медицинске документације и обради здравствено-статистичких извештаја;
-    пружање стручно-методолошке помоћи здравственим установама  
-    прикупљање, обрада и анализа збирних здравствено-статистичких података од интереса за здравствено стање становништва и рад здравствених установа, као и достављање сумарно обрађених података надлежним институцијама у прописаним роковима;
-    формирање и одржавање индивидуалних база података (организациона структура и кадрови, опрема, болнички лечена лица, лица оболелих од болести од већег социомедицинског значаја-хроничних незаразних обољења, рађање-ДЕМ1, побачаји, умрли-ДЕМ2) и одговарајућа статистичка обрада и достављање обрађених података надлежним институцијама у прописаним роковима;
-    учествовање у пројектовању информационих система и израда одређених софтверских решења;
-    техничка подршка, администрација, одржавање и управљање ИТ опремом, рачунарском мрежом и интернет технологијама  у Заводу;
-    учешће у изради и припреми различитих врста презентација и промотивних материјала
-    издавање редовне годишње публикације „ Статистички приказ здравствене делатности у Београду“ која садржи информације о капацитетима и раду здравствених установа, обољевању, рађању и умирању становништва Београда;
-    израда Телефонског именика здравствених установа у Београду;
-    учешће у информисању јавности из области делокруга рада Центра у сарадњи са мас медијима.

Основни циљ
Јачање партнерских односа Центра са свим здравственим установама у Београду, примена одговарајуће законодавне регулативе и унапређење квалитета података.

Вредности Центра за информатику и биостатистику у здравству:
- Тимски рад
- Квалитет
- Ефикасност
- Ефективност

Контакти

Руководилац Центра за информатику и биостатистику у здравству:
Др Светлана Милтеновић
тел: 011/20-78-686
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник јединице за биостатистику у здравству:
Др Наташа Росић
тел: 011/20-78-694
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник јединице за информатику у здравству:
Дипл. инг. Раде Лазић
тел: 011/ 20-78-685
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351