Савет недеље

savet nedelje 101 cir
 • квалитет ваздуха у београду
  Квалитет ваздуха у Београду
 • status mikrobioloksih analiza
  Статус лабораторијских анализа
 • analiza vode 1
  Вода: Упутства, захтеви, препоруке
 • Санитарни прегледи
  Санитарни прегледи

Светски дан здравља 2017. - „Депресија – хајде да разговарамо!“

депресија 2017Према најновијим подацима Светске здравствене организације, око 322 милиона људи широм света пати од депресије, што значи да се чак сваки 25. становник планете суочава са овим здравственим проблемом. Депресија је главни узрок 800.000 самоубистава годишње на светском нивоу и представља други водећи узрок смрти међу млађом популацијом (узраста од 15 до 25 година живота).

Глобална распрострањеност и неспоран растући тренд у оболевању од депресије, као и сагледавање озбиљности и учесталости последица до којих она може довести, као и жеља да се истакну могућности за суочавање и борбу са овим проблемом, утицали су на то се традиционално обележавање 7. априла, Светског дана здравља ове године тематски усмери ка очувању менталног здравља, и то под слоганом: „Депресија – хајде да разговарамо!

Здравствено стање становника Београда

Београд кнез михајловаЗдравље као мултидимензионалан, комплексан и апстрактан концепт укључује различите физичке, психичке и социјалне феномене. Процена (мерење) здравственог стања становника јесте процедура која омогућава да се сагледа и разуме здравље целокупног становништва или појединих његових група на основу прихваћених показатеља (индикатора).

Анализа здравственог стања становника Београда за 2015. годину урађена је у оквиру послова Градског завода за јавно здравље, Београд у циљу сагледавања приоритетних здравствених проблема, одабира и усмеравања стратегија за њихово решавање, праћења промена здравственог стања током времена, унапређења управљања у систему здравствене заштите и коначно унапређења здравственог стања становника Београда.   

Сaстaнaк кoмисиje зa зaрaзнe бoлeсти зa тeритoриjу Бeoгрaдa

Прање руку27.03.2017. гoдинe у Грaдскoм зaвoду зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд, oдржaн je сaстaнaк Кoмисиje зa зaрaзнe бoлeсти зa тeритoриjу града Бeoгрaдa. Нa сaстaнку je, нaкoн увoдних излaгaњa, рaзмaтрaн Извeштaj o рaду нa спрoвoђeњу Прoгрaмa сузбиjaњa, спрeчaвaњa и eлиминaциje зaрaзних бoлeсти нa тeритoриjи Бeoгрaдa у 2016. гoдини.

Увoднa излaгaњa:

1.    Eпидeмиoлoшкa ситуaциja aкутних зaрaзних бoлeсти нa тeритoриjи Бeoгрaдa у 2016. гoдини - Прим. мр сц. др Снeжaнa Рaдивojeвић, нaчeлник Jeдиницe зa кoнтрoлу и прeвeнциjу зaрaзних бoлeсти

2.    Спрoвoђeњe Прoгрaмa oбaвeзних имунизaциja у 2016. гoдини - Прим. др Лепосава Гаротић-Илић, нaчeлник Jeдиницe зa имунизaциjу

3.    Сaнитaрнo-хигиjeнскe приликe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa у 2016. гoдини -  Др Дрaгaн Пajић, нaчeлник Jeдиницe зa прoцeну утицaja и изрaду aнaлизa, eлaбoрaтa и студиja

4.    Прeвeнциja зaрaзних бoлeсти – Цeнтaр зa прoмoциjу здрaвљa -  др Невенка Ковачевић, спец. социјалне медицине

Одржана обука тимова из другог циклуса отварања Школа за родитељство

skola roditeljstvaУ Градском заводу за јавно здравље Београд, 23. и 24. марта одржан је други циклус обуке тимова за рад у Школама за родитељство. Учествовали су здравствени радници и сарадници из 5 домова здравља у Србији: Свилајнац, Српска Црња, Сјеница, Бојник и Баточина.

Скуп су отвориле др Весна Књегињић, помоћница министра у Сектору за јавно здравље Министарства здравља и директорка Градског завода, проф. др Душанка Матијевић.

Квалитет воде из бунара

Бунарска водаВода из индивидуалних водних објеката (на пр. бунара и сл.) која се користи у домаћинству заслужује посебну пажњу и бригу у циљу одржања квалитета.

Иако у малом броју, и даље постоји одређени број домаћинстава (и кућа које се повремено користе током боравка у природи) која се водом снабдевају из приватних бунара. Ови бунари су по својим особинама разноврсни, и могу бити копани или бушени, неозидани или озидани, или могу представљати једноставне каптаже. Заједничко им је то што се превасходно напајају подземном водом, али се разликују по дубини, односно по водоносном слоју из којег користе воду, па у зависности од састава земљишта кроз које вода пролази могу бити различитих физичко-хемијских и хемијских особина. Такође, изузетно је важан и бактериолошки квалитет воде у овим бунарима.

Туберкулоза није болест прошлости! – 24. марта „Заједно против туберкулозе!“

туберколоза 2017Према подацима СЗО, прошле године је 10,4 милиона људи оболело, док је током 2015. године чак 1,8 милиона људи умрло од туберкулозе, што ову болест, када је реч о заразним болестима, чини једним од водећих узрока смрти у свету.

Туберкулоза сe, дуго уназад, везује за  друштва и заједнице у којима постоје ограничења у поштовању људских права и достојанства. Ипак, важно је знати да свако може да добије туберкулозу, али чињеница је да је оптерећење болешћу највеће у срединама које одликују сиромаштво, стигматизација и маргинализација, у групама као што су: мигранти, избеглице, старе особе, жене и деца и сл.

Светски дан вода 2017.

Светски дан вода 2017Светски дан вода, који се сваке године одржава 22. марта, ове године се одржава под слоганом: “Зашто отпадна вода?” и односи се на смањење продукције и повећање поновне употребе отпадних вода.

Зашто отпадна вода?

Између осталог зато што:
663 милиона људи и даље нема воду за пиће из тзв. „унапређених“ изворишта (изворишта заштићених од контаминације, првенствено од контаминације фекалним материјама);

Шта треба знати о скринингу?

СкринингШта је то скрининг?

Скрининг (у преводу, пропуштање кроз сито, филтер, проверавање) представља прелиминарно откривање до тада непрепознатих поремећаја здравља у фази када још не постоје видљиви знаци болести, али је патолошки процес већ почео. Циљ оваквог раног откривања обољења јесте увећање могућности да се благовремено делује, да се природни ток болести модификује и преусмери, те да се тако делује и на сам исход болести.

Светски дан бубрега обележен са „Апотеком Београд“

светски дан бубрега 2017Овогодишњи Светски дан бубрега био је повод да Градски завод за јавно здравље обогати мрежу својих партнера и на још један начин оствари непосредан контакт са свим категоријама становништва у циљу пласирања важних јавноздравствених порука везаних за овај важан датум из Календара здравља.

Центар за промоцију здравља Градског завода за јавно здравље остварио је тим поводом сарадњу са «Апотеком Београд», уз чију је подршку и гостопримство организована тематска здравствено-промотивна акција.

Акција је одржана на сам Светски дан бубрега, у четвртак, 9. марта 2017. године, у периоду од 12 до 14 часова у апотеци "Мр Матеј Ивановић" у центру Београда, у Кнез Михаиловој улици.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351