Центар за информатику и биостатистику у здравству

Центар за информатику и биостатистику у здравству представља организациону целину која са састоји од три јединице:

  1. јединица за биостатистику
  2. јединица за организацију, заштиту, подршку и одржавање ИКТ система
  3. јединица за управљање базама података и информациону безбедност

У оквиру центра реализују се следећи послови:
-    учешће у развоју и имплементацији интегрисаног здравствено-информационог система Србије;
-    учешће у изради стратешких, законских докумената, подзаконских аката и стручно методолошких упутстава за рад из делокруга рада Центра;
-    спровођење и примена свих законских и подзаконских аката везаних за делокруг рада Центра у региону;
-    едукација здравствених здравствених радника и сарадника о примени  Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области  здравства, као и пратећих подзаконских аката (државни, приватни сектор и друга правна лица );
-    едукација запослених у приватним здравственим установама о начину вођења медицинске документације и обради здравствено-статистичких извештаја;
-    пружање стручно-методолошке помоћи здравственим установама  
-    прикупљање, обрада и анализа збирних здравствено-статистичких података од интереса за здравствено стање становништва и рад здравствених установа, као и достављање сумарно обрађених података надлежним институцијама у прописаним роковима;
-    формирање и одржавање индивидуалних база података (организациона структура и кадрови, опрема, болнички лечена лица, лица оболелих од болести од већег социомедицинског значаја-хроничних незаразних обољења, рађање-ДЕМ1, побачаји, умрли-ДЕМ2) и одговарајућа статистичка обрада и достављање обрађених података надлежним институцијама у прописаним роковима;
-    учествовање у пројектовању информационих система и израда одређених софтверских решења;
-    техничка подршка, администрација, одржавање и управљање ИТ опремом, рачунарском мрежом и интернет технологијама  у Заводу;
-    учешће у изради и припреми различитих врста презентација и промотивних материјала
-    издавање редовне годишње публикације „ Статистички приказ здравствене делатности у Београду“ која садржи информације о капацитетима и раду здравствених установа, обољевању, рађању и умирању становништва Београда;
-    израда Телефонског именика здравствених установа у Београду;
-    учешће у информисању јавности из области делокруга рада Центра у сарадњи са мас медијима.

Основни циљ
Јачање партнерских односа Центра са свим здравственим установама у Београду, примена одговарајуће законодавне регулативе и унапређење квалитета података.

Вредности Центра за информатику и биостатистику у здравству:
- Тимски рад
- Квалитет
- Ефикасност
- Ефективност

Контакти

Руководилац Центра за информатику и биостатистику у здравству:
Др Светлана Милтеновић
тел: 011/20-78-686
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник јединице за биостатистику:
Др Наташа Росић
тел: 011/20-78-694
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник јединице за организацију, заштиту, подршку и одржавање ИКТ система
Дипл. инг. Раде Лазић
тел: 011/ 20-78-685
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник јединице за управљање базама података и информациону безбедност
Мсц. Биљана Бранковић, спец. инг. инф.
тел: 011/ 20-78-683
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351