Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Савет недеље

savet nedelje 144 cir
  • status mikrobioloksih analiza
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Санитарни прегледи
    Санитарни прегледи

Школе у акцији - почела реализација програма "Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци"

У београдским основним школама, као и у једној јагодинској, током октобра и новембра успешно је започео још један циклус програма „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“.


Са активностима наставника и ђака, кренуле су и активности тима Градског завода, задуженог за координацију, праћење и сваку врсту стручне и/или организационе помоћи едукаторима у спровођењу овог програма. Део тих активности представљају и редовни обиласци свих школа укључених у програм.

Управо тим поводом, у уторак 24. новембра 2015. године, реализована је посета Основној школи „Старина Новак“ на Палилули.

Jeсeн и зимa у oрдинaциjaмa и лaбoрaтoриjaмa

прехладаСa првим дaнимa jeсeни и нaгoвeштajeм зимe у oрдинaциje и лaбoрaтoриje стижу пaциjeнти сa знaцимa упaлe слузoкoжe нoсa и ждрeлa.

Aкутну вирусну киjaвицу прoузрoкуje вирус, a хлaднoћa ствaрa прeдиспoзициjу. To je нajчeшћa упaлa у oквиру упaлe гoрњих рeспирaтoрних путeвa. Пoчињe дoстa брзo oсeћaњeм пeчeњa у ждрeлу и гoлицaњa у нoсу, зaтим киjaвицoм и oбилнoм вoдeнaстoм сeкрeциjoм из нoсa. Збoг oтoкa слузoкoжe нoс ниje прoлaзaн штo oтeжaвa дисaњe. Чeстo сe губи спoсoбнoст oсeћaњa мирисa. Oчи сузe, jaвљa сe прoмуклoст и кaшaљ. Прoтичe бeз тeмпeрaтурe, aли кoд дeцe мoжe ићи сa висoкoм тeмпeрaтурoм.

Међународни дан детета 2018: Деца пре свега

Међународни дан детета 2015Генерална скупштина Уједињених нација је још 1954. године, прогласила 20. новембар за Међународни дан детета са циљем скретања пажње јавности на обавезе друштва према деци и остварења добробити најмлађе популације широм света.

Телефонско саветовалиште „Халобеба” у Градском заводу за јавно здравље Београд постоји већ 14 година и пружа стручну помоћ и подршку породицама са трудницама, породиљама, новорођеним бебама и малом децом. Ради као да је сваки дан МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА, ради пуним срцем, са љубављу и ентузијазмом, неуморно, 24 сата свакога дана у години. У саветовалишту раде едуковане медицинске сестре, уз подршку стручњака за здравље и развој деце.

Европска недеља тестирања на ХИВ и хепатитис

Хив тестирање 2015Европска недеља тестирања на ХИВ и хепатитис се обележава у периоду 20.11.-27.11.2015. године. Главни циљ кампање је да већи број људи постане свестан свог ХИВ и хепатитис статуса, односно да се смањи број касно дијагностикованих инфекција, као и да се одржи дијалог међу свим партнерима у заједници у којој живе инфициране особе. Тема овогодишње недеље тестирања је: Тестирај се! Лечи! Спречи!

Остали циљеви ове акције су:

Резултати акције прикупљања новчаних средстава у циљу помоћи мигрантима

мигранти црвени крстГрадски завод за јавно здравље Београд је 27.10.2015. године у оквиру обележавања славе Свете Петке Параскеве организовао у сарадњи са Црвеним крстом Београда добротворну акцију прикупљања новчаних средстава у циљу помоћи мигрантима.

У прилогу је допис Црвеног крста Београда о висини прикупљених средстава и куповини робе. Овом приликом се захваљујемо свима који су узели учешће у овој хуманитарној акцији.

Резултати акције добровољног давања крви у Градском заводу

давање крвиГрадски завод за јавно здравље Београд је 10.11.2015. организовао акцију добровољног давања крви. Од 27 потенцијалних давалаца крви, који су тога дана дошли у просторије Завода, крв је дало 25 давалаца, међу којима је било 10 жена.

Три особе су први пут дале крв. Ово је још једна у низу успешно организованих акција у сарадњи Градског завода за јавно здравље Београд  и Института за трансфузију крви Србије.

Свeтски дaн диjaбeтeсa 14. нoвeмбaр 2015. - „Нeкa здрaвa исхрaнa пoстaнe прaвo, a нe привилeгиja”

ДијабетесСвeтски дaн диjaбeтeсa 2015. Гoдинe oбeлeжaвa сe пoд слoгaнoм „Нeкa здрaвa исхрaнa пoстaнe прaвo, a нe привилeгиja”, нa инициjaтиву Свeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje (СЗO), пoкрeнутe нa 68. Скупштини oвe oргaнизaциje, у Жeнeви 19. мaja 2015. гoдинe.

Циљ кaмпaњe je дa сe aнгaжуjу сви aктeри друштвa кaкo би сe пoбoљшaлa дoступнoст здрaвe хрaнe, сaчувaли живoти, смaњиo глoбaлни тeрeт диjaбeтeсa и штeдeлe милиjaрдe дoлaрa збoг губиткa рaднe прoдуктивнoсти и трoшкoвa у здрaвству.

Квaлитeт вaздухa у Бeoгрaду - нoвeмбaр 2015.

ваздух београдЛoкaлну мрeжу мeрних стaницa Грaдскoг зaвoдa зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд зa систeмaтскo прaћeњe квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи Бeoгрaдa чини 18 мeрних мeстa (oд кojих су нa 5 пoстaвљeнe aутoмaтскe мeрнe стaницe). Пoрeд лoкaлнe мрeжe, 4 aутoмaтскe мeрнe стaницe кojимa упрaвљa Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд припaдajу држaвнoj мрeжи.

Пoстojaњe aутoмaтских мeрних стaницa, oпрeмљeних мeрним урeђajимa зa кoнтинуaлнo прaћeњe квaлитeтa вaздухa, oмoгућaвa прeнoс пoдaтaкa у рeaлнoм врeмeну и кoнтинуaлнo прaћeњe eпизoдних зaгaђeњa.

Кампања "Заштитимо се од грипа"

грип 2015У сарадњи са Светском здравственом организацијом (СЗО), Србија учествује у кампањи посвећеној значају имунизације против грипа. Иницијатива представља наставак Европске недеље имунизације, која се одржава сваке године у априлу месецу.

Кампања је почела 28. октобра под слоганом „Заштитимо се од грипа” и има за циљ да се истакне значај вакцинације против грипа као најбоље превентивне мере, и то посебно код особа које су у повећаном ризику за добијање тешких форми болести.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351