Савет недеље

savet nedelje
 • квалитет ваздуха у београду
  Квалитет ваздуха у Београду
 • status mikrobioloksih analiza
  Статус лабораторијских анализа
 • analiza vode 1
  Вода: Упутства, захтеви, препоруке
 • Санитарни прегледи
  Санитарни прегледи

Вакцина против дечије парализе (ОПВ или ИПВ, ДТаП, ИПВ,ХИБ)

Активна имунизација против дечије парализе

Активна имунизација против дечије парализе се спроводи код лица од навршена два месеца живота.

Активна имунизација се спроводи инактивисаном полио вакцином (ИПВ) и живом оралном полио вакцином (ОПВ).

Активна имунизација се спроводи са три дозе ИПВ у размацима који не смеју бити краћи од четири недеље (примарна серија). Активна имунизација се започиње када дете наврши два месеца живота. Примарну серију применом ИПВ треба завршити правовремено, до навршених шест месеци живота. Код непотпуно имунизованих и неимунизованих лица старијих од шест месеци имунизација се спроводи применом одговарајуће ИПВ у складу са календаром имунизације и сажетком карактеристика лека. Непотпуно имунизовани примају недостајуће дозе, а неимунизовани потпуну примарну серију. ИПВ се даје као појединачна вакцина или комбинована са компонентама против других заразних болести у складу са календаром имунизације.

Ревакцинација се спроводи давањем једне дозе ИПВ или ОПВ, осим у случајевима имунодефицијенције и контаката имунодефицијентних лица када се даје искључиво једна доза ИПВ. ИПВ се даје као појединачна вакцина или комбинована са компонентама против других заразних болести у складу са календаром имунизације.

Прва ревакцинација се спроводи у другој години живота применом ИПВ односно годину дана након завршетка примарне серије, а најраније по истеку шест месеци.

Друга ревакцинација се спроводи применом двовалентне ОПВ (бОПВ) пре уписа у први разред основне школе или изузетно током првог разреда основне школе.

Трећа ревакцинација се спроводи применом бОПВ у завршном разреду основне школе, а најкасније до навршених 18 година живота.

У случају недостатка бОПВ може се применити ИПВ, за другу и трећу ревакцинацију, као појединачна вакцина или комбинована са компонентама против других заразних болести у складу са календаром имунизације.

ИПВ се даје интрамускуларно у одговарајућој дози (0,5 мл), у антеролатерални део феморалне регије или делтоидни мишић у зависности од узраста детета.

Орална полио вакцина се даје укапавањем две капи вакцине у уста.

Додатне активности у оквиру Плана активности за одржавање статуса земље без дечије парализе спроводиће се на основу одлука Министарства здравља, сходно препорукама СЗО, односно Националног координационог комитета за одржавање статуса земље без полиомијелитиса, Републичке стручне комисије за заразне болести и Института. Активности које укључују активну имунизацију против дечије парализе лица одређеног узраста, у складу са Планом активности за одржавање статуса земље без полиомијелитиса спроводе се живом оралном полиовакцином (бОПВ, мОПВ1 или мОПВ3).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351