Međunarodni dan deteta 2021.

dan deteta 2021PLAVO, ZA SVAKO DETE

Beograd, 20. novembar 2021 - Danas se u celom svetu, i u Srbiji, obeležava Svetski dan deteta. Ovo je dan kada je usvojena Konvencija o pravima deteta, najratifikovaniji dokument o ljudskim pravima u istoriji. To je dan kada se slavi napredak koji je postignut za decu, i kada se vođe država i vlada pozivaju da ispune obećanja koja su dali kada su ratifikovali Konvenciju i da se ponovo obavežu da će nastaviti da čine sve što je potrebno da ni jedno dete ne ostane isključeno.

Sva deca imaju sva prava iz ove Konvencije, bez obzira na to ko su, gde žive, šta im roditelji rade, da li su siromašni ili bogati, kojim jezikom govore, kojoj religiji ili kulturi pripadaju, da li imaju neku smetnju u razvoju ili invaliditet.

Tokom proteklih decenija postignut je značajan napredak u pogledu stanja dece u oblastima zdravstvene zaštite, obrazovanja, i socijalne zaštite. Ipak, uprkos napretku, deca i mladi sada su suočeni sa novim izazovima – klimatskim promenama i zagađenju vazduha, obiljem lažnih i neproverenih informacija na društvenim mrežama, a pandemija COVID-19 doprinela je pogoršanju njihovog mentalnog zdravlja i zabrinutosti zbog povećanog siromaštva njihovih porodica i produbljivanja digitalnog jaza.
dan deteta 2021
U Srbiji deca čine samo 17.3% stanovništva.
•    8.3% dece žive u apsolutnom siromaštvu, a čak 24.2% dece živi na liniji siromaštva, dok 22.2% mladih do 24 godine starosti nezaposleno
•    31% dece još uvek nije primilo sve obavezne vakcine u predviđenom roku
•    Danas 61% dece uzrasta od 3-5 godina ide u vrtić. Procenat je značajno niži kada su u pitanju deca iz siromašnih porodica – tek 11%, a za decu iz romskih naselja samo 7%.
•    Iako danas više devojčica iz romskih naselja ide u srednju školu, to je i dalje daleko od nacionalnog proseka, koji je tri puta veći
•    Čak 16 % mladih starosti 15 – 24 godine niti rade niti se školuje
•    70% dece koja žive u ustanovama su deca sa smetnjama u razvoju
•    Čak 45% dece je izloženo nasilnim metodama disciplinovanja kod kuće koje negativno utiču na njihov razvoj
•    Preko polovine devojaka iz romskih naselja se uda pre navršene 18-te godine, dok je procenat za devojke iz opšte populacije 5.5%
dan deteta 2021
Zato moramo nastaviti da radimo zajedno kako bi svako dete preživelo i napredovalo, kako bi ostvarilo svoja prava i svoj pun potencijal, od ranog detinjstva do adolescencije.
dan deteta 2021
UNICEF u Srbiji je Svetski dan deteta obeležio kroz niz aktivnosti: inovativnu aukciju NFT-jeva za pomoć deci sa smetnjama u razvoju, predstavljanjem rezultata istraživanja „Šta misle deca i mladi o uticaju srpskog poslovnog sektora na njihova prava i koliko poslovni sektor u Srbiji podržava decu i mlade”, poznate građevine su u noći 20. novembra zasijale plavom bojom u znak proslave dečijih prava, kao i kroz i promotivne akcije u tržnim centrima.
Pozivamo vas da ovogodišnji #SvetskiDanDeteta obeležite uz UNICEF #PlavoZaSvakoDete i zahtevate bolju budućnost za svako dete.
dan deteta 2021
dan deteta 2021
dan deteta 2021

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351