Nastavlja se zajednička misija prosvete i zdravstva u borbi protiv psihoaktivnih supstanci

pas 2020I pored velikih izazova koje nova školska 2020/2021. godina nosi sa sobom, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je, uz neophodna prilagođavanja, nastavio dugogodišnji niz edukacija u okviru realizacije programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”, namenjenih prosvetnim radnicima i stručnim saradnicima. Realizacija ovih obuka sprovedena je u okviru projekta koji, već treću godinu zaredom, finansijski podržava Sekretarijat za zdravstvo Grada Beograda. Tri dvodnevna seminara realizovana su 26-27. septembra, 3-4. i 11-12. oktobra 2020. godine u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd. Obuke je pohađao ukupno 41 prosvetni radnik i saradnik iz 13 beogradskih osnovnih škola.

Sva tri seminarska vikenda protekla su u dinamičnoj razmeni znanja, stavova i neposrednih iskustava iz školske prakse i ličnog života, što je doprinelo kreiranju dobrog odnosa između voditelja obuke i samih polaznika. Kreativnost, kao glavna odlika programa, nije izostala. Prosvetnim radnicima i saradnicima koji su pohađali održane seminare pružen je kompleksan paket znanja i veština, koji ima za cilj da unapredi njihove stručne kompetencije, kako bi ovu važnu i osetljivu temu što uspešnije obradili sa svojim učenicima. Polaznicima edukacije su obezbeđeni i prateći elektronski i štampani edukativni materijali, kao i kontinuirana stručna podrška tokom predstojeće primene programa u školama.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd svoj dugogodišnji zdravstveno-vaspitni u oblasti sprečavanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, bazira na principima primarne prevencije, usmeravajući tako ciljane aktivnosti prema deci već u osnovnoškolskom uzrastu, čak i ka onima koji pohađaju niže razrede. Program predstavlja metodološki čvrsto utemeljenu, ali u praksi prilagodljivu, dinamičnu strukturu. On se stalno inovira, prilagođava okolnostima i trenutku, prateći stepen aktuelizacije ove vrste rizičnog ponašanja kod mladih, prepoznajući opšti društveni momenat, ali i uvažavajući prisustvo drugih inicijativa koje imaju za cilj rešavanje ovog javnozdravstvenog, ali i opšteg društvenog pitanja.

O PROGRAMU

Program Kreativni rad saenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci baziran je na jedinstvenom edukativnom pristupu Zajedničko učenje kroz akciju koji za cilj ima osnaživanje dece kroz afirmaciju visokog stepena njihovog neposrednog učešća u školskim aktivnostima. Na ovaj način se, kroz izgradnju samopouzdanja i samopoštovanja, radi na jačanju njihove emocionalne inteligencije. Sve ovo kao krajnji cilj ima izgradnju veština važnih za donošenje zdravih životnih odluka.


Posebna pogodnost programa je njegova univerzalnost, ali i fleksibilnost u neposrednoj primeni u učionici, tako da je pogodan za realizaciju kako kroz redovnu, tako i kroz projektnu nastavu.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd sa uspehom koordinira, sprovodi i prati realizaciju ovog programa još od 2010. godine. Samo u glavnom gradu u tom periodu je realizovano preko 20 seminara, čime je za realizaciju ovog programa obučeno više od 600 prosvetnih radnika i saradnika iz oko 110 beogradskih osnovnih škola. Programom je u školskoj praksi obuhvaćeno oko 8000 beogradskih osnovaca uzrasta od 3. do 7. razreda.


Za uspešno sprovođenje i dobre rezultate koje je program ostvario tokom svih ovih godina, Gradski zavod za javno zdravlje nagrađen je prestižnim priznanjem „Zvezda Beograda” za 2018. godinu, koje dodeljuje Kancelarija za mlade Grada Beograda najuspešnijim projektima koje je podržao grad.


Na fejsbuk stranici pod nazivom „Tvoje znanje menja sve” dostupne su važne informacije u vezi sa programom. Stranica istovremeno predstavlja i virtualni prostor za prikaz kreativnih đačkih ostvarenja i raznovrsnih aktivnosti koje se, u okviru realizacije ovog programa, kontinuirano sprovode u školama.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351