Svetski dan deteta 2019: Prava dece

svetski dan deteta 2019Ove godine se na Svetski dan deteta, 20. novembra, obeležava 30. godišnjica Konvencije o pravima deteta.

Konvencija predstavlja viziju sveta u kojem svako dete ima mogućnost da postigne svoj puni potencijal bez diskriminacije, da je zaštićeno, poštovano i da ima mogućnost da učestvuje u donošenju odluka koje utiču na njegov ili njen život.

 

Postoji mnogo razloga da se proslave uspesi  - od smanjenja  stope smrtnosti odojčadi u svetu do povećanja broja dece koja upisuju i pohađaju školu.

Istovremeno, godišnjica Konvencije nam je i podstenik da još mnogo toga mora da se uradi za sadašnje i buduće generacije dece.  Ukoliko se njihova prava  krše, posledice su dalekosežne - i za život dece i za razvoj zajednice i društva u celini.

Zato se Vlada Republike Srbije priključila UNICEF-ovom globalnom pozivu da se ponovo obaveže na poštovanje Konvencije o pravima deteta.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351