Савет недеље

savet nedelje 123 cir
  • status mikrobioloksih analiza
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Санитарни прегледи
    Санитарни прегледи

Задовољство запослених у здравственим установама у Београду 2017. године

докториИспитивања професионалног задовољства запослених у здравственом систему спроводе се у склопу активности на увођењу културе сталног унапређења квалитета рада у здравственим установама. Од ставова запослених и емоционалне реакције према послу, њиховог понашања и радног искуства, зависи како ће обављати свој посао, што директно има утицај на перформансе установе у целини.

Испитивање задовољства запослених спроведено је почетком децембра 2017. године у 26 болница, 16 домова здравља и 7 завода у Београду. Обухваћени су били сви запослени присутни на послу у периоду истраживања, који су желели да попуне упитник, укупно 15.261 запослени, од којих 6.309 у примарној здравственој заштити и 8.952 у болничкој.

Задовољство пацијената болничким лечењем у Београду у 2017. години

болничка собаЈедан од основних задатака здравственог система је да одговори на немедицинска очекивања пацијената, односно да унапреди њихово задовољство. Због тога се, у оквиру праћења квалитета рада здравствених установа, прати и анализира задовољство пацијената у установама свих нивоа здравствене заштите.

Истраживање задовољства болнички лечених пацијената спроводено је у периоду од 27. новембра до 01. децембра 2017. године. У њему су учествовале све београдске болнице, изузев педијатријских, психијатријских и Војномедицинске академије, што чини укупно 16 болница. Упитник је попунило 3128 пацијената.

Задовољство корисника радом изабраних лекара у 2017. години

докторИстраживање задовољства корисника радом изабраног лекара у 2017. години спроведено је у 16 домова здравља у Београду и три завода (у којима раде изабрани лекари - Завод за здравствену заштиту студената, Завод за здравствену заштиту радника МУП-а и Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“).

Овим истраживањем је обухваћено 9.686 испитаника, а добијени резултати су показали да су корисници у високом проценту задовољни организацијом и условима рада, као и љубазношћу изабраних лекара и медицинских сестара и њиховим односом према пацијентима. На то указује и просечна оцена укупног задовољства корисника која је износи 4,02 и највиша је од 2010. године.

Микробиолошке анализе у лабораторијама Градског Завода

mikrobioloske analizeВећ седам деценија су микробиолошке лабораторије Градског Завода за јавно здравље Београд место где Београђани, са пуним поверењем, долазе да ураде бактериолошке, паразитолошке и вирусолошке анализе различитих узорака.

Након скромних почетака после Другог светског рата и настанка са сврхом контроле над заразним респираторним и цревним болестима, данас постојимо као Центар за микробиологију Градског Завода за јавно здравље Београд са одлично опремљеним лабораторијама великог капацитета у којима раде стручни и посвећени здравствени радници.

Светски дан здравља 2018. - Здравље за све!

здравље за веСветска здравствена организација (СЗО) основана је на принципу да сваки појединац има право на могућност да оствари највиши могући ниво здравља. Ипак, ако знамо да у 21. веку око половине светске популације и даље није покривено пакетом основних здравствених услуга, а да око 100 милиона људи годишње дотакне линију екстремног сиромаштва управо због издатака за здравствене услуге и медицинску негу, јасно је да је остварење тог циља и даље поражавајуће далеко.

Управо због тога, 7. април - Светски дан здравља, који се обележава управо на дан оснивања СЗО,  ове године, на 70. рођендан ове међународне организације, посвећен је управо важности достизања овог универзалног циља – ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ!

Здравствени значај земљишта

земљиштеЗемљиште представља површни слој земљине коре (литосфера) који је формиран дејством абиотских (климатски, едафски, орографски) и биотских (микроорганизми, биљке, животиње и човек) фактора.

Санитарно-хигијенски аспект земљишта је значајан за формирање насеља, снабдевање водом за пиће, производњу животних намирница, развој индустрије и др. Најзначајније карактеристике земљишта су: састав и механичка структура, присуство хемијских елемената, присуство патогених микроорганизама, водни капацитет, температура, растреситост и др.

Патронажна служба - подршка развоју деце у раном детињству

патронажа 2018У четвртак, 29. марта 2018. године, у Хотелу „М“ у Београду, одржан је Округли сто под називом „Поливалентна патронажна служба у промоцији развоја у раном детињству, здравља породице и здравља заједнице“.

Овај стручни скуп, инициран и подржан од стране Посебне радне групе Министарства здравља за унапређење рада поливалентне патронажне службе у Србији, организован је од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Градског завода за јавно здравље Београд и канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији.

Светски дан борбе против туберкулозе - 24. март 2018.

tuberkoloza 2018„Обрати пажњу на туберкулозу“

Према процени Светске здравствене организације (СЗО), у свету је током 2016. године 10,4 милиона људи оболело, док је у истој години 1,67 милиона људи умрло од туберкулозе. Оваква учесталост обољевања и умирања сврстала је туберкулозу као девети по учесталости узрок смрти у свету у 2016. години.

Туберкулоза сe, дуго уназад, везује за  друштва и заједнице у којима постоје ограничења у поштовању људских права и достојанства. Чињеница је да је оптерећење овом болешћу највеће у срединама које одликују сиромаштво, стигматизација и маргинализација, у групама као што су: мигранти, избеглице, старе особе, жене и деца и сл.

Светски дан вода 2018. - „Природа за воду“

светски дан воде 2018Тема овогодишњег светског дана воде, који се као и сваке године обележава 22. марта, јесте „Природа за воду”. Ова тема истражује природна решења изазова везаних за воду у 21. веку.

Да ли можемо да избегнемо поплаве, суше и загађење воде користећи решења која нам природа већ нуди? Одговор је у природи!

Ово је и слоган овогодишње кампање, која има за циљ подизање свести о потенцијалу природних решења проблема везаних за воду на нашој планети.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351