Наставља се заједничка мисија просвете и здравства у борби против психоактивних супстанци

pas 2020И поред великих изазова које нова школска 2020/2021. година носи са собом, Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд је, уз неопходна прилагођавања, наставио дугогодишњи низ едукација у оквиру реализације програма „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци”, намењених просветним радницима и стручним сарадницима. Реализација ових обука спроведена је у оквиру пројекта који, већ трећу годину заредом, финансијски подржава Секретаријат за здравство Града Београда.

Три дводневна семинара реализована су 26-27. септембра, 3-4. и 11-12. октобра 2020. године у Градском заводу за јавно здравље Београд. Обуке је похађао укупно 41 просветни радник и сарадник из 13 београдских основних школа.

Сва три семинарска викенда протекла су у динамичној размени знања, ставова и непосредних искустава из школске праксе и личног живота, што је допринело креирању доброг односа између водитеља обуке и самих полазника. Креативност, као главна одлика програма, није изостала. Просветним радницима и сарадницима који су похађали одржане семинаре пружен је комплексан пакет знања и вештина, који има за циљ да унапреди њихове стручне компетенције, како би ову важну и осетљиву тему што успешније обрадили са својим ученицима. Полазницима едукације су обезбеђени и пратећи електронски и штампани едукативни материјали, као и континуирана стручна подршка током предстојеће примене програма у школама.

Градски завод за јавно здравље Београд свој дугогодишњи здравствено-васпитни у области спречавања злоупотребе психоактивних супстанци, базира на принципима примарне превенције, усмеравајући тако циљане активности према деци већ у основношколском узрасту, чак и ка онима који похађају ниже разреде. Програм представља методолошки чврсто утемељену, али у пракси прилагодљиву, динамичну структуру. Он се стално иновира, прилагођава околностима и тренутку, пратећи степен актуелизације ове врсте ризичног понашања код младих, препознајући општи друштвени моменат, али и уважавајући присуство других иницијатива које имају за циљ решавање овог јавноздравственог, али и општег друштвеног питања.

 О ПРОГРАМУ

Програм Крeaтивни рaд сa учeницимa нa прeвeнциjи злoупoтрeбe психoaктивних супстaнци базиран је на јединственом едукативном приступу Заједничко учење кроз акцију који за циљ има оснаживање деце кроз афирмацију високог степена њиховог непосредног учешћа у школским активностима. На овај начин се, кроз изградњу самопоуздања и самопоштовања, ради на јачању њихове емоционалне интелигенције. Све ово као крајњи циљ има изградњу вештина важних за доношење здравих животних одлука.

Посебна погодност програма је његова универзалност, али и флексибилност у непосредној примени у учионици, тако да је погодан за реализацију како кроз редовну, тако и кроз пројектну наставу.

Градски завод за јавно здравље Београд са успехом координира, спроводи и прати реализацију овог програма још од 2010. године. Само у главном граду у том периоду је реализовано преко 20 семинара, чиме је за реализацију овог програма обучено више од 600 просветних радника и сарадника из око 110 београдских основних школа. Програмом је у школској пракси обухваћено око 8000 београдских основаца узраста од 3. до 7. разреда.

За успешно спровођење и добре резултате које је програм остварио током свих ових година, Градски завод за јавно здравље награђен је престижним признањем „Звезда Београда” за 2018. годину, које додељује Канцеларија за младе Града Београда најуспешнијим пројектима које је подржао град.

На фejсбук стрaници под називом „Твоје знање мења све” доступне су важне информације у вези са програмом. Страница истовремено представља и виртуални простор за приказ креативних ђачких остварења и разноврсних активности које се, у оквиру реализације овог програма, континуирано спроводе у школама.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351