Статистика

Статистика
      prikay 2022.
      Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2022.
PRIKAZ 2021  STATISTICKI PRIKAZ-2020  statisticki prikaz 2019  статистички приказ 2016
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2021. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2020. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2019. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2018.
статистички приказ 2016 статистички приказ 2016 STATISTICKI PRILAZ Korica 2015
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2017. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2016. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2015. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2014.
STATISTICKI PRIKAZ korica 2013 STAT PRIKAZ Korica 2012 STATISTICKI PRIKAZ 2010.
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2013. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2012. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2011. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2010.
STATISTICKI PRIKAZ korica 2009 STATISTICKI PRIKAZ korica 2008  STATISTICKI PRIKAZ korica 2007  
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2009. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2008. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2007. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2006.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351