Učešće predstavnika Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd na XV simpozijumu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije

Medicinske sestre i babice

U cilju promocije dosadašnjih aktivnosti i dostignuća projekta „Podrška ranom razvoju i socijalnoj inkluziji dece kroz jačanje kapaciteta polivalentne patronažne službe i obezbeđenje kontinuiteta zdravstvene zaštite porodice“ predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje su, u svojstvu predavača po pozivu učestvovali na XV simpozijumu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije koji je održan na Tari, u hotelu Omorika od 18.-22. maja 2016. godine.

Cilj simpozijuma je bio da se istakne doprinos medicinskih sestara kako u očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva, tako i u procesu dijagnostikovanja, lečenja i rehabilitacije.

Plenarna tematika XV simpozijuma realizovana je organizovanjem dva okrugla stola, a u okviru teme „Javno zdravlje u funkciji sprovođenja programa društvene brige za zdravlje“ predstavljen je program projekta koji se sprovodi kroz aktivnosti polivalentne patronažne službe u deset odabranih opština u Srbiji (Novi Sad, Pančevo, Zemun, Kragujevac, Požarevac, Smederevo, Niš, Vranje, Leskovac i Pirot) kao i kroz aktivnosti romskih zdravstvenih medijatorki, a u cilju unapređenja kapaciteta zdravstvenog sistema usmerenog na podršku razvoju dece u ranom detinjstvu i njihovim roditeljima.

Za 13 patronažnih sestara iz 5 domova zdravlja uključenih u projekat obezbeđeno je učešće na ovom Simpozijumu, jer je prisustvo sestara koje su nosioci aktivnosti značajno kako za predstavljanje rezultata projekta, tako i za razmenu iskustava stečenih u toku realizacije projektnih aktivnosti.

Medicinske sestre babice

U dosadašnjem periodu omogućeno je učešće patronažnih sestara iz domova zdravlja uključenih u projekat na više stručnih konferencija u cilju promocije značaja podrške ranom razvoju.

Projekat „Podrška ranom razvoju i socijalnoj inkluziji dece kroz jačanje kapaciteta polivalentne patronažne službe i obezbeđenje kontinuiteta zdravstvene zaštite porodice“ traje od juna 2014. godine i sprovode ga Gradski zavod za javno zdravlje Beograd i Udruženje za javno zdravlje Srbije u okviru programa Ministarstva zdravlja i Unicefa. Projekat se, između ostaloga, bavi i praćenjem implementacije stečenih znanja i veština u praksi patronažnih sestara. Praćenje toka ranog socio-emocionalnog razvoja kroz kućne posete polivalentne patronažne službe je u fokusu projekta, jer pravovremeno prepoznavanje faktora rizika omogućava primenu odgovarajućih intervencija.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351