Услуге безбедности и здравља на раду

bezbednost zdravlje na raduГрадски завод за јавно здравље Београд је лиценцирана установа за обављање услуга безбедности и здравља на раду. Према Закону о безбедности и здрављу на раду, послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

Извршите вашу законску обавезу и превентивним деловањем спречите повреде на раду и професионална обољења запослених у вашој фирми.

Стручни тим Градског завода пружа услуге израде акта о процени ризика на радном месту и у радној околини, израде правилника о безбедности и здрављу на раду и обуке запослених.
Bezbednoswt i zdravlje na radu lifletBezbednoswt i zdravlje na radu liflet

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351