U Gradskom zavodu održana edukacija „Zdravlje i dobrobit dece tokom ranog detinjstva“

едукација патронажна служба

U Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, od 9. do 11. maja održana je obuka trenera za predstojeću seriju edukacija namenjenih jačanju rada polivalentne patronažne službe u domenu ranog rasta i razvoja dece. Ove edukacije za cilj imaju kontinuirano unapređenje znanja, veština i snaga patronažne službe, kao i izgradnju i afirmisanje nove, obogaćene uloge patronažne sestre kao prijatelja porodice.

Prve godine života najvažnije su za razvoj deteta u svim njegovim aspektima - fizičkom, mentalnom, emocionalnom i intelektualnom. Brojni su dokazi da mala deca dostižu svoj najveći potencijal kada od samog početka kada odrastaju u bezbednim i zdravim uslovima, ali je podjednako važno da se što ranije i što efikasnije uspostavi i jaka emotivna veza sa odraslima, odnosno da deca rastu u podsticajnom okruženju koje im pruža širok spektar mogućnosti.

U toku trodnevne obuke pod nazivom „Zdravlje i dobrobit dece tokom ranog detinjstva“, koja je kao predavače okupila vodeće stručnjake iz različitih oblasti, kroz predavanja, interaktivne radionice i dinamičan timski rad, obrađene su teme od značaja za svakodnevni rad patronažne sestre u porodicama sa malom decom. Akcent je bio, s jedne strane, na značaju uspostavljanja afektivne privrženosti između roditelja i dece, važnosti igre, komunikacije, uključivanja očeva u ranu negu i brigu o detetu, na uspostavljanju i očuvanju blagostanja samih roditelja, dok su, sa druge strane, edukacijom bile pokrivene i delikatne teme zlostavljanja i zanemarivanja dece i rada sa decom sa teškoćama u razvoju.

едукација патронажна слуба 2017

Sagledavajući ogromnu važnost i višeslojnu prirodu razvoja u najranijem detinjstvu, uviđa se koliki je značaj sveobuhvatnih preventivnih programa. Upravo iz tog razloga, ova edukacija je imala multisektorski karakter, sa ciljem da timovi budućih trenera budu sačinjeni od: pedijatara, psihologa, profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja, ali i samih patronažnih sestara, kako bi se pristupom iz ugla različitih sektora, njihovim umrežavanjem i koordinisanim delovanjem, izašlo u susret brojnim i neretko vrlo složenim potrebama porodice sa malim detetom.

едукација патронажна слуба 2017

едукација патронажна слуба 2017

едукација патронажна слуба 2017

едукација патронажна слуба 2017

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351