Novi edukativni program GZZJZ Beograd u podršci sprečavanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

pas edukacija 2022.Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je, u okviru projekta koji finansijski podržava Sekretarijat za zdravstvo Gradske uprave Grada Beograda, održao prvi edukativni seminar pod nazivom „Psihoaktivne supstance i mladi – borba emocija i znanja“. Seminar je akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i namenjen je nastavnicima i saradnicima srednjih škola. Obuka je realizovana 5. novembra 2022. godine u prostorijama Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, i prisustvovao joj je ukupno 21 polaznik iz šest beogradskih srednjih škola.

Program seminara obuhvatio je ključne aspekte ličnih veština važnih za prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (PAS), uz izvođenje koje je podrazumevalo interaktivni i radioničarski rad. Emocije, ponašanje i kritičko razmišljanje, kao neke od ključnih odrednica značajnih za osnaživanje mladih i sprečavanje rizičnih ponašanja, bile su obrađene uz podršku iskusnih i stručnih predavača, sa naglaskom na aspekte ovih tema koji su od značaja u populaciji srednjoškolaca. Važno mesto zauzelo je i predstavljanje Međunarodnih standarda za prevenciju upotrebe droga u radu sa učenicima, što je imalo za cilj dodatnu podršku na dokazima zasnovanoj praksi preventivne akcije na polju PAS.

pas 2022.

pas

Prisustvo polaznika raznovrsnih profila dodatno je doprinelo kvalitetu diskusija i interaktivnog rada samih radionica. Sa druge strane, očekuje se da će ova raznovrsnost poboljšati rezultate i u radu sa učenicima, uzevši u obzir prethodne kompetencije nastavnika i saradnika nadograđene sadržajem seminara. Polaznicima je obezbeđen prateći edukativni materijal koji će im koristiti u daljem radu sa učenicima.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351