Unapređenje edukacije o palijativnom zbrinjavanju

palijativno-zbrinjavanje-2023Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je, uz podršku Sekretarijata za zdravstvo Grada Beograda, u periodu od septembra do novembra 2023. godine realizovao četiri kursa kontinuiranih medicinskih edukacija na temu palijativnog zbrinjavanja na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Oba kursa su od strane Zdravstvenog saveta akreditovana kao kursevi prve kategorije. Kurs pod nazivom „Palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima” je bio akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute i medicinske sestre/tehničare, a drugi, pod nazivom „Uloga medicinske sestre u edukaciji porodičnih negovatelja o nezi obolelog na palijativnom zbrinjavanju”, za medicinske sestre/tehničare. Predavači na ovim kursevima su bili predstavnici domova zdravlja, Gradskog zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje, Odseka Visoke zdravstvene škole Akademije strukovnih studija u Beogradu, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

U okviru prvog kursa pod nazivom „Palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima” predavači su izneli savremena znanja u prepoznavanju i zbrinjavanju najčešćih simptoma i stanja koja se mogu javiti kod pacijenta na palijativnom zbrinjavanju sa posebnim osvrtom na pružanje usluga u kućnim uslovima. Terapija bola, terapija digestivnih, respiratornih, kožnih i drugih simptoma, odabranih zbog učestalosti javljanja kod pacijenata na palijativnom zbrinjavanju, su bile teme ovog kursa kao i ishrana pacijenata i primeri organizacije rada kućnih lečenja u okviru kojih se, na nivou primarne zdravstvene zaštite, ove usluge i pružaju. Teme drugog kursa pod nazivom „Uloga medicinske sestre u edukaciji porodičnih negovatelja o nezi obolelog na palijativnom zbrinjavanju” su ukazale na značaj rada medicinskih sestara/tehničara u timu koji pruža usluge zbrinjavanja pacijenata na palijativnom zbrinjavanju, ali i na dileme, etičke, psihološke i emocionalne, koje se mogu pojaviti kod zdravstvenih profesionalaca, negovatelja i pacijenata. Posebna pažnja posvećena je metodima u edukaciji porodičnih negovatelja. Oba kursa su sadržala i segment psihološke podrške zdravstvenim radnicima, obolelima i porodici.
 
palijativno-zbrinjavanje-kurs
Za ovu značajnu temu su zaposleni u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u Beogradu pokazali veliko interesovanje, ukazujući na postojanje potrebe za unapređenjem znanja i kapaciteta u oblasti pružanja usluga palijativnog zbrinjavanja. Kurseve je ukupno pohađalo više od 140 učesnika. Kursevi su od strane učesnika ocenjeni najvišim ocenama, a u komentarima su dati predlozi za razvojem i održavanjem dodatnih edukacija i time potvrdili našu ideju o potrebi za ovakvom vrstom edukacije. Održani kursevi predstavljaju nastavak aktivnosti Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd na unapređenju edukacije u oblasti palijativnog zbrinjavanja započetih prošle godine izradom Priručnika namenjenog porodičnim negovateljima koga možete pronaći na linku https://www.zdravlje.org.rs/publikacije/Istrazivanja/Zbrinjavanje%20obolelog%20u%20kucnim%20uslovima.pdf


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351