Учешће представника Градског завода за јавно здравље Београд на XV симпозијуму Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије

Medicinske sestre i babiceУ циљу промоције досадашњих активности и достигнућа пројекта „Подршка раном развоју и социјалној инклузији деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђење континуитета здравствене заштите породице“ представници Градског завода за јавно здравље су, у својству предавача по позиву учествовали на XV симпозијуму Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије који је одржан на Тари, у хотелу Оморика од 18.-22. маја 2016. године.

Циљ симпозијума је био да се истакне допринос медицинских сестара како у очувању и унапређењу здравља становништва, тако и у процесу дијагностиковања, лечења и рехабилитације.

Пленарна тематика XV симпозијума реализована је организовањем два округла стола, а у оквиру теме „Јавно здравље у функцији спровођења програма друштвене бриге за здравље“ представљен је програм пројекта који се спроводи кроз активности поливалентне патронажне службе у десет одабраних општина у Србији (Нови Сад, Панчево, Земун, Крагујевац, Пожаревац, Смедерево, Ниш, Врање, Лесковац и Пирот) као и кроз активности ромских здравствених медијаторки, а у циљу унапређења капацитета здравственог система усмереног на подршку развоју деце у раном детињству и њиховим родитељима.

За 13 патронажних сестара из 5 домова здравља укључених у пројекат обезбеђено је учешће на овом Симпозијуму, јер је присуство сестара које су носиоци активности значајно како за представљање резултата пројекта, тако и за размену искустава стечених у току реализације пројектних активности.

Medicinske sestre babice

У досадашњем периоду омогућено је учешће патронажних сестара из домова здравља укључених у пројекат на више стручних конференција у циљу промоције значаја подршке раном развоју.

Пројекат „Подршка раном развоју и социјалној инклузији деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђење континуитета здравствене заштите породице“ траје од јуна 2014. године и спроводе га Градски завод за јавно здравље Београд и Удружење за јавно здравље Србије у оквиру програма Министарства здравља и Уницефа. Пројекат се, између осталога, бави и праћењем имплементације стечених знања и вештина у пракси патронажних сестара. Праћење тока раног социо-емоционалног развоја кроз кућне посете поливалентне патронажне службе је у фокусу пројекта, јер правовремено препознавање фактора ризика омогућава примену одговарајућих интервенција.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351