Учешће представника Градског завода за јавно здравље Београд на XV симпозијуму Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије

Medicinske sestre i babiceУ циљу промоције досадашњих активности и достигнућа пројекта „Подршка раном развоју и социјалној инклузији деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђење континуитета здравствене заштите породице“ представници Градског завода за јавно здравље су, у својству предавача по позиву учествовали на XV симпозијуму Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије који је одржан на Тари, у хотелу Оморика од 18.-22. маја 2016. године.

Циљ симпозијума је био да се истакне допринос медицинских сестара како у очувању и унапређењу здравља становништва, тако и у процесу дијагностиковања, лечења и рехабилитације.

Пленарна тематика XV симпозијума реализована је организовањем два округла стола, а у оквиру теме „Јавно здравље у функцији спровођења програма друштвене бриге за здравље“ представљен је програм пројекта који се спроводи кроз активности поливалентне патронажне службе у десет одабраних општина у Србији (Нови Сад, Панчево, Земун, Крагујевац, Пожаревац, Смедерево, Ниш, Врање, Лесковац и Пирот) као и кроз активности ромских здравствених медијаторки, а у циљу унапређења капацитета здравственог система усмереног на подршку развоју деце у раном детињству и њиховим родитељима.

За 13 патронажних сестара из 5 домова здравља укључених у пројекат обезбеђено је учешће на овом Симпозијуму, јер је присуство сестара које су носиоци активности значајно како за представљање резултата пројекта, тако и за размену искустава стечених у току реализације пројектних активности.

Medicinske sestre babice

У досадашњем периоду омогућено је учешће патронажних сестара из домова здравља укључених у пројекат на више стручних конференција у циљу промоције значаја подршке раном развоју.

Пројекат „Подршка раном развоју и социјалној инклузији деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђење континуитета здравствене заштите породице“ траје од јуна 2014. године и спроводе га Градски завод за јавно здравље Београд и Удружење за јавно здравље Србије у оквиру програма Министарства здравља и Уницефа. Пројекат се, између осталога, бави и праћењем имплементације стечених знања и вештина у пракси патронажних сестара. Праћење тока раног социо-емоционалног развоја кроз кућне посете поливалентне патронажне службе је у фокусу пројекта, јер правовремено препознавање фактора ризика омогућава примену одговарајућих интервенција.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351