Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама – 26. јун 2024. године

26. JUNПРЕ СВЕГА - ПРЕВЕНЦИЈА

Резолуцијом Уједињених нација из 1987. године, установљено је да се 26. јун обележава као Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама.  Ове године, овај важан датум обележава се под слоганом „Докази су јасни – инвестирајмо у превенцију! (eng. The evidence is clear: invest in prevention“).

Циљ обежежавања овог датума је континуирано, систематско покретање акције, јачање међународне и међусекторске сарадње, како би се свим овим удруженим напорима тежило креирању света који би био ослобођен злоупотребе дрога. Овогодишња кампања препознаје да ефикасне политике које се баве проблемом злоупотребе дрога морају бити укорењене у науци, базиране на релевантним истраживањима, али истовремено усаглашене и са принципима поштовања људских права, базиране на саосец́ању и дубоком разумевању друштвених, економских и здравствених импликација употребе дрога.

Канцеларија Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) сваке године издаје Светски извештај о дрогама (World Drug Report). Последњи извештај, из 2023. године јасно упозорава на растуће кризе имајући у виду ширење тржишта недозвољених дрога. Глобална процена из овог извештаја је да је у 2021. години било чак 13,2 милиона људи који ињектирају дроге, 18% више него што се процењивало раније. Такође, процењује се да је преко 296 милиона људи користило дрогу током 2021. године, што представља повећање од чак 23% у односу на претходну посматрану деценију. Извештај такође указује да је број људи који пате од различитих поремећаја услед употребе дрога нагло порастао на 39,5 милиона, што је повећање од 45% у последњих 10 година.
 
26. jun

Овогодишњи Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама је позив да се:

·   Подигне свест о ефикасности и исплативости стратегија превенције заснованих на доказима, наглашавајуц́и њихов утицај на ублажавање штетности употребе дрога;

·   Заговара за улагања у превенцију од стране влада, креатора политике и стручњака за спровођење закона, уз наглашавање дугорочних предности ране интервенције и превенције;

·   Ангажују и оснаже заједнице да креирају и спроводе иницијативе и ефикасне програме превенције, засноване на доказима, појачавајући тако континуирано отпорност друштва на употребу дрога;

·   Олакша дијалог и сарадња између заинтересованих страна како би се побољшале праксе и политике превенције засноване на доказима, уз неговање подршке за размену знања и иновације;

·   Промовише креирање политике засноване на доказима, како на националном тако и на међународном нивоу, утемељене на научним истраживањима и најбољим праксама;

·   Оснаже млади тако што ће им се дати знање, вештине и ресурси да постану релевантни покретачи промена у својим заједницама;

·   Промовише међународна сарадња у циљу развоја и имплементације стратегија заснованих на доказима за борбу против трговине дрогом и организованог криминала.

Градски завод за јавно здравље Београд може да се похвали да има дугогодишње искуство у координацији, реализацији и праћењу едукативних програма базираних управо на принципима примарне превенције, чији циљеви, активности, али и резултати илуструју у пракси неке од кључних смерница овогодишње глобалне кампање посвећене Међународном дану борбе против злоупотребе и незаконите трговне дрогама.

·   Едукативни програм „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“ има традицију спровођења од скоро петнаест година. За овај програм се у Градском заводу обучавају просветни радници и сарадници, а циљна група су му заправо ученици основних школа. Ова програм има за циљ развој животних вештина важних за контролу понашања и оснаживање деце да граде самопоуздање, самопоштовање, али и да, паралелно са тим, кроз активно учење, истраживачки и креативни рад, граде ставове који се односе конкретно на проблем злоупотребе дрога, али и на друга ризична понашања карактеристична за овај узраст.

·   Од прошле, 2022/23. школске године, Градски завод за јавно здравље спроводи и едукативни програм „Психоактивне супстанце и млади – борба емоција и знања“, који за циљну групу има ученике средњих школа. Овај програм посебан фокус ставља на деликатан однос емоција и (ризичног) понашања, али као контратежу емотивном аспекту овог проблема истиче и важност критичког мишљења и аргументованог полемисања, што је од есенцијалног значаја у процесу изградње ставова, доношења одлука и обликовања понашања у осетљивом периоду адолесценције. Овај програм посебно се дотиче и теме предрасуда и стереотипа, који су често сигуран пут ка стигматизацији и дискриминацији, што је још једна од негативних појава нераскидиво везаних и за злоупотребу дрога и однос према особама које то чине.

У складу са овогодишњом глобалном кампањом, важно је још једном истаћи потребу да се, заједничким снагама, појачају напори свих сегмената друштва у борби за свет без дрога. Ови напори морају бити вођени принципима науке, али истовремено и саосец́ања и свеопште солидарности. Једино кроз колективну акцију и посвец́еност решењима која су заснована на доказима, може се створити свет у коме је свим појединцима омогућено да воде здрав и испуњен живот.

Глобални извештај о дрогама се сваке године објављује симболично 26. јуна, управо на Међународни дан борбе против конзумирања и незаконите трговине дрогама и биће доступан на сајту UNODC, где се може пронаћи и више информација о овогодишњој кампањи.

https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351