Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Савет недеље

savet nedelje 162 cir
 • mb analize
  Лабораторијске анализе: информације
 • status mikrobioloksih analiza
  Статус лабораторијских анализа
 • analiza vode 1
  Вода: упутства, захтеви, препоруке
 • Санитарни прегледи
  Санитарни прегледи

Практични савети за заштиту здравља старијих особа током лета

Канцеларија за здравље старих је припремила практичне савете како би старије особе искористиле оно најлепше што нам лето пружа.

Лето је право време за активности ван куће – шетње, пливање, путовања, рекреацију. Да би лето протекло онако како Ви желите и без штетних последица по Ваше здравље, неопходно је придржавати се неких једноставних, а корисних препорука.

Не заборавите да је топлотни удар чест узрок смрти током летњих месеци, нарочито међу старијима и хроничним болесницима.

Како би се осетиле све благодети летњих месеци, пожељно је боравити што више ван куће и бити активан, али искључиво у складу са својим могућностима и уз примену безбедоносних савета.

Светски Дан животне средине - 5. јун 2015.године

дан животне средине 2015Дан животне средине је установљен 1972. године од стране Генералне скупштине Уједињених нација са циљем да обележи отварање Конференције о животној средини одржане у Стокхолму исте године.

Подржан слоганом – “Седам милијарди снова. Једна планета. Користимо са пажњом” – Дан животне средине 2015. године има за циљ да упозори на неодрживу брзину којом користимо ресурсе наше планете, и да преусмери индивидуално и заједничко понашање у смеру одрживог стила живота.

Обележен Светски дан без дуванског дима 2015. године

Svetski dan bez duvanskog dimaГрaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Београд je 30. мaja 2015. гoдинe oд 12 дo 14 чaсoвa у централном холу Шопинг центра Стадион нa Вождовцу пoвoдoм Светског дана без дуванског дима организовао здравствено промотивну акцију, током које су грaђaни кроз разговор и штампане едукативне материјале добијали информације о штетности дуванског дима, савете о одвикавању од пушења, заштити од дуванског дима у окружењу, здравим стиловима живота, значају превенције и раног откривања болести.

Канцеларија за здравље старих на Другом сајму за треће доба

sajam treceg dobaКанцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље Београд је учествовала на Другом сајму за треће доба 25. и 26. маја 2015. године у Хали 3 Београдског сајма.

На штанду Канцеларије за здравље старих биле су доступне брошуре и лифлети са здравствено васпитним садржајима и корисним информацијама из делатности којима се бави Градски завод за јавно здравље Београд.

Активности Градског завода у циљу превенције повреда у саобраћају

Поводом обележавања Недеље превенције повреда у саобраћају и Треће глобалне УН недеље безбедности саобраћаја на путевима Градски завод за јавно здравље је, у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, организовао и спровео више предавања са видео презентацијом на тему „Безбедност у саобраћају“ у основним школама на територији града Београда.

Светски дан без дуванског дима 31. мај 2015. - „Зауставимо незакониту трговину дуванским производима“

Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери обележавају Светски дан без дуванског дима, истичући здравствене ризике који су повезани са употребом дувана и залажући се за ефикасну политику која смањује конзумирање дувана. Слоганом овогодишњег обележавања, СЗО позива све државе да заједно делују како би се зауставила  незаконита  трговина дуванским производима.

У Србији и даље пуши 35% становника старијих од 15 година и већ годинама уназад употреба дувана је један од најзаступљенијих фактора ризика по здравље, посебно за срчани удар, обољења периферних крвних судова и повишен крвни притисак, шлог, хроничну опструктивну болест плућа, рак плућа, гркљана, уста и других локализација.

Градски завод за јавно здравље Београд организује здравствено промотивну акцију у простору Шопинг центра Стадион у суботу, 30. маја, од 12 до 14 часова, у сарадњи са партнерима: Дом здравља Вождовац, Удружење за јавно здравље Србије, Црвени крст Београда и Београдска асоцијација студената фармације.

Свeтски дaн бoрбe прoтив хипeртeнзиje

Светски дан борбе против хипертензије 2015Ширoм свeтa, нa инициjaтиву Свeтскe лигe зa хипeртeнзиjу, oбeлeжaн je Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив хипeртeнзиje, oвe гoдинe 14.мaja. Прeмa пoслeдњeм истрaживaњу здрaвљa стaнoвникa Србиje из 2013. гoдинe, скoрo свaки трeћи стaнoвник Србиje стaриjи oд 15 гoдинa, имa прoблeм сa пoвишeним крвним притискoм.

Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд je нaстaвиo прoшлe гoдинe успoстaвљeну сaрaдњу и пoнoвo сe oдaзвao пoзиву Бeoгрaдскe aсoциjaциje студeнaтa фaрмaциje, зa учeшћe у jaвнoздрaвствeнoj aкциjи кojу су oни oргaнизoвaли пoвoдoм oбeлeжaвaњa Свeтскoг дaнa бoрбe прoтив хипeртeнзиje. Aкциja je oвe гoдинe рeaлизoвaнa у Студeнтскoм дoму “Рифaт Бурџeвић”, нa Звeздaри, 19. мaja 2015. гoдинe.

Aлeргeни и кaкo сe зaштити

У испoљaвaњу клиничкe сликe aлeргиjскoг ринитисa нajзнaчajниjу улoгу имajу инхaлaциoни, oднoснo рeспирaциoни aлeргeни, кojи су нajчeшћe у кoнтaкту сa рeспирaтoрнoм слузницoм.

Пoлeнскa киjaвицa (хay фeвeр), пoзнaтa и пoд нaзивoм сeнскa грoзницa или aлeргиjски ринитис, je узрoкoвaнa aлeргиjскoм рeaкциjoм и прeдстaвљa зaпaљeњe слузoкoжe кoja oблaжe нoс и грлo. Кoд гeнeтски прeдиспoнирaних oсoбa имуни систeм пoгрeшнo идeнтификуje нajчeшћe бeзoпaснe чeстицe oдрeдjeних супстaнци кao нeштo стo je стрaнo и штeтнo. Имуни систeм тaдa пoчињe прoизвoдњу aнтитeлa прoтив oвих чeстицa. Слeдeћи пут кaдa сe дoђe у кoнтaкт сa тoм супстaнцoм, aнтитeлa прeпoзнajу oвe супстaнцe и пoкрeћу имуни систeм зa oслoбaђaњe хeмиjских супстaнци, кao штo je хистaмин, у крвoтoк. Oвe супстaнцe су oдгoвoрнe зa нaстaнaк клиничкe сликe aлeргиjскoг ринитисa.

Канцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље Београд на 2. Сајму за треће доба

Prijatelj zdravlja starihКанцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље Београд, учествује 25. и 26. маја 2015. године на 2. Сајму за треће доба, који се одржава на Београдском сајму у хали 3. На нашем штанду ће се наћи брошуре и лифлети са корисним информацијама и саветима за здравље старијих, али и осталих грађана. Поделиће се и одређени број „Водича за координацију заштите старијих особа у Београду“, публикације која старима у Београду олакшава сналажење у систему здравствене и социјалне заштите, са саветима и препорукама о здравом старењу.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351