Dostupan paket modula za obuku patronažne službe

issa obukeRegionalna kancelarija UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju i Međunarodna asocijacija „Korak po korak” (ISSA) inicirale su, partnerski, razvoj više modula obuke za profesionalce koji pružaju podršku porodici kroz kućne posete.

Cilj ove inicijative je da se profesionalci osnaže da u skladu sa naučno dokazanim iskustvima unaprede svoje stavove, znanja i praksu u domenima od ključne važnosti za razvoj u najranijem detinjstvu i za pružanje podrške roditeljstvu.

Pošto mnogi od aspekata razvoja dece ranog uzrasta ni kod nas ni u zemljama regiona nisu dovoljno obuhvaćeni inicijalnim obrazovanjem profesionalaca niti programima njihovog stručnog usavršavanja, ovi moduli obuke mogu predstavljati
značajan doprinos stručnom usavršavanju praktičara, a ako se integrišu i u obrazovne kurikulume, mogu znatno doprineti njihovom inicijalnom obrazovanju.

Originalne sadržaje ovih modula razvila je grupa autora, međunarodnih eksperata za relevantne oblasti. Originalni moduli obuke prevedeni su udruženim učešćem Regionalne kancelarije UNICEF-a, ISSA-e i kancelarija UNICEF-a u zemljama srodnog govornog područja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Kako je roditeljstvo posredovano kulturnim vrednostima i uverenjima, moduli obuke za Srbiju prilagođeni su lokalnom kontekstu i obogaćeni lokalnim znanjima i alatima. Prilagođavanje 14 modula obuke za Srbiju obavila je grupa domaćih stručnjaka u oblasti ranog razvoja, ishrane, nege i brige o deci ranog uzrasta i ranih intervencija. Proces prilagođavanja je bio veoma sistematičan, a pratio je situacionu procenu kvaliteta postojećih usluga, kapaciteta sistema i potreba porodica.

Procesom prilagođavanja modula rukovodio je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd kroz projekat „Jačanje sistema polivalentne patronažne službe u Srbiji za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu” u okviru programa saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Svi moduli su dostupni na sledećem linku:

 https://www.unicef.org/serbia/podrska-porodicama-za-podsticajnu-negu-dece-ranog-uzrasta

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351