Статистика

Статистика
STATISTICKI PRIKAZ-2020  statisticki prikaz 2019  статистички приказ 2016  статистички приказ 2016
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2020. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2019. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2018. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2017.
статистички приказ 2016 STATISTICKI PRILAZ Korica 2015 STATISTICKI PRIKAZ korica 2013
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2016. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2015. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2014. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2013.
STAT PRIKAZ Korica 2012 STATISTICKI PRIKAZ 2010. STATISTICKI PRIKAZ korica 2009
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2012. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2011. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2010. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2009.
STATISTICKI PRIKAZ korica 2008 STATISTICKI PRIKAZ korica 2007    
Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2008. Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2007.  Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2006.  

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351