Stručno metodološko uputstvo za rad polivalentne patronaže u funkciji procesa supervizije

patronazaGradski zavod za javno zdravlje Beograd je koordinisao proces pripreme i izrade Stručno metodološkog uputstva za sprovođenje kućnih poseta polivalentne patronažne službe porodicama sa trudnicama i sa decom (link za preuzimanje), dokumenta koji ima za cilj da doprinese unapređenju kvaliteta rada. Uputstvo je izrađeno kroz projekat „Podrška podsticajnom roditeljstvu“ koji se sprovodi uz podršku LEGO fondacije, a u okviru Programa saradnje UNICEF-a u Srbiji i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije je pomogla štampanje, distribuciju i predstavljanje Uputstva u cilju pružanja podrške svojim članovima da unapređuju svoja znanja, veštine i profesionalnu praksu.

dr cecapatronaza 4

patronaza 3patronaza 5
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je u okviru istog projekta održao višednevnu akreditovanu edukaciju za buduće supervizore u polivalentnoj patronaži koji će tokom šestomesečnog perioda sprovoditi u svojim službama osnovne tehnike supervizijskog procesa. Edukacija je ocenjena najvišim ocenama od strane polaznika, koji su posebno istakli vrednost primenjenih edukativnih metoda, pratećih materijala i vodiča.

patronaza 1patronaza 2


Supervizija ima za cilj usaglašavanje prakse polivalentne patronaže sa stručno metodološkim smernicama definisanim u Uputstvu, kroz proces zajedničkog učenja i podrške. Očekuje se da će rezultati evaluacije koja će biti sprovedena nakon probnog šestomesečnog perioda ukazati na obim uspešnosti procesa i sagladavanje potrebe za njegovim sistemskim uvođenjem u službu polivalentne patronaže. 

Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351